Detronizacja polega na pozbawieniu tronu panującego władcy. Może być dokonana przy użyciu siły poprzez zamach stanu bądź pokojowo - na mocy stosownych traktatów, postanowień.

Detronizacja - przykłady

W 476 r. doszło do detronizacji Romulusa Augustulusa - ostatniego cesarza zachodniorzymskiego. Z detronizacją Romulusa Augustulusa wiąże się upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego i koniec epoki starożytnej. Romulus Augustulus został pozbawiony władzy przez Odoakra, który pozostawił ustępującego cesarza przy życiu.

Od 1587 r. Zygmunt III Waza był królem Polski. Po śmierci swojego ojca, Jana III, został również królem Szwecji. Koronacja nastąpiła 19 lutego 1594 r. Wobec niego wystąpiła jedna opozycja protestancka z Karolem Sudermańskim na czele, która nie chciała króla - katolika. Doszło do konfliktu zbrojnego, który zakończył się klęską Zygmunta III Wazy w bitwie pod Linköping w 1598. W 1599 r. Riksdag zdetronizował Zygmunta III Wazę.

 Począwszy od 1815 r., kiedy w wyniku postanowień kongresu wiedeńskiego powstało Królestwo Polskie, carowie Rosji nosili tytuł króla Polski. Wobec wybuchu powstania listopadowego, Sejm Królestwa Polskiego 25 stycznia 1831 r. przyjął Uchwałę o detronizacji Mikołaja I i dynastii Romanowych. Uchwała ta rozpoczęła wojnę polsko-rosyjską.