Najważniejsze zagłębia surowcowe w Europie:

Ropa naftowa występuje w:

Zagłębie Wołżańsko- Uralskie w Rosji

Zagłębie Stawropol na Kaukazie.

Zagłębie na Morzu Północnym

Węgiel kamienny występuje w:

Zagłębie Donieckie w Rosji

Zagłębie Lwowsko-Wołyńskie (Polska i Ukraina)

Zagłębie Górnośląskie w Polsce

Zagłębie Ostrawsko-Karwińskie (w Czechach)

Zagłębie Saary (w Niemczech)

Zagłębie Ruhry (w Niemczech)

Zagłębie Północne (obejmuje tereny Francji i Belgii)

Zagłębie Południowowalijskie (Wielka Brytania)

Zagłębie Yorkhire (Wielka Brytania)

Zagłębie Szkockie (Wielka Brytania)

Zagłębie Nothumberland (Wielka Brytania)

Węgiel brunatny spotykamy w :

Zagłębie Podmoskiewskie

Zagłębie Mosteckie

Zagłębie Bełchatowskie w Polsce

Zagłębie Paryskie we Francji

Zagłębie Londyńskie w Wielkiej Brytanii

Rudy żelaza spotykamy w:

Zagłębie Uralskie

Zagłębie Krzyworoskie

Zagłębia surowcowe w Azji to:

Ropa naftowa występuje:

Zagłębie Zatoki Perskiej

Zagłębie Morza Kaspijskiego

Zagłębie Zachodniosyberyjskie

węgiel kamienny występuje w:

Zagłębie Południowojakuckie

Zagłębie Ekibastuskie (w Kazachstanie)

Zagłębie Kuźnickie

Zagłębie Damodar (w Indiach)

Węgiel brunatny występuje w:

Zagłębie Kańsko-Aczyńskie (w Rosji)

Zagłębia surowcowe w Ameryce Północnej to:

Zagłębie Appalaskie (węgiel kamienny)

Zagłębie Wewnętrzne i Wschodnie (węgiel kamienny i ropę naftową)

Zagłębie Mesabi (rudy żelaza)