Kwas chlorowodorowy (HCl) – kwas solny

H2 + Cl2  -  2 HCl ^ 

Właściwości fizyczne: Ciecz, Bezbarwny, Ma gęstość większą od gęstości wody

Właściwości chemiczne: kwas nieorganiczny, beztlenowy, żrący

Zastosowania: przemysł metalurgiczny (otrzymywanie metali z rud i oczyszczanie powierzchni metalowych), przemysł farmaceutyczny (preparaty na niedokwasotę wytwarzane przy użyciu HCl), przemysł chemiczny (barwniki produkowane przy użyciu HCl do kosmetyków), przemysł tworzyw sztucznych (produkcja włókien i tworzyw sztucznych)

Kwas siarkowodorowy

H2 + S  -  H2S ^ | FeS + 2 HCl  -  FeCl2 + H2S ^ 

Właściwości fizyczne: Ciecz, Bezbarwny

Właściwości chemiczne: kwas nieorganiczny, beztlenowy, wydziela ostry zapach zgniłych jaj, trujący

Zastosowania: medycyna (składnik wód leczniczych), przemysł chemiczny (produkcja siarki), kosmetyczny (depilatory chemiczne), laboratoria chemiczne (wykrywanie jonów metali)

Kwas siarkowy (VI)

SO3 + H2O -  H2SO4

Właściwości fizyczne: oleista Ciecz, Bezbarwny, Ma gęstość większą od gęstości wody, higroskopijny

Właściwości chemiczne: kwas nieorganiczny, tlenowy, żrący, zwęgla substancje organiczne

Zastosowania: akumulator ołowiowy (elektrolit), tworzywa sztuczne (jedwab sztuczny), przemysł petrochemiczny (oczyszczanie olejów, nafty, parafiny, osuszanie gazów), środki czystości (produkcja środków piorących i myjących), motoryzacja (oczyszczanie karoserii przed malowaniem), farmaceutyczny (produkcja leków, m.in. polopiryny)

Kwas siarkowy (IV)

S + O2  -  SO2 ^ (tlenek siarki)

SO2 + H2O  -  H2SO3

Właściwości fizyczne: Ciecz, Bezbarwny

Właściwości chemiczne: kwas nieorganiczny, tlenowy, nietrwały, trujący, charakterystyczny zapach

Zastosowania: przemysł włókienniczy i papierniczy (właściwości bielące [bielenie wełny i papieru]), rolnictwo (produkcja nawozów sztucznych), dezynfekcja (dezynfekcja beczek do wina lub kiszonek, pomieszczeń gospodarczych i hodowlanych), przem. chemiczny (produkcja innych kwasów)

Kwas azotowy (V)

N2O5 + H2O  -  2 HNO3

Właściwości fizyczne: Ciecz, Bezbarwny, Ma gęstość większą od gęstości wody

Właściwości chemiczne: kwas nieorganiczny, tlenowy, żrący, silne właściwości utleniające, żółknięcie białek w reakcji ksantoproteinowej

Zastosowania: paliwa rakietowe (składnik), produkcja perfum (produkcja ambry i piżma), rolnictwo (produkcja nawozów), produkcja lakierów i farb do drewna), przem. Farmaceutyczny (produkcja nitrogliceryny)

Kwas węglowy

CO2 + H2O -  H2CO3

Właściwości fizyczne: Ciecz, Bezbarwny

Właściwości chemiczne: kwas nieorganiczny, tlenowy, bezwonny, nietrwały

Zastosowania: przemysł spożywczy (woda gazowana roztworem), synteza węglanów (reszta kwasowa kwasu to węglany), medycyna (kąpiele kwasowęglowe leczą choroby skórne), laboratoria chemiczne (CO2+H20 stosuje się w reakcjach chemicznych)

Kwas fosforowy (V)

P4 + 5 O2  -  P4O10  (tlenek fosforu (V))

P4O10 + 6 H2O  -  4 H3PO4

Właściwości fizyczne: substancja stała, bezbarwny, krystaliczny, dobrze rozpuszcza się w wodzie

Właściwości chemiczne: kwas nieorganiczny, tlenowy, działa drażniąco na skórę i błony śluzowe

Zastosowania: motoryzacja (składnik preparatów do czyszczenia felg), nawozy sztuczne, spożywczy (składnik coli, zakwaszanie galaretek), stomatologia (preparaty – porcelana i cement dentystyczny)