Województwo jest najwyższą jednostką podziału administracyjnego w Polsce. Od 1999 roku jest jednostką samorządu terytorialnego. Tak duże zróżnicowanie wielkościowe ma swoje korzenie w rozbiciu dzielnicowym. Po reformie administracyjnej z 1999 roku istnieje 16 województw. Miastem wojewódzkim nazywa się miasto, w którym urzędują wojewoda i marszałek województwa.

Województwa i ich stolice, ułożone w kolejności alfabetycznej:

dolnośląskie - Wrocław

kujawsko-pomorskie - Bydgoszcz (siedziba wojewody) i Toruń - (siedziba sejmiku wojewódzkiego)

lubelskie - Lublin

lubuskie - Gorzów Wielkopolski (siedziba wojewody) i Zielona Góra (siedziba sejmiku wojewódzkiego)

łódzkie - Łódź

małopolskie - Kraków

mazowieckie - Warszawa

opolskie - Opole

podkarpackie - Rzeszów

podlaskie - Białystok

pomorskie - Gdańsk

śląskie - Katowice

świętokrzyskie - Kielce

warmińsko-mazurskie - Olsztyn

wielkopolskie - Poznań

zachodniopomorskie - Szczecin