1.Amerykę odkrył Krszystof Kolumb 12 października 1942 roku

2.Podział Ameryki :

a) Ameryka Północna

b) Ameryka Południowa

c) Ameryka Środkowa

d) Ameryka Łacińska

3.Kanał Panamski wybudowano w najwęższym miejscu między Amerykami ( Przesmyk Panamski ) w celu skrócenia drogi transportu

4.Powierzchnia Ameryki Południowej wynosi 24 mln km2 a Ameryki Południowej 18 mln km2

5.Linia brzegowa bardzo dobrze rozwinięta a Ameryce Północnej oraz słabo rozwinięta w Ameryce Południowej za wyjątkiem Patagonii

6.Kordyliery i Andy powstały w wyniku wsuwania się płyty oceanicznej pod płytę kontynentalną. U wybrzeży powstały głebokie rowy oceaniczne

7.Krainy geograficzne Ameryki Północnej :

- Nizina Zatokowa

- Nizina Hudsońska 

- Nizina Atlantycka 

- Niziny Wewnętrzne

- Wyżyna Kolorado

- Góry Nadbrzeżne

8.Krainy geograficzne Ameryki Południowej :

- Nizina Amazonki

- Nizina La Platy 

- Nizina Orinoko

- Wyżyna Brazylijska

- Wyżyna Patagońska

- Wyżyna Gujańska

- Góry Andy

9.Najwyższy szczyt Ameryki Połnocnej McKinley ( 6194 m.n.p.m ), najwyższy szczyt Ameryki Południowej Aconcagua ( 6960 m.n.p.m )

10.W Ameryce występują wszytskie strefy klimatyczne :

- strefa klimatów okołobiegunowych

- strefa klimatów równikowych

- strefa klimatów umiarkowanych

- strefa klimatów zwrotnikowych

- strefa klimatów podzwrotnikowych

11.Czynniki decydujące o klimacie Ameryki :

a) szerokość geograficzna

b) układ pasm górskich ( rzeźba terenu ) :

- utrudniony przepływ powietrza w kierunku Wschód-Zachód

- swobodny przepływ powietrza w kierunku Północ-Południe

c)prądy morskie :

- ciepłe : Brazylijski, Zatokowy, Karaibski

- zimne : Kalifornijski, Peruwiański

12.Sieć rzeczna Ameryki jest ściśle związana z klimatem i ukształtowaniem powierzchni