Rolnictwo należy do najstarszych dziedzin gospodarczej działalności człowieka. Pojawiło się, gdy powiększające się gromady ludzkie nie były w stanie wyżywić się wyłącznie z myślistwa, zbieractwa czy rybołówstwa.

Rolnictwo jest to gałąź produkcji materialnej mająca na celu wytwarzanie żywności oraz niektórych surowców dla przemysłu - głównie spożywczego i włókienniczego. Jest to dział gospodarki najbardziej uzależniony od warunków naturalnych, zwłaszcza: warunków glebowych, stosunków wodnych, klimatu oraz ukształtowania powierzchni. Obszary o szczególnie dogodnych warunkach naturalnych dla rozwoju rolnictwa są w większości obszarami o najlepszych glebach, korzystnym ukształtowaniu powierzchni, znajdujące się pod wpływem klimatów morskich i przejściowych strefy umiarkowanej i podzwrotnikowej. Są to:

  • w Europie: Nizina Padańska, Rów Rodanu, Nizina Francuska, Wyżyna Bawarska, Wyżyna Czesko-Morawska, Nizina Śląska, Nizina Węgierska, Nizina Rumuńska, Ukraina i południowo-zachodnia Rosja.
  • w Ameryce Północnej: Wielkie Równiny, Nizina Centralna i Dolina Kalifornijska.
  • w Ameryce Południowej: Pampa, południowa część Niziny La Platy i południowo-wschodnia część Wyżyny Brazylijskiej.
  • w Afryce: Delta i dolina Nilu, RPA.
  • w Azji: dorzecze Tygrysu i Eufratu (starożytna Mezopotamia), północny Kazachstan, wschodnia część Niziny Gangesu, Nizina Chińska, Nizina Mandżurska, delta Mekongu.
  • w Australii: południowo-wschodnia część kontynentu w pasie wybrzeża.