Białka
Budowa

Są związkami organicznymi składającymi się z aminokwasów połączonych przy pomocy wiązań peptydowych.

Potwierdzenie pierwiastkowego składu protein:

 • Podczas ogrzewania białko ulega zwęgleniu oraz wytwarza się para wodna, co wskazuje na obecność wodoru, węgla
 • W reakcji ze stężonym wodorotlenkiem sodu w podwyższonej temperaturze obserwuje się wydzielenie gazowego amoniaku (NH3), co świadczy o zawartości azotu w białku
 • Obecność siarki potwierdza się przeprowadzając reakcje z Pb(CH3COO)2 albo Pb(NO3)2
 • w podwyższonej temperaturze w wyniku której tworzy się czarny osad siarczku

Wykrywanie białek:

 • Reakcja biuretowa - polega na działaniu Cu(OH)2 na białko, powodując powstanie ciemnofioletowego zabarwienia
 • Reakcja ksantoproteinowa - białko w obecności kwasu azotowego (V) ulega zabarwieniu na żółty kolor

Podział białek ze względu na komplikacje budowy:

 • Proste - składające się jedynie z samych aminokwasów tak jak albumina
 • Złożone - posiadające składnik niebiałkowy, np. metale, kwasy nukleinowe

Własności fizyczne białek:

 • Niektóre są rozpuszczalne w wodzie i tworzą z nią roztwory koloidalne
 • Koloidy charakteryzują się występowaniem efektu Tyndalla, polegającym na rozpraszaniu się światła na stosunkowo dużych cząsteczkach białkowych

Właściwości chemiczne:

 • Denaturacja zachodząca pod wpływem: zasad, kwasów, soli metali (lekkich lub ciężkich), alkoholu, roztworu cukru, podwyższonej temperatury czy promieniowania jonizującego
 • Koagulacja, polegająca na łączeniu się w większe agregaty

Właściwość denaturacji (ścinania) białka wykorzystuje się w medycynie w przypadku zatrucia metalami ciężkimi albo solami tych metali. Podanie białka (najczęściej mleka) powoduje wytrącenie się osadu, a ten jest wydalany z organizmu zazwyczaj poprzez płukanie żołądka.

Rola w organizmie

Białka spełniają przede wszystkim funkcję budulcową wraz z innymi składnikami niezbędnymi dla organizmu np. z solami mineralnymi.

Źródła białka:

 • Mięso
 • Nabiał
 • Jaja
 • Fasola

Lipidy (tłuszcze)

Budowa

Są one estrami wyższych kwasów karboksylowych oraz gliceryny

Identyfikacja tłuszczów

Tłuszcze można wykryć w tzw. próbie akroleinowej. Lipid w podwyższonej temperaturze wydziela akroleinę, substancje o drażniącej woni.

Otrzymywanie:

kwas tłuszczowy + gliceryna = tłuszcz (ester) + woda

Źródła lipidów:

 • Odzwierzęce: mięso, nabiał
 • Roślinne: słonecznik, soja, rzepak, oliwki
Podział tłuszczów
 • Biorąc pod uwagę stan skupienia:
 • Stałe (nasycone): łój, masło, smalec
 • Ciekłe (nienasycone): tran, oleje
 • Z uwagi na pochodzenie:
 • Roślinne
 • Zwierzęce

Właściwości chemiczne:

 • Utwardzanie tłuszczów: uwodornienie tłuszczów nienasyconych (płynnych) do nasyconych (ciała stałe)
 • Ulegają reakcji zmydlania:

tłuszcz + zasada sodowa albo potasowa = mydło + gliceryna

Mydło jest solą sodową albo potasową wyższych kwasów tłuszczowych

Lipidy wraz z węglowodanami pełnią rolę energetyczną.

Węglowodany (cukry, sacharydy)

Budowa

Węglowodany składają się z łańcucha węglowodorowego oraz grup: hydroksylowych, aldehydowej lub ketonowej. Ich wzór ogólny to:

Cn(H2O)m

Albo

CnH2mOm

Własności fizyczne glukozy:

 • Maja postać ciała stałego
 • Substancje krystaliczne
 • Wykazują dobrą rozpuszczalność w wodzie
 • Słodki smak
 • Nie są toksyczne

Właściwości chemiczne:

 • Charakterystyczne dla posiadanych grup
 • Niektóre mają własności redukujące

Źródła węglowodanów:

 • Produkty zbożowe
 • Owoce
 • Warzywa
Witaminy

Podstawowymi pierwiastkami, które występują w organizmie ludzkim są:

 • C,
 • H,
 • O,
 • N,
 • P,
 • Ca

Jednak do prawidłowego funkcjonowania należy dostarczyć inne substancje pod postacią:

 • Makroelementów:
 • K,
 • Na,
 • S,
 • Cl,
 • Mg
 • Mikroelementów:
 • Fe,
 • Cu,
 • Zn,
 • Co,
 • B,
 • Mo,
 • Mn,
 • Se,
 • I,
 • F

Szczególnie toksycznymi pierwiastkami są:

 • Sb,
 • Th,
 • As,
 • Cd,
 • Tl,
 • Be,
 • Ba,
 • Pb,
 • Ag,
 • Hg

Witaminy razem z woda oraz solami mineralnymi spełniają funkcje regulujące.

Witaminy należą do związków organicznych wchodzących w skład pokarmu w niewielkich ilościach. Substancje te czynnie uczestniczą w prawie wszystkich procesach przemiany materii. Umożliwiają przemiany wspomnianych wyżej lipidów, białek czy węglowodanów na poziomie komórkowym.

Podział witamin:

 • Rozpuszczalne w wodzie:
 • C (kwas askorbinowy),
 • B1,
 • B2,
 • B6,
 • B11(kwas foliowy M),
 • B12,
 • H,
 • PP
 • Rozpuszczalne w tłuszczach:
 • E,
 • D,
 • A,
 • F,
Znaczenie wody w organizmie:
Wchodzi w skład płynów ustrojowych: krwi, limfy, płynów komórkowych
Uczestniczy w odżywianiu: substancje odżywcze występują w roztworze
 • Utrzymuje stałą temperaturę poprzez wydalanie wody poprzez skórę oraz drogi oddechowe