Białka są to związki wielkocząsteczkowe, które mają ogromne znaczenie dla procesów biochemicznych determinujących procesy życiowe. Biorąc pod uwagę właściwości fizykochemiczne możemy je podzielić na białka proste i złożone. Białka proste, czyli proteiny w wyniku hydrolizy ulegają rozpadowi jedynie na aminokwasy. Natomiast część białkowa białek złożonych (proteidów) jest powiązana ze składnikiem niebiałkowym, tzw. grupą prostetyczną. Do białek prostych zaliczamy m.in. albuminy, globuliny, histony i prolaminy, natomiast białka złożone to np. glikoproteidy, lipoproteidy i nukleoproteidy.