Budowa

Aminokwasy są substancjami organicznymi, pochodnymi węglowodorów składających się z dwóch grup funkcyjnych: grupy aminowej (-NH2) i grupy karboksylowej (-COOH). Mogą ponadto zawierać dodatkowe grupy np.: - OH, - NH2, - COOH i inne. Stanowią one kwasy karboksylowe alifatyczne albo aromatyczne, posiadające w cząsteczce poza grupą karboksylową -COOH, grupę aminową -NH2.

Charakterystyka ogólna

Aminokwasy są substancjami amfoterycznymi, a ich charakterystyczną cechą jest posiadanie punktu izojonowego (pI). W pH niższym od pI znajdują się jako kationy (-NH3+) i mają zdolność reagowania

z anionami, natomiast w pH wyższym od pI występują aniony (-COO-), które mogą reagować z kationami. W pI tworzą się jony obojnacze, a więc elektrycznie obojętne.

Podział aminokwasów z uwzględnieniem pI:

 • obojętne (pI przy pH ok. 6,3),
 • zasadowe (pI w zakresie zasadowym pH)
 • kwaśne (pI w zakresie kwaśnym pH).

Aminokwasy pochodzenia naturalnego wykazują czynność optyczną, co związane jest z występowaniem węgla asymetrycznego (oprócz glicyny).

Związki te łączą się ze sobą za pomocą wiązań peptydowych tworząc białek, jedne z najważniejszych związków w każdym żywym organizmie. Niektóre z nich są prekursorami znaczących hormonów, np.

z tyrozyny jest syntetyzowana tyroksyna oraz adrenalina. Organizmy roślinne mają zdolność syntetyzowania wszystkich aminokwasów, natomiast zwierzęta jedynie niektórych (tzw. aminokwasy endogenne), inne (tzw. aminokwasy egzogenne) muszą być dostarczane w pożywieniu. Aminokwasów endogennych jest 13,

a egzogennych 21, wynika z tego, że 8 musi występować w pokarmie.

Aminokwasy egzogenne można podzielić na:

 • aminokwasy aromatyczne (np. fenyloalanina, tryptofan)
 • aminokwasy posiadające rozgałęzione łańcuchy (np. leucyna, izoleucyna, walina, treonina, metionina
 • lizyna)
 • tyrozyna jest względnie egzogenna, co oznacza, że nie musi być dostarczana z pożywieniem pod warunkiem wystarczającej ilości fenyloalaniny

Podział z uwagi na naturę reakcji katabolicznych:

   • cukrotwórcze (glikogenne), uczestniczące w metabolizmie cukrów
   • ketogenne, mające wpływ na szlak metaboliczny przemiany tłuszczów
   • aminokwasy, które biorą udział w szlakach metabolicznych związków zawierających jeden atom węgla (np. HCHO)

Aminokwasy naturalne, które występują w białkach (są wbudowane w translacji):

 • glicyna,
 • alanina,
 • seryna,
 • cysteina,
 • walina,
 • leucyna,
 • izoleucyna,
 • metionina,
 • treonina,
 • prolina,
 • arginina,
 • lizyna,
 • tryptofan,
 • histydyna,
 • tyrozyna,
 • fenyloalanina,
 • glutamina,
 • kwas glutaminowy,
 • asparagina,
 • kwas asparaginowy

Aminokwasy naturalne w białkach i powstające w wyniku modyfikacji potranslacyjnym:

 • cystyna,
 • hydroksylizyna,
 • hydroksyprolina

Aminokwasy nie budujące białek (wolne), np.:

Naturalne aminokwasy stosuje się jako leki w przypadkach upośledzonej gospodarki białkowej,

powstającej na wskutek np. nieprawidłowego przyswajania białka albo utraty związanej z przewlekłymi chorobami, operacjami chirurgicznymi, marskością wątroby. Substancje te, szczególnie pochodzenia naturalnego są także wykorzystywane jako substraty w syntezie innych leków. Aminokwasami aromatycznymi, mającymi duże znaczenie są: kwas antranilowy o-H2NC6H4COOH używany w produkcji barwników i do wytwarzania indyga, a także kwas p-aminobenzoesowy (PAB) znajdujący się w drożdżach, stanowiący witaminę z grupy B

a stosowany badań mikrobiologicznych oraz biochemicznych.

Podział aminokwasów z uwagi na powinowactwo do wody:

 • Aminokwasy hydrofobowe
 • Alanina - z grupą boczną metylową
 • Walina, leucyna oraz izoleucyna - posiadają trzy oraz czterowęglowe łańcuchy boczne, izoleucyna ma dwa centrów chiralności
 • Prolina, której boczny łańcuch alifatyczny połączony jest także z grupą aminową
 • Fenyloalanina - posiada pierścień fenylowy
 • Tryptofan - łańcuchem bocznym jest pierścień indolowy z grupą metylową oraz z atomami wodoru
 • i atomem azotu
 • Metionina - zawiera atom siarki w grupie bocznej

Aminokwasy te, unikając wody, posiadają zdolność do kumulowania się, co ma zasadnicze znaczenie dla stabilności struktury białek w wodnym środowisku.

 • Aminokwasy polarne, które nie mają ładunku:
 • Glicyna - atom wodoru pełni rolę grupy bocznej, dlatego nie jest optycznie czynna wykazuje czynności
 • Tyrozyna - pierścień aromatyczny z grupą hydroksylową to łańcuch boczny, wpływający na dużą aktywność chemiczną
 • Cysteina - posiada grupę hydrosulfidową (SH) z atomem siarki, która ma duży na strukturę białek, ponieważ jej obecność pozwala na utworzenie mostków dwusiarczkowych
 • Seryna oraz treonina - posiadają po dwie grupy hydroksylowe łańcuchu bocznym (alifatycznym), wpływające na zwiększenie reaktywności chemicznej, treonina charakteryzuje się obecnością dwóch centrów chiralności
 • Asparagina oraz glutamina, stanowią amidowe pochodne kwasów asparaginowego oraz glutaminowego
 • Aminokwasy hydrofilowe
 • Aminokwasy polarne posiadające ładunek dodatni

- Lizyna oraz arginina w pH obojętnym posiadają ładunek dodatni

- Histydyna ma zdolność przechodzenia z ładunku dodatniego do obojętnego, co wykorzystywane jest w centrach aktywnych enzymów, zmiana ładunku powoduje tworzenie i rozpad wiązań

 • Aminokwasy polarne posiadające ładunek ujemny

- kwas asparaginowy

- kwas glutaminowy

Specyfika poszczególnych aminokwasów:

 • aminokwasy ogólne
 • histydyna - konieczna w mięśniach, ponieważ uczestniczy w biosyntezie białka oraz hemoglobiny
 • lizyna - wchodzi w skład chrząstki, niezbędna do syntezy białka, z witaminą C wytwarza L - kanitynę
 • metionina - ma działanie ochronnie na wątrobę, umożliwia szybkie spalanie tkanki tłuszczowej, występuje w białku jaja oraz mleka
 • fenyloalanina - konieczna do biosyntezy hormonów tyroksyny oraz adrenaliny, gdyż ulega przekształceniu do tyrozyny, stosowana w terapii depresji.
 • treonina - główny komponent kolagenu, wchodzi w skład podporowym tkanki łącznej
 • tryptofan - jest prekursorem serotoniny, uczestniczy w procesie wydzielania hormonu wzrostu
 • arginina - wpływa na zwiększenie sekrecji insuliny oraz hormonu wzrostu
 • tyrozyna - jest prekursorem adrenaliny (pobudza receptory autonomicznego układu nerwowego), dopaminy oraz noradrenaliny (biorą udział w przekazywaniu impulsów)
 • cysteina - spełnia rolę w detoksykacji organizmu
 • alanina - powoduje przyspieszenie metabolizmu mięśni dzięki zdolności przenoszenia resztek węglowych do wątroby, służące do biosyntezy glukozy
 • kwas asparginowy - zmniejsza poziom amoniaku
 • cystyna - konieczna do biosyntezy białek osocza, kreatyny, insuliny, glukagonu
 • prolina - pełni rolę zbiornika energii dla niektórych mięśni
 • seryna - niezbędna w prawidłowym funkcjonowaniu systemy nerwowego, polepsza przepływ impulsów
 • ornityna - spore ilości stymulują sekrecję hormonu wzrostu, poprawiają pracę wątroby
 • tauryna - powoduje wzrost masy mięśniowej, wpływa na obniżenie ciśnienia krwi, zwiększa tolerancję leków, poprawia funkcjonowanie centralnego układu nerwowego
 • aminokwasy rozgałęzione
 • izoleucyna, leucyna - występują w kukurydzy oraz mleku, stanowią materiał budulcowy,
 • a także energetyczny dla mięśni, nie ulegają przemianie w wątrobie
 • walina - ma podobne działanie leucyny, można spotkać ją w białku siemienia lnianego

Poniżej przedstawiono listę aminokwasów występujących w organizmie ludzkim:

Aminokwas

Funkcja w organizmie

Izoleucyna

 • regulacja poziomu cukru, wytwarzanie energii i budowanie hemoglobiny
 • metabolizowana oraz przetwarzana w tkankę mięśniową
 • brak wywołuje objawy podobne do hipoglikemii lub niskiego poziomu cukru we krwi.

Leucyna

 • konieczny aminokwas, występuje w białku pochodzenia zwierzęcego oraz roślinnego
 • reguluje poziom cukru we krwi

Lizyna

 • wchodzi w skład białek, szczególnie mięśni oraz występuje w kościach, ważna dla prawidłowego rozwoju dzieci
 • ułatwia wchłanianie wapnia, zwiększa koncentrację umysłową
 • współuczestniczy w produkcji hormonów, enzymów, przeciwciał, wchodzi
 • w skład kolagenu
 • brak wywołuje zmęczenie, anemię, rozdrażnienie i wypadanie włosów

Metionina

 • odtruwa wątrobę oraz odbudowuje hepatocyty i nefrocyty
 • wspomaga leczenie reumatyzmu oraz toksemii (pojawienie się toksyn
 • w ciąży)
 • działa korzystnie na układ trawienny, wzmacnianie mięśni, włosów oraz kości

Fenyloalanina

 • wspomaga leczenie depresji, zaników pamięci i otyłości
 • uczestniczy w biosyntezie kolagenu (podstawowe białko włókniste)
 • zmniejsza ból pochodzenia migrenowego, zapaleniu stawów oraz menstruacyjnego
 • jest szkodliwa dla kobiet ciężarnych i chorych na nadciśnienie

Tryptofan

 • zapobiega nadpobudliwości u dzieci, stresowi, chroni serce
 • reguluje przemianę materii, wpływa na sekrecję hormonów wspomagających syntezę witaminy B6 oraz niacyny
 • jest przekształcany w serotoninę oraz melatoninę, a także neuroprzekaźniki (uczestniczą w przekazie impulsów nerwowych)
 • brak serotoniny oraz melatoniny wywołuje depresję, bezsenność, a także inne zaburzenia o podłożu umysłowym

Treonina

 • występuje w sercu, mięśniach oraz centralnym układzie nerwowym
 • współ uczestniczy w syntezie kolagenu oraz elastyny, a także reguluje gospodarkę wątrobową i reguluje równowagę białkową

Walina

 • działa pobudzająco
 • reguluje metabolizm mięśni, odbudowuje tkanki i reguluje równowagę azotową
 • walinę powinno się podawać wraz z leucyną lub izoleucyną

Alanina

 • źródło energii oraz regulator poziomu cukru we krwi
 • uczestniczy w szlakach metabolicznych glukozy

Aspargina

 • uczestniczy w procesach metabolicznych układu nerwowego
 • wpływa na stan umysłowy, zdenerwowanie bądź spokój

Kwas asparginowy

 • chroni organizm przed samo atakiem immunologlobin
 • uczestniczy w przemianie węglowodanów na energię w mięśniach

Cytrulina

 • wspomaga układ immunologiczny
 • współuczestniczy w produkcji energii organizmu
 • detoksykacja wątroby z pochodnych amoniaku

Cysteina

 • wspomaga porost włosów
 • chroni przed toksycznym działaniem alkoholu oraz papierosów

Glutamina

 • stymuluje pamięć, koncentrację oraz prawidłowe działanie aktywności umysłowej

Kwas glutaminowy

 • uczestniczy w metabolizmie układu immunnologicznego oraz
 • w wytwarzaniu energii i funkcjonowaniu mózgu

Glicyna

 • przeciwdziała zwyrodnieniom mięśni, ponieważ dostarcza keratyninę
 • uczestniczy w syntezie erytrocytów, dostarczaniu aminokwasów,
 • w biosyntezie glukozy oraz keratyny (odpowiedzialnych za produkcję energii)

Histydyna

 • uczestniczy w syntezie erytrocytów i leukocytów, składnik tkanek organizmu

Prolina

 • główny składnik tkanek

Seryna

 • poprawia pamięć, działanie systemu nerwowego
 • współuczestniczy w produkcji energii na poziomie komórkowym

Tyrozyna

 • pomaga w bezsenności, depresji, niepokoju i alergii
 • wspomaga działanie tarczycy oraz przysadki
 • brak powoduje nadczynność tarczycy (objawy: zmęczenie, wyczerpanie)
 • wpływa na poziom norepinefryny (brak powoduje depresję)

Karnityna

 • regulacja wagi oraz przemiany tłuszczowej
 • przeciwdziała chorobom serca
 • w jej syntezie niezbędna jest lizyna, witaminy B1 i B6 oraz żelazo

GABAowskas gamma-aminomasłowy

 • reguluje napięcie nerwowe poprzez hamowanie ich przed wyładowaniem
 • zapobiega niepokojowi i nadpobudliwości

Tauryna

 • pełni ważna rolę dla mięśni oraz w schorzeniach serca
 • wspomaga trawienie tłuszczów (składnik żółci), przeciwdziała hipoglikemii oraz nadciśnieniu
 • wywołuje pobudzenie nerwowe i epilepsję

Makrocząsteczki

W organizmie człowieka (zwierząt również) tworzone są polipeptydy o określonej ściśle sekwencji aminokwasów. Ta sekwencja jest zapisana w kodzie genetycznym.

Z uwagi na liczbę aminokwasów, można dokonać podziału na:

 • oligopeptydy (utworzone z paru do parunastu aminokwasów), np. dipeptydy (dwa), tripeptydy (trzy) itd.
 • polipeptydy (złozonych z parudziesięciu do około 100 aminokwasów)
 • białka (złożone z łańcuchów polipeptydowych z nawet 1000 cząsteczkami aminokwasów)

Makrocząsteczki tworzą się poprzez reakcję grup aminowych aminokwasów z grupami karboksylowymi aminokwasów. Peptydy posiadają dwa charakterystyczne końce:

 • N-terminalny, nazywany od wolnej grupy aminowej (+H3N-), zapisywany z lewej strony cząsteczki
 • C-terminalny oznaczający grupę karboksylową ( -COO- ), zapisywany z prawej strony

Obie części cząsteczki mogą podlegać reakcjom.

Sekwencję aminokwasów zapisuje się, używając skrótów trzy-, albo jednoliterowych.