Organizm - każda istota żywa, która wykonuje wszystkie podstawowe czynności życiowe, czyli oddychanie, odżywianie, rozmnażanie, ruch, wzrost, rozwój. Organizm to "zbiór komórek zorganizowanych w tkanki tworzące poszczególne organy".

Każdy organizm to układ otwarty. Zachowuje odrębność i stałość swoich struktur ale jednocześnie ciągle wymienia ze środowiskiem informacje, składniki chemiczne oraz przepływającą energię. Dąży on do zachowania homeostazy, czyli dynamicznej, względnie utrzymanej równowagi.

Organizmy zbudowane są z podstawowych grup substancji budulcowych. Do utrzymania ich życiowych czynności potrzebne są dalsze substancje. W skład chemiczny organizmów wchodzi 20 pierwiastków chemicznych. Organizmy budują też związki organiczne.

Najważniejsze z nich to:

- kwasy nukleinowe -budują białka,

-węglowodany- cukry,

-lipidytłuszcze,

- witaminy,

-enzymy,

-hormony.

Od XX wieku ustalono hierarchię poziomów struktury organizmów, na podstawie której dzieli się nauki biologiczne na poszczególne gałęzie. Każdy z poziomów tej hierarchii zawiera w sobie poziom go poprzedzający. Poziomy budowy organizmu to:

1) poziom pierwiastkowy

2) poziom związków chemicznych

3 ) poziom struktury komórkowej

4 ) poziom komórki

5 ) poziom tkankowy

6 ) poziom narządu

7 ) poziom układu narządów tworzących organizm wielokomórkowy.

Tak oto poziom komórkowy przechodzi w poziom organizmu. Organizmy tworzą poziom populacji. Wyżej jest poziom całych ekosystemów.

Literatura: Biologia, red.: Czubaj A.; Warszawa, 1994; PWRiL.