Mechanizmy służące roślinom do obrony dzieli się na dwie zasadnicze grupy:

1) To tzw. odporność konstytutywna polegająca na unikaniu czynników stresowych. Zaliczamy tu wszystkie dostępne roślinie środki, które pozwalają jej uchronić się przed szkodliwymi dla niej zjawiskami. Klasyfikują się tu zatem:

    • Odpowiednie zmiany w planie budowy np. kseromorfizm zabezpieczający przez suszą oraz szkodnikami;
    • Adaptację w przebiegu cyklu życiowego np. rośliny efemeryczne o niezwykle krótkim czasie wegetacji;
    • Zmiany w metabolizmie komórek np. nabycie zdolności do syntetyzowania związków o charakterze ochronnym czy/i odstraszającym;

2) To odporność o charakterze indukcji, która pozwala na powstanie pewnej tolerancji na stres. Mechanizm ten polega na czynnym pojawianiu się odporności w momencie oddziaływania czynnika stresowego. Rośliny dostosowują się do warunków, w których działają silne czynniki stresowe po przez zdolność do adaptacji oraz aklimatyzacji.

Przykładami tego typu odporności mogą być: białka stresowe, osmoregulacja czy też poliaminy