1. Lasy tropikalne- zwane są także lasami równikowymi; występują w Ameryce Południowej i Środkowej, Afryce (przede wszystkim w Kotlinie Kongo i w Gwinei ), Azji (na Półwyspie Indyjskim, Indochińskim, na Filipinach ); panuje tam gorący i parny klimat- temperatura nie spada poniżej 280 C, opady są obfite; charakterystyczne są bardzo wysokie drzewa, pomiędzy nimi wyrasta zaś szereg mniejszych (podrost), po pniach drzew pną się liany- zakwitają wysoko nad ziemią; a z epifitów- na przykład storczyki; ptaki - papugi, kalao, tukany; gady- żaby, ropuchy; ssaki- latawiec, wiewiórka latająca;
  2. Wilgotne lasy podzwrotnikowe- tamtejszy klimat jest wilgotny i gorący, co pozwala rozwinąć się wiecznie zielonym lasom; charakterystyczne są także paprocie drzewiaste, rośliny nagonasienne, liany; lasy te występują na nielicznych obszarach;
  3. Lasy liściaste- występują w klimacie umiarkowanym i ciepłym, gdzie opady są dość obfite; pory roku są wyraźnie zaznaczone; w lasach tych spotyka się dużą różnorodność gatunków drzew liściastych (przede wszystkim - buki, dęby, wiązy, jesiony, klony, lipy ); w runie leśnym występują mchyporosty; zwierzęta- dziki, sarny, jelenie, lisy, gryzonie;
  4. Pustynie- wyróżniają się bardzo wysokimi temperaturami, opady są niewielkie (bywa, że przez kilka lat w ogóle nie występują0; roślinność- głównie kaktusy, agawy, aloes; pustynie występują w Afryce, Azji, Ameryce Południowej i Północnej, Australii;
  5. Stepy- spotyka się je w Ameryce południowej i Północnej, Europie oraz Azji; klimat jest kontynentalny - można wyróżnić pory roku (lato jest gorące i suche zaś zima mroźna); dominują trawy, ilość drzew jest niewielka;
  6. Lasy iglaste- wyróżnia się tu także pory roku ( krótkie i ciepłe lato, długa i mroźna zima); lasy iglaste są zawsze zielone ( to przede wszystkim świerk, limba, sosna, jodła); rzadkie są drzewa liściaste; biom ten nosi nazwę borów, a jedynie w Azji- tajga; występują lisy, łosie, jelenie, wilki;
  7. Tundra- zajmuje obszary podbiegunowe Ameryki Północnej oraz Eurazji; klimat panujący tam jest niezwykle surowy (długie, bardzo mroźne zimy, krótkie okresy ocieplenia); dominują mchy, porosty, trawy; zwierzęta- renifery, zające, lemingi, niedźwiedzie polarne;