753r. p.n.e. - założenie Rzymu 

476r. n.e. - upadek cesarstwa zachodniorzymskiego 

380r. n.e. - cesarz Teodozjusz I Wielki ogłosił chrześcijaństwo jako religią państwową  

313r. n.e. - przyznanie chrześcijanom wolności wyznawania w Imperium Rzymskim przez Konstatyna Wielkiego 

44r. p.n.e. - śmierć Gajusza Juliusza Cezara 

30r. p.n.e. - przejęcie całej władzy w Rzymie przez Oktawiana Augusta, powstanie cesarstwa Rzymskiego 

27r. p.n.e. - Oktawian August został pierwszym cesarzem Rzymu