Pierwiastki niezbędne roślinom można podzielić na trzy grupy: mikro-, makro- i ultraelementy.

Makroelementami nazywamy te, które potrzebne są w większych ilościach.

MAKROELEMENTY

 1. AZOT:
  • występuje głównie w białkach, kwasach nukleinowych, tłuszczach złożonych (składnikach błon), chitynie, barwnikach
  • jego brak powoduje spadek wzrostu roślin, utrudnia kwitnienie oraz jest przyczyną żółtych liści, gdyż zaburza syntezę chlorofilu
  • jest obecny w alkaloidach: morfinie, teinie i kofeinie
 1. CHLOR:
  • jest odpowiedzialny za zachowanie równowagi w gospodarce jonowej organizmu
  • aktywuje amylazę obecną w ślinie (enzym odpowiedzialny za hydrolizę skrobi)
  • jest składnikiem soku w żołądku (u zwierząt)
  • konieczny do uwalniania dwutlenku węgla z krwinek czerwonych
  • funkcje, jakie pełni w roślinach, nie są zbyt dobrze znane
  • prawdopodobnie jest składnikiem koniecznym do fotosyntezy
 1. FOSFOR:
  • wchodzi w skład kwasów nukleinowych, ATP oraz przenośników wodoru
  • jego niedobór powoduje zmniejszoną syntezę ATP, który jest konieczny do wielu procesów z udziałem energii w komórkach
  • przy całkowitym braku fotosynteza zanika całkowicie, podobnie proces oddychania
  • w konsekwencji części nadziemne roślin nie rosną, liście zaczynają żółknąć i obumierają
 1. MAGNEZ:
  • jest składnikiem kości
  • razem z wapniem przyczynia się do większej lepkości cytoplazmy
  • powoduje spadek przepuszczalności błon
  • aktywuje enzymy odpowiedzialne za oddychanie i fotosyntezę
  • warunkuje właściwą budowę rybosomów, będących składnikami chlorofilu
 1. POTAS:
  • działa odwrotnie do magnezu, zmniejszając lepkość cytoplazmy
  • powoduje zwiększenie przepuszczalności błon oraz pobudliwość neuronów i miocytów
  • znajduje się m. in. w wakuolach
  • jest konieczne do właściwego funkcjonowania aparatów szparkowych w liściach
  • przy braku potasu dochodzi do pojawiania się żółtych oraz brunatnych plam na liściach oraz usychania łodyg
 1. SIARKA:
  • wchodzi w skład enzymów oddechowych
  • buduje trzy aminokwasy: metioninę, cystynę i cysteinę
  • jest konieczna w procesie ustalania się struktury protein w przestrzeni (co ma wpływ na ich aktywność biochemiczną)
  • gdy brakuje siarki zanika zjawisko syntezy chlorofilu
 1. SÓD:
  • pełni ważną rolę w zachowaniu potencjału czynnościowego w błonach komórkowych
  • jest konieczny do właściwego metabolizmu cukrów i białek
 1. TLEN:
  • wchodzi w skład związków organicznych
  • przyłączają się do cząsteczek poprzez węgiel
  • są konieczne do reakcji oksydoredukcyjnych w komórkach
 1. WAPŃ:
  • są składnikami kości
  • odgrywa ważną rolę w krzepnięciu krwi oraz pobudzaniu neuronów i komórek mięśniowych
  • przy jego braku błony plazmatyczne rozpadają się a korzenie oraz rosnące nowe pędy i liście są zdeformowane
 1. WĘGIEL:
  • wchodzi w skład wielu związków organicznych
  • najczęściej wraz z innymi węglami tworzy długie łańcuchy
 1. WODÓR:
  • wchodzi w skład wody - głównego składnikami niezbędnego wszystkim organizmom
  • znajduje się w większości związków organicznych

MIKROELEMENTY

 1. CYNK:
 • wchodzi w skład części hormonów
 • jest konieczny do procesów białkowych oraz do syntezy czynników wzrostowych
 • jego brak powoduje zahamowanie wzrostu roślin
 1. FLUOR:
 • znajduje się w szkliwie i kościach
 • zarówno zbyt duża, jak i zbyt mała ilość powoduje szkody
 • nie jest do końca poznany jego wpływ na rośliny
 1. JOD:
 • jego duże ilości występują w wodach słonych
 • jod powinien być dostarczany w różnych związkach, gdyż sam jest trujący

ULTRAELEMENTY

Do ultraelementów należą m.in. srebro, rad i złoto. Występują one w naprawdę śladowych ilościach w komórkach, jednak są one konieczne do prawidłowego ich funkcjonowania.