Cykle rozwojowe

Typ: Sprzężniowce (Zygomycota)

Klasa: Sprzężniaki (Zygomycetes)

- ruch wzrostowy haploidalnych strzępek (jedna +, druga -)

- izolowania dwóch zewnętrznych komórek w strzępkach (gametangiów)

- zlanie się gametangiów (cytoplazm i jąder), powstaje zygospora (2n)

- w wyniku podziałów mitotycznych powstaje twór z zarodnią na szczycie;

- z zarodni uwalniana są haplioidalne zarodniki, które potem kiełkując wytwarzają grzybnie

- na jej szczycie tworzy się kulista zarodnia z zarodnikami (n)

Typ: Workowce (Ascomycota)

Klasa: Workowce właściwe (Ascomycetes)

- różnoimienne strzępki kiełkując dają lęgnie (plusowe) lub plemnie (minusowe);

- plemnie z lęgnią łączy kanalik kopulacyjny, dochodzi do przekazania jądra z plemni do lęgni;

- jądra ustawiają się parami, ale nie łączą się ze sobą;

- z lęgni wyrastają strzępki już dikariotyczne ( o jądrach sprzężonych)

- strzępki te tworzą owocnik

- do połączenia się jąder dochodzi w szczytowych komórkach strzępek, powstaje zarodnia z zarodnikami;

- tą szczytową komórkę określamy teraz mianem "worka"

- po połączeniu się jądro (2n) podlega najpierw mejozie, a potem mitozie;

- powstaje 8 jąder (n), z których powstanie 8 zarodników

Typ: Podstawczaki (Basidiomycota)

- w fazie haploidalnej dochodzi do połączenia różnoimiennych strzępek; plazmogamia, brak połączenia jąder;

- początek fazy jąder sprzężonych;

- z takich strzępek rozwija się dikariotyczna grzybnia wtórna;

- w pokroju owocnika wyróżniamy: pochwę, trzon i kapelusz z blaszkami;

- w zewnętrznych komórkach strzępek budujących blaszki dochodzi do kariogamii (połączenia jąder);

- zaczyna tworzyć się tzw. podstawka;

- jądro (2n) podlega podziałom mejotycznym;

- powstałe jądra (już n!) przesuwają się do wypustek w ścianie podstawki;

- w ten sposób powstaje podstawka z 4 zarodnikami