Spis treści:

Czym jest deklaracja maturalna?

Deklaracja maturalna 2023 to dokument, który muszą złożyć osoby przystępujące do egzaminu dojrzałości w tym roku szkolnym. Większość uczniów obowiązują dwa terminy – dotyczący deklaracji wstępnej oraz ostatecznej. 

Na stronach internetowych Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych zostały opublikowane deklaracje A, B, C. Którą z nich należy wybrać? Uczeń liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia lub szkoły artystycznej, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły powinien wypełnić deklarację A. Taki dokument wybierze też absolwent jednej z wyżej wymienionych szkół, który ukończył edukację w 2021/2022. 

Deklaracje B i C dotyczą ściśle określonych grup osób, które chcą przystąpić do egzaminu maturalnego w 2023 roku. Dlatego deklarację B wypełnią absolwenci, których szkoła macierzysta została zlikwidowana lub przekształcona w zupełnie inną oraz absolwenci nieistniejących już typów szkół. Wybiorą ją również osoby posiadające świadectwo ukończenia szkoły uzyskane za granicą i takie, które otrzymały je na podstawie egzaminów eksternistycznych. Dokument złożą do dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, ale mają czas do 7 lutego 2023 roku, bo obowiązuje ich tylko deklaracja ostateczna. Uczniowie i absolwenci, którzy są obywatelami Ukrainy wybiorą deklarację C. Ważne, aby pamiętali, że w ich przypadku złożenie deklaracji wstępnej nie jest obowiązkowe. Muszą złożyć deklarację ostateczną.

Przeczytaj również: Co można wnieść na egzamin? Jest już lista przyborów na maturę 2023

Jak wygląda deklaracja maturalna?  

Deklaracja maturalna oznaczona literą A to dokument zawierający siedem stron. Na początku i na końcu znajdują się dokładne instrukcje i dodatkowe informacje o egzaminie. Podział na odpowiednie sekcje dotyczące egzaminu maturalnego ułatwia poprawne wypełnienie druku. 

Sekcja A to miejsce na dane osoby przystępującej do egzaminu, np. imię, nazwisko, PESEL, numer i serię dokumentu tożsamości. 

Sekcja B dotyczy rodzaju egzaminu, np. wyboru formuły 2023. 

Sekcja C jest bardzo krótka. Należy w niej wpisać dane kontaktowe, tj. adres zamieszkania, adres e-mail, telefon kontaktowy. 

Sekcja D dotyczy egzaminów obowiązkowych, m.in. poziomu egzaminu pisemnego oraz wyboru języka obcego.

Sekcja E to miejsce na wybór przedmiotów dodatkowych i ich poziomu.

Sekcja F jest poświęcona dodatkowym informacjom dotyczącym egzaminów z wybranych przedmiotów. W przypadku informatyki należy wskazać: system operacyjny, program użytkowy, język programowania. Ta część deklaracji jest ważna dla uczniów szkoły lub oddziału z językiem nauczania mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub z językiem regionalnym, którzy chcieliby zdawać np. biologię w języku litewskim. Także absolwenci szkoły lub oddziału dwujęzycznego z językiem hiszpańskim będącym drugim językiem nauczania, którzy planują ubiegać się o hiszpański Título de Bachiller, powinni skupić się podczas wypełniania tej sekcji. 

Sekcja G i H to listy oświadczeń i załączników. Warto je bardzo uważnie przeczytać i wypełnić. 

Czasem oprócz deklaracji trzeba również dostarczyć dodatkowe załączniki. Tak jest np. w przypadku zdającego egzamin dojrzałości, który uzyskał tytuł finalisty lub laureata olimpiady. 

Deklaracja wstępna i ostateczna 

Uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy chcą w tym roku szkolnym przystąpić do egzaminu maturalnego, mają mało czasu. Deklarację maturalną wstępną trzeba złożyć do końca tego miesiąca. Termin 30 września jest ostateczny. 

 
 
 
 
 
Wyświetl ten post na Instagramie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Post udostępniony przez Urszu_Rybnik (@urszu_rybnik)

 

Co, jeśli uczeń nie złoży deklaracji maturalnej? Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoba, która nie złoży wstępnej deklaracji w terminie, nie będzie mogła przystąpić do egzaminu dojrzałości w tym roku szkolnym. Inne zasady obowiązują jedynie wypełniających deklaracje B i C. 

Pierwszy miesiąc roku szkolnego wydaje się krótkim czasem na decyzję. Co, jeżeli uczeń będzie chciał wybrać inny przedmiot lub poziom? Czy można zmienić wstępną deklaracją maturalną? Na szczęście tak. Uczniowie mogą to zrobić do 7 lutego 2023 roku. Jeżeli nie dostarczą dokumentu do tego czasu, deklaracja wstępna stanie się ostateczną. Uczeń przystąpi do egzaminów maturalnych dokładnie z tych przedmiotów i w takiej formie (podstawowej lub rozszerzonej), jaką wpisał w deklaracji wstępnej. 

Przeczytaj również: Korepetycje z języka angielskiego. Ile trzeba zapłacić, żeby dziecko nauczyło się języka? Z każdym rokiem drożej

Gdzie i jak trzeba złożyć deklaracje maturalną?  

Deklarację maturalną A należy złożyć u dyrektora szkoły macierzystej. Uczeń ma wybór, w jaki sposób dostarczy dokument. Tradycyjnie można wypełnić druk w formie papierowej. Wtedy jest on najczęściej dostarczany do dyrektora przez wychowawcę, nauczyciela lub sekretariat. W takim przypadku należy go uzupełnić odręcznie (kolorem czarnym lub niebieskim) lub komputerowo. Druga opcja to dokument elektroniczny.  Można go wypełnić dzięki webowej aplikacji ministerialnej ZIU (Zintegrowany Interfejs Użytkownika – https://www.wyniki.edu.pl/login). W tym przypadku wymagane jest posiadanie indywidualnego konta, które umożliwi wprowadzenie danych.

oprac. Monika Wąs

 

Przeczytaj również:

Lista lektur obowiązujących w szkołach średnich w roku szkolnym 2022/2023

Do szkół wróci nauka zdalna? Powodem jest nie tylko COVID-19

Irytacja, zawroty głowy. To dwa z wielu objawów siecioholizmu. Jak z niego wyjść?