Spis treści:

Lista lektur obowiązkowych dla poziomu podstawowego w liceum i technikum

 1. Biblia, w tym fragmenty Księgi Rodzaju, Księgi Hioba, Księgi Koheleta, Pieśni nad Pieśniami, Księgi Psalmów, Apokalipsy wg św. Jana;
 2. Jan Parandowski, Mitologia, część I Grecja;
 3. Homer, Iliada (fragmenty), Odyseja (fragmenty);
 4. Sofokles, Antygona;
 5. Horacy – wybrane utwory;
 6. Bogurodzica; Lament świętokrzyski (fragmenty); Legenda o św. Aleksym (fragmenty); Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią (fragmenty);
 7. Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu (fragmenty);
 8. Pieśń o Rolandzie (fragmenty);
 9. Gall Anonim, Kronika polska (fragmenty);
 10. Dante Alighieri, Boska komedia (fragmenty);
 11. Jan Kochanowski, wybrane pieśni, w tym: Pieśń IX ks. I, Pieśń V ks. II; psalmy, w tym Psalm 13, Psalm 47; tren IX, X, XI, XIX; Odprawa posłów greckich;
 12. Piotr Skarga, Kazania sejmowe (fragmenty);
 13. wybrane wiersze następujących poetów: Daniel Naborowski, Jan Andrzej Morsztyn, Mikołaj Sęp-Szarzyński;
 14. Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki (fragmenty);
 15. William Szekspir, Makbet, Romeo i Julia;
 16. Molier, Skąpiec;
 17. Ignacy Krasicki, Hymn do miłości ojczyzny, wybrane satyry;
 18. Franciszek Karpiński, wybór sielanek i liryki religijnej;
 19. Adam Mickiewicz, Oda do młodości; wybrane ballady, w tym Romantyczność; wybrane sonety z cyklu Sonety krymskie oraz inne wiersze; Konrad Wallenrod, Dziady cz. III;
 20. Juliusz Słowacki, Kordian, wybrane wiersze, w tym Grób Agamemnona (fragmenty), Testament mój;
 21. Zygmunt Krasiński, Nie-Boska komedia;
 22. Cyprian Kamil Norwid, wybrane wiersze;
 23. Bolesław Prus, Lalka, Z legend dawnego Egiptu;
 24. Eliza Orzeszkowa, Gloria victis;
 25. Henryk Sienkiewicz, Potop;
 26. Adam Asnyk, wybór wierszy;
 27. Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara;
 28. wybrane wiersze następujących poetów: Jan Kasprowicz, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Leopold Staff;
 29. Stanisław Wyspiański, Wesele;
 30. Władysław Stanisław Reymont, Chłopi (tom I – Jesień);
 31. Stefan Żeromski, Rozdziobią nas kruki, wrony…, Przedwiośnie;
 32. Witold Gombrowicz, Ferdydurke (fragmenty);
 33. wybrane wiersze następujących poetów: Bolesław Leśmian, Julian Tuwim, Jan Lechoń, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Kazimiera Iłłakowiczówna, Julian Przyboś, Józef Czechowicz, Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Gajcy;
 34. Tadeusz Borowski, Proszę państwa do gazu, Ludzie, którzy szli;
 35. Gustaw Herling-Grudziński, Inny świat;
 36. Hanna Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem;
 37. wybrane wiersze następujących poetów:
 38. Stanisław Baliński, wybrane wiersze z okresu emigracyjnego, Kazimierz Wierzyński, wybrane wiersze z okresu emigracyjnego, Czesław Miłosz, wybrane wiersze, w tym z tomu Ocalenie, oraz Traktat moralny (fragmenty), Tadeusz Różewicz, Miron Białoszewski, Jarosław Marek Rymkiewicz, Wisława Szymborska, Zbigniew Herbert, wybrane wiersze, w tym z tomów Pan Cogito oraz Raport z oblężonego Miasta, Halina Poświatowska, Stanisław Barańczak, Jan Polkowski, Wojciech Wencel;
 39. Albert Camus, Dżuma;
 40. George Orwell, Rok 1984;
 41. Józef Mackiewicz, Droga donikąd (fragmenty);
 42. Sławomir Mrożek, Tango;
 43. Marek Nowakowski, Raport o stanie wojennym (wybrane opowiadanie); Górą „Edek” (z tomu Prawo prerii);
 44. Jacek Dukaj, Katedra (z tomu W kraju niewiernych);
 45. Antoni Libera, Madame;
 46. Andrzej Stasiuk, Miejsce (z tomu Opowieści galicyjskie);
 47. Olga Tokarczuk, Profesor Andrews w Warszawie (z tomu Gra na wielu bębenkach);
 48. Ryszard Kapuściński, Podróże z Herodotem (fragmenty);
 49. wybrane utwory okresu stanu wojennego;
 50. powojenna piosenka literacka – wybrane utwory Jacka Kaczmarskiego, Wojciecha Młynarskiego, Agnieszki Osieckiej oraz wybrane teksty Kabaretu Starszych Panów, a także utwory w wykonaniu Ewy Demarczyk.

Lista lektur uzupełniających dla poziomu podstawowego w liceum i technikum

W każdej klasie obowiązkowo dwie pozycje książkowe w całości lub we fragmentach, na przykład:

 1. Sofokles, Król Edyp;
 2. Mikołaj z Wilkowiecka, Historyja o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim (fragmenty);
 3. Kronika Książąt Polskich, oprac. Jerzy Wojtczak-Szyszkowski;
 4. Dzieje Tristana i Izoldy (fragmenty);
 5. Giovanni Boccaccio, Sokół;
 6. Mikołaj Rej, Żywot człowieka poczciwego (fragmenty);
 7. Andrzej Frycz Modrzewski, O poprawie Rzeczypospolitej (fragmenty);
 8. Miguel de Cervantes y Saavedra, Przemyślny szlachcic Don Kichote z Manczy (fragmenty);
 9. Wespazjan Kochowski, Psalmodia polska (wybór psalmów);
 10. Wacław Potocki, Transakcja wojny chocimskiej (fragmenty z części I);
 11. Ignacy Krasicki, Monachomachia (fragmenty);
 12. Stanisław Trembecki, Franciszek Kniaźnin, wybrane utwory;
 13. Jędrzej Kitowicz, Opis obyczajów za czasów panowania Augusta III (fragmenty);
 14. Julian Ursyn Niemcewicz, Powrót posła;
 15. Stanisław Staszic, Przestrogi dla Polski (fragmenty);
 16. Juliusz Słowacki, Beniowski (fragmenty), Listy do Matki (fragmenty);
 17. Aleksander Fredro, Śluby panieńskie;
 18. Johann Wolfgang Goethe, Cierpienia młodego Wertera (fragmenty), Faust (fragmenty);
 19. George Byron, Giaur (fragmenty);
 20. Adam Mickiewicz, Dziady cz. IV;
 21. Eliza Orzeszkowa, Nad Niemnem;
 22. Maria Konopnicka, wybór wierszy;
 23. Henryk Sienkiewicz, Listy z podróży do Ameryki (fragmenty);
 24. Stefan Żeromski, Echa leśne, Ludzie bezdomni;
 25. Zofia Nałkowska, Granica;
 26. Tadeusz Peiper, wybór wierszy;
 27. Joseph Conrad, Lord Jim;
 28. Anna Kamieńska, Anna Świrszczyńska, Julia Hartwig, Stanisław Grochowiak, Ryszard Krynicki, Edward Stachura, Adam Zagajewski, wybór wierszy;
 29. Kazimierz Moczarski, Rozmowy z katem (fragmenty);
 30. Zofia Nałkowska, Przy torze kolejowym (z tomu Medaliony);
 31. Witold Pilecki, Raport Witolda;
 32. Wiesław Kielar, Anus mundi;
 33. Jan Józef Szczepański, Święty;
 34. Zofia Kossak-Szczucka, Pożoga. Wspomnienia z Wołynia 1917–1919;
 35. Tadeusz Różewicz, Kartoteka;
 36. Józef Czapski, Na nieludzkiej ziemi (fragmenty);
 37. Leopold Tyrmand, Dziennik 1954 (fragmenty);
 38. Jarosław Iwaszkiewicz, wybrane opowiadanie;
 39. Stanisław Lem, Wizja lokalna;
 40. John Ronald Reuel Tolkien, Władca pierścieni. Drużyna pierścienia;
 41. Samuel Beckett, Czekając na Godota;
 42. Friedrich Dürrenmatt, Wizyta starszej pani;
 43. Eugène Ionesco, Lekcja;
 44. inne utwory literackie wybrane przez nauczyciela.

Przeczytaj również: Znamy terminy matury próbnej 2023. Jak przygotować się do tego egzaminu?

Lista lektur obowiązkowych dla poziomu rozszerzonego w liceum i technikum

Utwory z zakresu podstawowego, a ponadto:

 1. Arystoteles, Poetyka, Retoryka (fragmenty);
 2. Platon, Państwo (fragmenty);
 3. Arystofanes, Chmury;
 4. Wergiliusz, Eneida (fragmenty);
 5. św. Augustyn, Wyznania (fragmenty);
 6. św. Tomasz z Akwinu, Summa teologiczna (fragmenty);
 7. François Rabelais, Gargantua i Pantagruel (fragmenty);
 8. Michel de Montaigne, Próby (fragmenty);
 9. Jan Kochanowski, Treny (jako cykl poetycki);
 10. William Szekspir, Hamlet;
 11. wybrane utwory poetyckie z romantycznej literatury europejskiej, w tym wybrane wiersze angielskich poetów jezior;
 12. Juliusz Słowacki, Lilla Weneda;
 13. Cyprian Kamil Norwid, Bema pamięci żałobny rapsod, Fortepian Szopena, Czarne kwiaty (fragmenty), Promethidion (fragmenty);
 14. realistyczna lub naturalistyczna powieść europejska (Honoré de Balzac, Ojciec Goriot lub Charles Dickens, Klub Pickwicka, lub Mikołaj Gogol, Martwe dusze, lub Gustaw Flaubert, Pani Bovary);
 15. Stanisław Wyspiański, Noc listopadowa;
 16. Franz Kafka, Proces (fragmenty);
 17. Michaił Bułhakow, Mistrz i Małgorzata;
 18. Stanisław Ignacy Witkiewicz, Szewcy;
 19. Bruno Schulz, wybrane opowiadania z tomu Sklepy cynamonowe;
 20. Tadeusz Konwicki, Mała Apokalipsa;
 21. Jorge Luis Borges, wybrane opowiadanie;
 22. Janusz Głowacki, Antygona w Nowym Jorku;
 23. Sławomir Mrożek, wybrane opowiadania;
 24. wybrane eseje następujących autorów: Jerzy Stempowski, Gustaw Herling-Grudziński, Zbigniew Herbert, Zygmunt Kubiak, Jarosław Marek Rymkiewicz (co najmniej po jednym utworze);
 25. wybrane teksty z aktualnych numerów miesięczników oraz kwartalników literackich i kulturalnych.

Lista lektur uzupełniających dla poziomu rozszerzonego w liceum i technikum

W każdej klasie obowiązkowo dwie pozycje książkowe w całości lub we fragmentach, na przykład:

 1. Erazm z Rotterdamu, Pochwała głupoty (fragmenty);
 2. Tomasz Morus, Utopia (fragmenty);
 3. Pedro Calderon de la Barca, Życie snem;
 4. Wolter, Kandyd, czyli optymizm (fragmenty);
 5. Jean-Jacques Rousseau, Nowa Heloiza (fragmenty);
 6. wybrane utwory epickie okresu romantyzmu: Józef Ignacy Kraszewski, Stara baśń, Victor Hugo, Nędznicy, Edgar Allan Poe, wybrane opowiadanie, Henryk Rzewuski, Pamiątki Soplicy (fragmenty);
 7. Władysław Stanisław Reymont, Chłopi (tom II – Zima);
 8. Aldous Huxley, Nowy wspaniały świat;
 9. Gabriela Zapolska, Moralność pani Dulskiej;
 10. Gustaw Herling-Grudziński, Wieża;
 11. Florian Czarnyszewicz, Nadberezyńcy;
 12. Bohumil Hrabal, wybrane opowiadania;
 13. Wiesław Myśliwski, Widnokrąg;
 14. Julian Stryjkowski, Austeria;
 15. Umberto Eco, Imię róży;
 16. Zofia Kossak-Szczucka, Błogosławiona wina;
 17. Ferdynand Antoni Ossendowski, Mocni ludzie, Ludzie, zwierzęta, bogowie;
 18. Krystyna Lubieniecka-Baraniak, Gdy brat staje się katem;
 19. wybrane wiersze poetów polskich i obcych;
 20. wybrana powieść polska i obca z XX lub XXI wieku;
 21. wybrany dramat polski i obcy z XX lub XXI wieku;
 22. Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei (fragmenty), Tryptyk rzymski, Pamięć i tożsamość (fragmenty), Fides et ratio (fragmenty);
 23. Karol Wojtyła, Przed sklepem jubilera;
 24. Stefan Wyszyński, Zapiski więzienne;
 25. Paweł Zuchniewicz, Ojciec wolnych ludzi. Opowieść o Prymasie Wyszyńskim

lub inne utwory literackie wybrane przez nauczyciela.

Przeczytaj również: Co można wnieść na egzamin? Jest już lista przyborów na maturę 2023

Zalecane dzieła teatralne i filmowe dla zakresu rozszerzonego w liceum i technikum 

 1. Apocalypsis cum figuris, reż. Jerzy Grotowski;
 2. Amadeusz, reż. Miloš Forman;
 3. Dekalog, reż. Krzysztof Kieślowski, wybrane filmy z cyklu;
 4. Dziady, reż. Konrad Swinarski;
 5. Elektra, reż. Piotr Chołodziński;
 6. Emigranci, reż. Kazimierz Kutz;
 7. Kartoteka, reż. Krzysztof Kieślowski;
 8. Kordian, reż. Jerzy Englert;
 9. Lawa. Opowieść o „Dziadach” Adama Mickiewicza, reż. Tadeusz Konwicki;
 10. Moralność pani Dulskiej, reż. Tomasz Zygadło;
 11. Nad Niemnem, reż. Zbigniew Kuźmiński;
 12. Noc listopadowa, reż. Andrzej Wajda;
 13. Noce i dnie, reż. Jerzy Antczak;
 14. Rewizor, reż. Jerzy Gruza;
 15. Rękopis znaleziony w Saragossie, reż. Wojciech Jerzy Has;
 16. Iwona, księżniczka Burgunda, reż. Zygmunt Hübner;
 17. Sanatorium pod klepsydrą, reż. Wojciech Jerzy Has;
 18. Śluby panieńskie, reż. Andrzej Łapicki;
 19. Wizyta starszej pani, reż. Jerzy Gruza;
 20. Zezowate szczęście, reż. Andrzej Munk;
 21. Ziemia obiecana, reż. Andrzej Wajda.

Teksty polecane do samokształcenia dla zakresu rozszerzonego w liceum i technikum

 1. Słownik 100 tysięcy potrzebnych słów, red. Jerzy Bralczyk;
 2. Jan Białostocki, Sztuka cenniejsza niż złoto. Opowieść o sztuce europejskiej;
 3. Człowiek Grecji, red. Jean-Pierre Vernant;
 4. Człowiek renesansu, red. Eugenio Garin;
 5. Umberto Eco, Sztuka i piękno w średniowieczu;
 6. Karol Estreicher, Historia sztuki w zarysie;
 7. Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, red. Katarzyna Kłosińska;
 8. Johan Huizinga, Jesień średniowiecza;
 9. Jacques Le Goff, Człowiek średniowiecza;
 10. Władysław Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury;
 11. Jacek Kowalski, Niezbędnik Sarmaty;
 12. Tadeusz Lubelski, Historia kina polskiego. Twórcy, filmy, konteksty;
 13. Jan Miodek, Słownik ojczyzny polszczyzny;
 14. Anna Nasiłowska, Literatura okresu przejściowego 1975–1996;
 15. Ewelina Nurczyńska-Fidelska, Barbara Parniewska, Ewa Popiel-Popiołek, Halina Ulińska, Film w szkolnej edukacji humanistycznej;
 16. Maria Ossowska, Ethos rycerski i jego odmiany;
 17. Popularna encyklopedia mass mediów, pod red. J. Skrzypczaka;
 18. Praktyczna stylistyka nie tylko dla polonistów, red. Edyta Bańkowska i Agnieszka Mikołajczuk;
 19. Zbigniew Raszewski, Krótka historia teatru polskiego;
 20. Teresa Skubalanka, Historyczna stylistyka języka polskiego. Przekroje;
 21. Stanisław Stabryła, Starożytna Grecja;
 22. Anna Świderkówna, Hellenika. Wizerunek epoki od Aleksandra do Augusta; Rozmowy o Biblii;
 23. Wielka encyklopedia Polski, t. 1. i 2.;
 24. Władysław Tatarkiewicz, Historia filozofii; Dzieje sześciu pojęć; Droga przez estetykę;
 25. Mieczysław Tomaszewski, Muzyka w dialogu ze słowem. Próby, szkice, interpretacje;
 26. Lidia Winniczuk, Ludzie, zwyczaje, obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu.

Przeczytaj również: Edukacja domowa - bez stresu i bieganiny. Jak uczyć się w domu?

Lista lektur do matury w Formule 2023 

Są to lektury obowiązkowe, które były omawiane na zajęciach przez wszyskie lata nauki w szkole średniej, ale są szczególnie ważne, ponieważ ich znajomość może być sprawdzana na maturze.

Zakres podstawowy  

Lektury, które obowiązywały do egzaminu ósmoklasisty oraz:

 1. Jan Parandowski, Mitologia, część I Grecja;
 2. Sofokles, Antygona;
 3. Jan Kochanowski, Odprawa posłów greckich;
 4. William Szekspir, Makbet;
 5. Molier, Skąpiec;
 6. Adam Mickiewicz, Konrad Wallenrod; Dziady cz. III;
 7. Juliusz Słowacki, Kordian;
 8. Bolesław Prus, Lalka;
 9. Eliza Orzeszkowa, Gloria victis;
 10. Henryk Sienkiewicz, Potop;
 11. Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara;
 12. Stanisław Wyspiański, Wesele;
 13. Stefan Żeromski, Przedwiośnie;
 14. Tadeusz Borowski, opowiadania: Proszę państwa do gazu, Ludzie, którzy szli;
 15. Gustaw Herling-Grudziński, Inny świat;
 16. Hanna Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem;
 17. Albert Camus, Dżuma;
 18. George Orwell, Rok 1984;
 19. Sławomir Mrożek, Tango;
 20. Marek Nowakowski, Raport o stanie wojennym (wybrane opowiadanie); Górą Edek (z tomu Prawo prerii);
 21. Jacek Dukaj, Katedra (z tomu W kraju niewiernych);
 22. Andrzej Stasiuk, Miejsce (z tomu Opowieści galicyjskie);
 23. Olga Tokarczuk, Profesor Andrews w Warszawie (z tomu Gra na wielu bębenkach).
 24. Biblia, tj. fragmenty Księgi Rodzaju, Księgi Hioba, Księgi Koheleta, Pieśni nad Pieśniami, Księgi Psalmów, Apokalipsy św. Jana;
 25. Homer, Iliada (fragmenty);
 26. Lament świętokrzyski (fragmenty); Legenda o św. Aleksym (fragmenty); Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią (fragmenty);
 27. Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu (fragmenty);
 28. Pieśń o Rolandzie (fragmenty);
 29. Gall Anonim, Kronika polska (fragmenty);
 30. Dante Alighieri, Boska Komedia (fragmenty);
 31. Piotr Skarga, Kazania sejmowe (fragmenty);
 32. Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki (fragmenty).
 33. Horacy, wybrane utwory;
 34. Bogurodzica;
 35. Jan Kochanowski, wybrane pieśni, w tym: Pieśń IX ks. I, Pieśń V ks. II; Tren IX, Tren X, Tren XI, Tren XIX;
 36. wybrane wiersze następujących poetów: Daniel Naborowski, Jan Andrzej Morsztyn, Mikołaj Sęp-Szarzyński; Ignacy Krasicki, Hymn do miłości ojczyzny;
 37. wybrane satyry;
 38. Franciszek Karpiński, wybór sielanek i liryki religijnej;
 39. Adam Mickiewicz, Oda do młodości;
 40. wybrane ballady, w tym Romantyczność;
 41. wybrane sonety z cyklu Sonety krymskie oraz inne wiersze;
 42. Juliusz Słowacki, wybrane wiersze, w tym Grób Agamemnona (fragmenty); Testament mój;
 43. wybrane wiersze następujących poetów: Cyprian Kamil Norwid, Adam Asnyk, Jan Kasprowicz, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Leopold Staff, Bolesław Leśmian, Julian Tuwim, Jan Lechoń, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Julian Przyboś, Krzysztof Kamil Baczyński, Stanisław Baliński, wybrane wiersze z okresu emigracyjnego, Kazimierz Wierzyński, wybrane wiersze z okresu emigracyjnego, Czesław Miłosz, w tym wybrane wiersze z tomu Ocalenie oraz Traktat moralny (fragmenty), Tadeusz, Różewicz, Jarosław Marek Rymkiewicz, Wisława Szymborska, Zbigniew Herbert, w tym wybrane wiersze z tomów Pan Cogito oraz Raport z oblężonego Miasta, Stanisław Barańczak, Wojciech Wencel;
 44. wybrane utwory okresu stanu wojennego.
 45. powojenna piosenka literacka – wybrane utwory Jacka Kaczmarskiego oraz Agnieszki Osieckiej.

Zakres rozszerzony

Utwory z zakresu podstawowego, a ponadto:

 1. William Szekspir, Hamlet;
 2. Juliusz Słowacki, Lilla Weneda;
 3. Zygmunt Krasiński, Nie-Boska Komedia;
 4. realistyczna lub naturalistyczna powieść europejska (Honoré de Balzac, Ojciec Goriot, lub Charles Dickens, Klub Pickwicka, lub Mikołaj Gogol, Martwe dusze, lub Gustaw Flaubert, Pani Bovary);
 5. Stanisław Wyspiański, Noc listopadowa;
 6. Michaił Bułhakow, Mistrz i Małgorzata;
 7. Stanisław Ignacy Witkiewicz, Szewcy;
 8. Bruno Schulz, wybrane opowiadania z tomu Sklepy cynamonowe;
 9. Tadeusz Konwicki, Mała Apokalipsa;
 10. Sławomir Mrożek, wybrane opowiadania;
 11. Homer, Odyseja (fragmenty);
 12. Arystoteles, Poetyka, Retoryka (fragmenty);
 13. Platon, Państwo (fragmenty);
 14. św. Augustyn, Wyznania (fragmenty);
 15. św. Tomasz z Akwinu, Summa teologiczna (fragmenty);
 16. Michel de Montaigne, Próby (fragmenty);
 17. Franz Kafka, Proces (fragmenty).
 18. Jan Kochanowski, Treny (jako cykl poetycki);
 19. Cyprian Kamil Norwid, Bema pamięci żałobny rapsod; Fortepian Szopena; Czarne kwiaty (fragmenty); Promethidion (fragmenty);
 20. wybrane wiersze następujących poetów: Józefa Czechowicza, Tadeusza Gajcego, Mirona Białoszewskiego;
 21. wybrane eseje następujących autorów: Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Zbigniewa Herberta, Zygmunta Kubiaka, Jarosław Marek Rymkiewicz (co najmniej po jednym utworze).

Lista lektur do matury w Formule 2015

Są to lektury obowiązkowe, które były omawiane na zajęciach przez wszyskie lata nauki w szkole średniej, ale są szczególnie ważne, ponieważ ich znajomość może być sprawdzana na maturze.

Zakres podstawowy

Lektury, które obowiązywały do egzaminu gimnazjalisty oraz:

 1. Bogurodzica;
 2. Jan Kochanowski – wybrane pieśni, treny (inne niż w gimnazjum) i psalm;
 3. Adam Mickiewicz, Dziady część III, Pan Tadeusz;
 4. Bolesław Prus, Lalka;
 5. Stanisław Wyspiański, Wesele;
 6. Bruno Schulz – wybrane opowiadanie;
 7. Witold Gombrowicz, Ferdydurke (w całości lub w części);
 8. wiersze wybranych poetów;

oraz inne utwory literackie wybrane przez nauczyciela.

Obowiązkowo również:

 1. wybrane filmy z twórczości polskich reżyserów;
 2. homilia Jana Pawła II wygłoszona 2 czerwca 1979 roku w Warszawie na Placu Zwycięstwa (Piłsudskiego) – nagranie telewizyjne.

Zakres rozszerzony

Utwory z zakresu podstawowego, a ponadto utwory literackie wybrane przez nauczyciela oraz klasyki kinematografii światowej i wybrane spektakle teatralne (w tym teatr telewizji).

 

Rozwiąż nasze quizy:

QUIZ ortograficzny. Czy wiesz, jak zapisać te rzadko używane wyrazy?

Bardzo trudny QUIZ z wiedzy ogólnej. Nieliczni zdobywają 100 proc.

QUIZ: Byłeś uczniem w PRL? Z łatwością odpowiesz na te pytania, choć przy 9. może być różnie