Spis treści:

Matura 2023 – zasady wnoszenia przyborów i pomocy na egzamin

Co roku Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłasza listę przedmiotów i pomocy, które mogą być wniesione przez zdających na salę, w której będą oni pisać maturę. Takie zestawienie dotyczące matury 2023 pojawiło się już na stronie CKE. Co z niego wynika?

Podczas egzaminu na stoliku mogą znajdować się tylko arkusz egzaminacyjny i przedmioty wskazane w komunikacie dyrektora CKE. Osoby z niepełnosprawnością lub przewlekle chore mogą mieć ze sobą także leki i inne pomoce konieczne ze względu na chorobę albo niepełnosprawność.

Jeśli sytuacja epidemiczna będzie tego wymagać, będzie można wnieść na salę także środki bezpieczeństwa osobistego np. maseczki, płyny do dezynfekcji.

Zakazane są przede wszystkim wszelkie urządzenia telekomunikacyjne, takie jak telefony komórkowe, odtwarzacze mp3 lub mp4, smartwatche. Nie można wnosić także żadnych przynoszących szczęście figurek czy maskotek.  

Wniesienie do sali egzaminacyjnej jakiegokolwiek przedmiotu, który nie znajduje się w komunikacie dyrektora CKE, poskutkuje wyproszeniem danej osoby z sali i unieważnieniem jej egzaminu. Okrycie przez komisję egzaminacyjną na sali telefonu komórkowego może mieć jeszcze gorsze konsekwencje, ponieważ wówczas matura z danego przedmiotu najprawdopodobniej będzie unieważniona wszystkim osobom w piszącym egzamin w tym pomieszczeniu.

Nie jest jasne, czy na maturze 2023 będzie można mieć ze sobą butelkę wody i chusteczki higieniczne, ponieważ nie ma ich na liście z komunikatu dyrektora CKE. W poprzednich latach było to możliwe, jednak chusteczki musiały być pozbawione opakowania, a woda etykiety.

Przeczytaj również: Jawne pytania na maturę z języka polskiego w 2023 roku

Co trzeba wziąć na maturę 2023?

Najważniejsze przedmioty, które trzeba mieć ze sobą na maturze 2023, to dokument potwierdzający tożsamość (najlepiej dowód osobisty) oraz długopis albo pióro koniecznie z czarnym tuszem lub atramentem. Barwa jest w tym przypadku bardzo istotna, ponieważ komputer, który sczytuje z karty odpowiedzi rozwiązania zadań zamkniętych, akceptuje tylko ten kolor.

Warto zabrać ze sobą, na wszelki wypadek, więcej niż jeden długopis już pióro. Zaoszczędzi nam to wiele stresu, jeśli okaże się, że w którymś z nich zabrakło tuszu lub atramentu albo przestał pisać z jakiegoś innego powodu.

Trzeba też pamiętać o tym, że wszystkie rysunki, które będziesz zamieszczać w arkuszach maturalnych, muszą być wykonywane długopisem lub piórem, dlatego ołówek nie będzie ci potrzebny.

Matura 2023 - co można ze sobą mieć?

Oprócz najważniejszych przedmiotów, które każdy musi mieć ze sobą na egzaminie dojrzałości, czyli dowodu tożsamości i długopisu, zdający mogą, a czasem nawet muszą, mieć ze sobą także inne materiały i przybory pomocnicze. Część z nich zapewnia szkoła, inne trzeba zorganizować sobie samemu.

Jakie przybory można wnieść ze sobą na maturę 2023? Oto lista przedmiotów egzaminacyjnych wraz z przyborami i pomocami, które obowiązkowo lub fakultatywnie maturzysta może mieć na egzaminie:

biologia:

 • linijka (fakultatywnie, zapewnia zdający lub szkoła);
 • kalkulator prosty* (obowiązkowo, zapewnia zdający lub szkoła);
 • Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki (obowiązkowo, zapewnia szkoła);

chemia:

 • linijka (fakultatywnie, zapewnia zdający lub szkoła);
 • kalkulator naukowy** (obowiązkowo, zapewnia zdający lub szkoła);
 • Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki (obowiązkowo, zapewnia szkoła);

fizyka:

 • linijka (fakultatywnie, zapewnia zdający lub szkoła);
 • kalkulator naukowy (obowiązkowo, zapewnia zdający lub szkoła);
 • Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki (obowiązkowo, zapewnia szkoła);

geografia:

 • linijka (obowiązkowo, zapewnia zdający lub szkoła);
 • kalkulator prosty (obowiązkowo, zapewnia zdający lub szkoła);
 • lupa (fakultatywnie, zapewnia zdający lub szkoła);

historia:

 • lupa (fakultatywnie, zapewnia zdający lub szkoła);
 • historia sztuki:
 • lupa (fakultatywnie, zapewnia zdający lub szkoła);

historia muzyki:

 • odtwarzacz płyt CD z kompletem zapasowych baterii i słuchawkami (obowiązkowo, zapewnia zdający lub szkoła);
 • lupa (fakultatywnie, zapewnia zdający lub szkoła);

informatyka:

 • kalkulator prosty (obowiązkowo, zapewnia zdający lub szkoła);

język białoruski:

 • słownik językowy jedno- albo dwujęzyczny – nie mniej niż 1na 25 osób (obowiązkowo, zapewnia szkoła);

język litewski:

 • słownik językowy jedno- albo dwujęzyczny – nie mniej niż 1na 25 osób (obowiązkowo, zapewnia szkoła);

język ukraiński:

 • słownik językowy jedno- albo dwujęzyczny – nie mniej niż 1na 25 osób (obowiązkowo, zapewnia szkoła);

język kaszubski: 

 • słownik języka kaszubskiego – nie mniej niż 1 na 25 osób (obowiązkowo, zapewnia szkoła);

język łemkowski:

 • słownik polsko-łemkowski i łemkowsko-polski – nie mniej niż 1 na 25 osób; (obowiązkowo, zapewnia szkoła);

język łaciński i kultura antyczna:

 • słownik łacińsko-polski – dla każdego zdającego (obowiązkowo, zapewnia szkoła); 
 • atlas historyczny – nie mniej niż 1 na 25 osób (obowiązkowo, zapewnia szkoła);

język polski:

 • słownik ortograficzny – nie mniej niż 1 na 25 osób (obowiązkowo, zapewnia szkoła);
 • słownik poprawnej polszczyzny – nie mniej niż 1 na 25 osób (obowiązkowo, zapewnia szkoła);

matematyka:

 • linijka (obowiązkowo, zapewnia zdający lub szkoła);
 • cyrkiel (obowiązkowo, zapewnia zdający lub szkoła);
 • kalkulator prosty (obowiązkowo, zapewnia zdający lub szkoła);
 • Wybrane wzory matematyczne na egzamin maturalny z matematyki (obowiązkowo, zapewnia szkoła);

wiedza o społeczeństwie:

 • kalkulator prosty (fakultatywnie, zapewnia zdający lub szkoła).

*Kalkulator prosty to taki, przy pomocy którego można wykonać jedynie działania dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczyć procenty lub pierwiastki kwadratowe z liczb.

**Kalkulator naukowy to taki, przy pomocy którego można obliczyć wartości funkcji logarytmicznych (i odwrotnych do nich), wartości funkcji trygonometrycznych (i odwrotnych do nich) oraz potęgi o dowolnym wykładniku rzeczywistym. Przyrząd ten nie może być jednak wyposażony w Wi-Fi, Bluetooth, rejestrator dźwięku i obrazu.

Przeczytaj również: Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022. Ilu uczniów wraca do szkół po wakacjach?

Pomoce dodatkowe dla osób z dostosowaniami

Zdający, który mają mieć na maturze warunki przeprowadzania egzaminu dostosowane do ich potrzeb, mogą korzystać z pomocy, które zazwyczaj wykorzystywali podczas nauki. Dla poszczególnych osób będą to:

osoby niesłyszące:

 • słownik języka polskiego – nie mniej niż 1 na 25 osób (obowiązkowo, zapewnia szkoła);
 • słownik wyrazów obcych – nie mniej niż 1 na 25 osób (obowiązkowo, zapewnia szkoła);

osoby słabosłyszące:

 • odtwarzacz płyt CD ze słuchawkami w przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego, o ile takie dostosowanie zostało przyznane (obowiązkowo, zapewnia zdający lub szkoła);

osoby niewidome i słabowidzące:

 • sprzęt i oprogramowanie specjalistyczne, odpowiednie do przyznanego dostosowania (obowiązkowo, zapewnia szkoła);

osoby słabowidzące:

 • przybory optyczne, z których zdający korzysta na co dzień (fakultatywnie, zapewnia zdający);

cudzoziemcy:

 • słownik dwujęzyczny (język polski – język rodzimy i język rodzimy – język polski) w wersji papierowej lub elektronicznej z wyjątkiem egzaminu z języków mniejszości narodowych, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego (fakultatywnie, zapewnia zdający lub szkoła);

wszyscy uprawnieni do takiego dostosowania:

 • komputer lub komputer ze specjalistycznym oprogramowaniem (obowiązkowo, zapewnia szkoła).

oprac. Joanna Cwynar


Rozwiąż nasze quizy:

QUIZ ortograficzny. Czy wiesz, jak zapisać te rzadko używane wyrazy?

Bardzo trudny QUIZ z wiedzy ogólnej. Nieliczni zdobywają 100 proc.

QUIZ: Byłeś uczniem w PRL? Z łatwością odpowiesz na te pytania, choć przy 9. może być różnie