Czy po polonistyce trzeba być nauczycielem?

Zdecydowanie nie! Polonistyka daje szerokie spektrum możliwości. Nie zapominajmy, że każdy kierunek ma różne specjalizacje. Są różne „polonistyki” – np. antropologiczno-kulturowa, komparatystyka, język polski w komunikacji społecznej (nauczanie polskiego jako obcego), edytorstwo i oczywiście nauczycielska. Każda uczelnia proponuje różne rozszerzenia tego kierunku i warto przejrzeć, która opcja interesuje cię najbardziej. 

Czy studiując filologię polską, będę miał możliwość „wyszaleć się” pod kątem pisania?

Studia te głównie są nastawione na pisanie prac naukowych. Łączy się to ze stosowaniem oficjalnego języka, mnóstwa przypisów i bogatych bibliografii. Możecie pewnie zauważyć, że większość polonistów wypowiada się poprawną, a wręcz piękną polszczyzną. Dzieje się tak nie z powodu ogromu prac pisemnych, a raczej przez czytanie wielu książek potrzebnych do ich napisania.

Które przedmioty są najtrudniejsze?

Na pierwszym roku polonistyki studenci muszą zmierzyć się z literaturą staropolską i gramatyką opisową. To zdecydowanie najbardziej obciążające czasowo przedmioty. Gramatyka opisowa zawiera w sobie: fonetykę, fonologię, morfonologię, fleksję, słowotwórstwo i składnię. Kończy się egzaminem i na niektórych uczelniach nie może być zdawana warunkowo ze względu na wysoką punktację ECTS. Literatura staropolska łączy starożytność, średniowiecze, renesans i barok. Do przeczytania jest mnóstwo książek, które dla wielu są wykopaliskiem.

Co mogę robić po licencjacie z filologii polskiej?

Kilka lat temu licencjat z polonistyki dawał uprawnienia do nauczania w szkole podstawowej. Po kilku reformach na chwilę obecną jest to niemożliwe. Na II roku specjalności nauczycielskiej studenci mają praktykę w szkołach podstawowych, by dobrze przygotować się do zawodu. Jeśli studia nie są jednolite, na „magisterce” można wybrać powiązany kierunek związany np. z dziennikarstwem czy logopedią. Licencjat z polonistyki daje pewną podstawę do kontynuowania nauki zawodu polonisty lub wyboru wymarzonego kierunku podobnego do filologii polskiej. 

Co w sumie daje ta polonistyka?

Wielu studentów polonistyki zastanawia się, w jakie wartości ubogaca ich kierunek. Często zastanawiają się, czy kiedykolwiek będą zapisywać słowa z użyciem jerów, szukać śladów przegłosu lechickiego, chwalić się, że znają język staro-cerkiewno-słowiański czy uczyć kogokolwiek, czym jest aposjopeza lub syllepsis. Po głębszych przemyśleniach dochodzą jednak do wniosku, że studia polonistyczne uczą ich wielu uniwersalnych umiejętności – kreatywności, wnikliwości, pokory i krytycznego myślenia. 

Jak sam widzisz, studia polonistyczne są dość specyficzne. Trzeba być prawdziwym pasjonatem (a co za tym idzie, molem książkowym), żeby je przetrwać. I nie łączy się to z czytaniem tych fajnych książek, a z zagłębianiem się w teksty naukowe i poszerzaniem swoich horyzontów. Poza tym po polonistyce niekoniecznie trzeba być nauczycielem. Wszystko zależy od twojego wkładu, determinacji i zainteresowań. 

Aleksandra Drwal