Żeby zaliczyć egzamin dojrzałości, trzeba przystąpić łącznie do sześciu egzaminów. Obowiązkowe egzaminy ustne odbędą się z języka polskiego i nowożytnego języka obcego. Jeżeli chodzi o egzaminy pisemne, obowiązkowo trzeba podejść do języka polskiego na poziomie podstawowym, matematyki na poziomie podstawowym i wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

Żeby zaliczyć maturę, należy uzyskać co najmniej 30 procent punktów z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej i ustnej. 

Arkusze i odpowiedzi:

Matura 2019. Język polski - poziom podstawowy - arkusz CKE i odpowiedzi

Matura 2019. Język polski - poziom rozszerzony - arkusz CKE i odpowiedzi

Matura 2019: Matematyka - poziom podstawowy - arkusz CKE i odpowiedzi

Matura 2019: Język angielski - poziom podstawowy - arkusz CKE i odpowiedzi

Matura 2019: Język angielski - poziom rozszerzony - arkusz CKE i odpowiedzi

Matura 2019: Matematyka - poziom rozszerzony - arkusz CKE i odpowiedzi

Matura 2019: Biologia - poziom rozszerzony - arkusz CKE i odpowiedzi

Matura 2019: WOS - poziom rozszerzony - arkusz CKE i odpowiedzi

Matura 2019. Chemia - poziom rozszerzony - arkusz CKE i odpowiedzi

Matura 2019: Język niemiecki - poziom podstawowy - arkusz CKE i odpowiedzi

Matura 2019: Geografia - poziom rozszerzony - arkusz CKE i odpowiedzi

Matura 2019: Fizyka i astronomia - poziom rozszerzony - arkusz i odpowiedzi

Matura 2019: Historia - poziom rozszerzony - arkusz CKE i odpowiedzi

Dla uczniów, którzy przystąpią do matury w maju i czerwcu, wyniki będą dostępne 4 lipca 2019 roku. Co, którzy zrobią to w sierpniu otrzymają świadectwo 11 września 2019 roku.

MATEMATYKA_625x100

Pamiętajcie o tym, żeby do egzaminu obowiązkowo zabrać ze sobą dowód tożsamości oraz długopis lub pióro z czarnym atramentem. Rozwiązań nie można wykonywać ołówkiem! 

Warto przypomnieć sobie przed maturą:

Powtórka z lektur dla maturzystów

Testy do materiału z liceum

Matura 2019 - Co można zabrać na egzamin?