CIEKAWOSTKI - JESIEŃ 00029815.gif 

Dlaczego jesienią liście zmieniają barwę?

Zielony barwnik liści powstaje w wyniku działania promieni słonecznych. gdy zbliża się zima i słońce świeci krócej, powstaje go dużo mniej. Wówczas główną rolę w tworzeniu barwy liścia zaczynają odgrywać inne barwniki, np., żółte lub pomarańczowe.

00029816.gif 

00029817.gif 00029818.gif 00029815.gif 00029820.gif 00029821.gif 00029817.gif 00029818.gif 00029815.gif 00029820.gif 00029821.gif 00029817.gif 00029818.gif 00029815.gif 00029820.gif 00029821.gif 

Dlaczego drzewa zrzucają liście?

Drzewa zrzucają liście, aby nie tracić przez nie wody w czasie zimy. Sygnałem do zrzucenia liści jest dla drzew długość dnia. Gdy jesienią dni stają się krótsze, między liściem a gałązką drzewa tworzy się przegroda, która sprawia, że do liścia przestaje dopływać woda. Liść usycha i przy podmuchu wiatru odpada od gałęzi.

00029832.gif 

00029817.gif 00029818.gif 00029815.gif 00029820.gif 00029821.gif 00029817.gif 00029818.gif 00029815.gif 00029820.gif 00029821.gif 00029817.gif 00029818.gif 00029815.gif 00029820.gif 00029821.gif 

Dlaczego ptaki Ptaki gromada stałocieplnych kręgowców. Ptaki posiadają zdolność do aktywnego lotu, co pociągnęło za sobą szereg przystosowań w ich budowie i fizjologii. Mają opływowy kształt ciała, ... Czytaj dalej Słownik biologiczny odlatują na zimę do ciepłych krajów?

Główną przyczyną ptasich odlotów jest brak możliwości zdobycia pokarmu.

Owady Owady najliczniejsza w świecie zwierząt gromada. Owady są lądowymi, tchawkodysznymi stawonogami. Mimo dużej rozmaitości kształtów i rozmiarów u wszystkich owadów plan budowy jest taki sam. ... Czytaj dalej Słownik biologiczny czy pająki, którymi żywi się wiele ptaków, na  czas Czas jedna z podstawowych (obok przestrzeni) kategorii organizujących świat przedstawiony w dziele literackim. Porządkuje ona zdarzenia pod względem chronologicznym na różnych poziomach utworu, np. ... Czytaj dalej Słownik terminów literackich zimy ukrywają się w swoje kryjówki. Brakuje także nasion i owoców. Dlatego tak ważne jest dokarmianie tych ptaków które zostają w Polsce.

00029848.gif 

00029817.gif 00029818.gif 00029815.gif 00029820.gif 00029821.gif 00029817.gif 00029818.gif 00029815.gif 00029820.gif 00029821.gif 00029817.gif 00029818.gif 00029815.gif 00029820.gif 00029821.gif 

Skąd ptaki wiedzą, ze czas już odlatywać do ciepłych krajów?

Na decyzje o terminie odlotu ptaków wpływa brak możliwości zdobywania pokarmu i niska temperatura powietrza. Jednak największą rolę odgrywa najprawdopodobniej długość dnia. Im bliżej zimy, tym dni staja się krótsze. Zmiany te ptaki odczytują podobnie, jak my kalendarz.

00029864.gif 

00029817.gif 00029818.gif 00029815.gif 00029820.gif 00029821.gif 00029817.gif 00029818.gif 00029815.gif 00029820.gif 00029821.gif 00029817.gif 00029818.gif 00029815.gif 00029820.gif 00029821.gif 

CIEKAWOSTKI - SÓL

Gdzie występuje sól?

Dużo soli zawierają mórz i oceanów. Sól występuje również w kopalnej soli kamiennej i w solankach, czyli bardzo zasolonych wodach podziemnych.

Morze00029880.gif

00029881.gif 

00029882.gif 00029882.gif 00029884.gif 00029882.gif 00029886.gif 00029887.gif 

Do czego wykorzystuje się sól ?

Sól jest niezbędnym dodatkiem do pożywienia. Podnosi smak Smak zmysł odbierający bodźce chemiczne. Jest wrażliwy na substancje rozpuszczone w wodzie. U kręgowców smak jest odbierany głównie w jamie gębowej przez komórki nabłonkowo--zmysłowe ... Czytaj dalej Słownik biologiczny potraw i uzupełnia w naszym organizmie składniki potrzebne dla zdrowia.

Sól jest najstarszym środkiem konserwującym żywność. Zapobiega psuciu się produktów podczas przechowywania.

W postaci kostek do lizania podaje się ja zwierzętom hodowanych przez człowieka.

Wykorzystuje się ją także w lecznictwie - do kąpieli oraz inhalacji, czyli wdychania rozpylonych cząsteczek soli.

Gruboziarnista, tzw. sól drogową, stosuje się zimą do posypywania dróg, aby zmniejszyć ich oblodzenie.

00029887.gif 

CIEKAWOSTKI - WAPŃ

POTRZEBNY DLA ZDROWIA

Co należy jeść, aby prawidłowo rozwijać się i rosnąć?

W naszym jadłospisie nigdy nie powinno zabraknąć mleka i produktów mlecznych. Zawierają one dużo wapnia, który jest bardzo ważnym składnikiem zębów i kość. W dzieciństwie i w okresie młodzieńczym spożywanie mleka umożliwia wzrost Wzrost zwiększanie rozmiarów i masy ciała. Wzrost jest cechą wszystkich żywych organizmów i następstwem pobierania substancji odżywczych z otoczenia. U jednokomórkowców wzrost wiąże się ze ... Czytaj dalej Słownik biologiczny i rozwój. W dorosłym życiu i w okresie starość pomaga utrzymać odpowiedni stan Stan w okresie feudalizmu była to zamknięta grupa społeczna posiadająca jednakową pozycję prawną w państwie (duchowieństwo, szlachta, mieszczaństwo, chłopi). Przynależność do stanu ... Czytaj dalej Słownik historyczny kości i zapobiega im złamaniom.

00029889.gif 

Ile szklanek mleka powinno się wpijać każdego dnia?

Dwie szklanki mleka to najmniejsza porcja wapnia, jaką codziennie należy zapewnić swojemu organizmowi. Mleko Mleko Mleko symbolizuje boski pokarm, pokarm ducha, eliksir życia, nieśmiertelność, odrodzenie, oczyszczenie, prawdę, dobro, szacunek, mądrość, miłość, płodność, dobrobyt.
...
Czytaj dalej Słownik symboli literackich
można zastąpić innymi produktami mlecznymi.

00029890.gif 00029891.gif 00029892.gif 

CIEKAWOSTKI - WITAMINA C

Jaka witamina pomaga nam być zdrowym zimą?

Witamina która wzmacnia nasz organizm i uodparnia na choroby, jest witamina C.

Którą możemy znaleźć w warzywach oraz w owocach.

00029893.gif 00029894.gif 00029895.gif 00029896.gif 

00029897.gif 00029898.gif 00029899.gif 00029900.gif 

00029901.gif 00029902.gif 00029903.gif 00029904.gif 

Czy lepiej jest jadać pożywienie bogate w witaminę C dużo raz na kilka dni czy mniej ale codziennie?

Witaminy Witaminy związki organiczne o różnej budowie chemicznej. Organizm nie potrafi ich sam wytworzyć i są przyjmowane z pokarmem w postaci aktywnej albo jako prowitaminy. Witaminy nie ulegają trawieniu, ... Czytaj dalej Słownik biologiczny c nie można najeść się na zapas. Gdyż jej nadmiar wydalany jest moczem. Dlatego każdego dnia powinniśmy spożywać witaminą C. 

00029905.gif 

CIEKAWOSTKI - RZĄD W POLSCE

Kto sprawuje władze w Polsce?

  • Głową państwa jest prezydent wybierany przez naród na okres pięciu lat. Prezydent reprezentuje Polskę w kraju i za granicą oraz sprawuje nadzór nad polskim wojskiem.
  • Bezpośrednią władze w Polsce sprawuje rząd. Składa się on z ministrów i premiera stojącego na czele rządu. Każdy minister ma ściśle określone zadania. Jeden zajmuje się zdrowiem, inny rolnictwem, a jeszcze inny jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo kraju.
  • Prawo obowiązujące w naszym kraju ustanawia parlament. skład parlamentu wchodzi 460 posłów tworzących sejm i 100 senatorów zasiadających w senacie. Podczas obrad sejmu i senatu najważniejsze sprawy rozstrzygane są w wyniku glosowania.
  • Najważniejsze urzędy państwowe mają siedziby w Warszawie . 

Jakie jest najważniejsze prawo w Polsce ?

Najważniejszym dokumentem regulującym prawo w Polsce jest Konstytucja RP.[1] z tego dokumentu można dowiedzieć się, jakie są zadania rządu, jakie obowiązki ma prezydent, jakie są barwy narodowe i godło Polski oraz prawa i obowiązki obywateli.

RZECZPOSPOLITA POLSKA Polska Rzeczpospolita Polska. Państwo położone w środkowej Europie nad Morzem Bałtyckim. Powierzchnia 312 685 km2. Liczba ludności 38 641 tys. (2001 r.). Stolica Warszawa. Język urzędowy polski. ... Czytaj dalej Słownik geograficzny -

TO NASZ KRAJ

CIEKAWOSTKI -  WODA Woda Woda to symbol chaosu, zmienności, niestałości, przeobrażenia, odrodzenia ciała i ducha, zmartwychwstania, płodności, potęgi, oczyszczenia, chrztu, mądrości, prawdy, dobra i zła, cnoty, ... Czytaj dalej Słownik symboli literackich W PRZYRODZIE

Krążenie wody w przyrodzie.

Woda, która znajduje się w zbiornikach wodnych, w roślinach i glebie, paruje, tworząc chmury. Następnie powraca z chmur na ziemię w postaci deszczu lub śniegu. Część wody opadowej wyparowuje, część spływa rzekami do jezior i mórz, część wsiąka w ziemię i dostaje się do wód podziemnych. Woda ta ponownie wyparowuje i utworzy chmury, następnie znowu powróci na ziemię w postaci opadów. Zatem dzięki możliwość zmiany stanu skupienia woda nie zanika w środowisku, ale stale w nim krąży.

00029906.jpg 

Podział wód 

Wody płynące stale się przemieszczają, w przeciwieństwie do wód stojących.

Do wód płynących zaliczamy np.  rzeki Rzeki Największe rzeki świata: Wielkość rzeki można rozpatrywać w 3 kategoriach: długości, wielkości dorzecza oraz wielkości przepływu.
Po analizie danych z poniższej tabeli można uznać, ...
Czytaj dalej Słownik geograficzny
i potoki a wody stojące to np. jeziora i morza.

00029907.gif 

Woda w przemyśle

Duże ilości wody wykorzystywane są w przemyśle

np. przy produkcji energii elektrycznej i papieru,.

Zagrożenia i ochrona wód 

Wody są zanieczyszczane przez ścieki pochodzące z fabryk i domów. W ściekach mogą znajdować się niebezpieczne substancje trujące i zarazki. Ratunkiem dla wód są oczyszczalnie ścieków.

CIEKAWOSTKI - ZWIERZĘTA

W jaki sposób zwierzęta opiekują się swoim potomstwem?

Rodzice niektórych zwierząt, np. żab, motyli, ważek czy chrabąszczy w ogóle nie opiekują się potomstwem. Inaczej jest wśród ssaków i ptaków. Młode ssaki Ssaki stałocieplne kręgowce lądowe, niektóre wtórnie wodne (delfin, płetwal). Wszystkie ssaki oddychają płucami (płuca pęcherzykowate), mają czterodziałowe serce (2 przedsionki, 2 komory) i dwa ... Czytaj dalej Słownik biologiczny nie przeżyłyby bez mleka matki. Również ptaki karmią swoje pisklęta, np. sikorka przylatuje z karmą do gniazda około 350 razy w ciągu doby. Ptaki i ssaki bronią swoich młodych w czasie zagrożenia. Łabędź może być niebezpieczny, gdy są przy nim młode. Bardzo niebezpieczna może być locha - samica dzika, gdy niepokoi się o swoje warchlaki. Ptakiem, który w cale nie opiekuje się potomstwem, jest kukułka.

00029908.gif 00029909.gif 00029910.gif 00029911.gif 00029912.gif 

Dlaczego niektóre młode zwierzęta są inaczej zabarwione niż ich rodzice?

Młode niektórych zwierząt mają charakterystyczne ubarwienie, np. sarniątka mają na sierści białe plamki, pisklęta perkoza i warchlaki dzika mają kolorowe paski. Dzięki takiemu ubarwieniu zwierzęta te są mniej widoczne. Stanowi to skuteczną ochronę przed drapieżnikami.