CIEKAWOSTKI - JESIEŃ 00029815.gif 

Dlaczego jesienią liście zmieniają barwę?

Zielony barwnik liści powstaje w wyniku działania promieni słonecznych. gdy zbliża się zima i słońce świeci krócej, powstaje go dużo mniej. Wówczas główną rolę w tworzeniu barwy liścia zaczynają odgrywać inne barwniki, np., żółte lub pomarańczowe.

00029816.gif 

00029817.gif 00029818.gif 00029815.gif 00029820.gif 00029821.gif 00029817.gif 00029818.gif 00029815.gif 00029820.gif 00029821.gif 00029817.gif 00029818.gif 00029815.gif 00029820.gif 00029821.gif 

Dlaczego drzewa zrzucają liście?

Drzewa zrzucają liście, aby nie tracić przez nie wody w czasie zimy. Sygnałem do zrzucenia liści jest dla drzew długość dnia. Gdy jesienią dni stają się krótsze, między liściem a gałązką drzewa tworzy się przegroda, która sprawia, że do liścia przestaje dopływać woda. Liść usycha i przy podmuchu wiatru odpada od gałęzi.

00029832.gif 

00029817.gif 00029818.gif 00029815.gif 00029820.gif 00029821.gif 00029817.gif 00029818.gif 00029815.gif 00029820.gif 00029821.gif 00029817.gif 00029818.gif 00029815.gif 00029820.gif 00029821.gif 

Dlaczego ptaki odlatują na zimę do ciepłych krajów?

Główną przyczyną ptasich odlotów jest brak możliwości zdobycia pokarmu.

Owady czy pająki, którymi żywi się wiele ptaków, na czas zimy ukrywają się w swoje kryjówki. Brakuje także nasion i owoców. Dlatego tak ważne jest dokarmianie tych ptaków które zostają w Polsce.

00029848.gif 

00029817.gif 00029818.gif 00029815.gif 00029820.gif 00029821.gif 00029817.gif 00029818.gif 00029815.gif 00029820.gif 00029821.gif 00029817.gif 00029818.gif 00029815.gif 00029820.gif 00029821.gif 

Skąd ptaki wiedzą, ze czas już odlatywać do ciepłych krajów?

Na decyzje o terminie odlotu ptaków wpływa brak możliwości zdobywania pokarmu i niska temperatura powietrza. Jednak największą rolę odgrywa najprawdopodobniej długość dnia. Im bliżej zimy, tym dni staja się krótsze. Zmiany te ptaki odczytują podobnie, jak my kalendarz.

00029864.gif 

00029817.gif 00029818.gif 00029815.gif 00029820.gif 00029821.gif 00029817.gif 00029818.gif 00029815.gif 00029820.gif 00029821.gif 00029817.gif 00029818.gif 00029815.gif 00029820.gif 00029821.gif 

CIEKAWOSTKI - SÓL

Gdzie występuje sól?

Dużo soli zawierają mórz i oceanów. Sól występuje również w kopalnej soli kamiennej i w solankach, czyli bardzo zasolonych wodach podziemnych.

Morze00029880.gif

00029881.gif 

00029882.gif 00029882.gif 00029884.gif 00029882.gif 00029886.gif 00029887.gif 

Do czego wykorzystuje się sól ?

Sól jest niezbędnym dodatkiem do pożywienia. Podnosi smak potraw i uzupełnia w naszym organizmie składniki potrzebne dla zdrowia.

Sól jest najstarszym środkiem konserwującym żywność. Zapobiega psuciu się produktów podczas przechowywania.

W postaci kostek do lizania podaje się ja zwierzętom hodowanych przez człowieka.

Wykorzystuje się ją także w lecznictwie - do kąpieli oraz inhalacji, czyli wdychania rozpylonych cząsteczek soli.

Gruboziarnista, tzw. sól drogową, stosuje się zimą do posypywania dróg, aby zmniejszyć ich oblodzenie.

00029887.gif 

CIEKAWOSTKI - WAPŃ

POTRZEBNY DLA ZDROWIA

Co należy jeść, aby prawidłowo rozwijać się i rosnąć?

W naszym jadłospisie nigdy nie powinno zabraknąć mleka i produktów mlecznych. Zawierają one dużo wapnia, który jest bardzo ważnym składnikiem zębów i kość. W dzieciństwie i w okresie młodzieńczym spożywanie mleka umożliwia wzrost i rozwój. W dorosłym życiu i w okresie starość pomaga utrzymać odpowiedni stan kości i zapobiega im złamaniom.

00029889.gif 

Ile szklanek mleka powinno się wpijać każdego dnia?

Dwie szklanki mleka to najmniejsza porcja wapnia, jaką codziennie należy zapewnić swojemu organizmowi. Mleko można zastąpić innymi produktami mlecznymi.

00029890.gif 00029891.gif 00029892.gif 

CIEKAWOSTKI - WITAMINA C

Jaka witamina pomaga nam być zdrowym zimą?

Witamina która wzmacnia nasz organizm i uodparnia na choroby, jest witamina C.

Którą możemy znaleźć w warzywach oraz w owocach.

00029893.gif 00029894.gif 00029895.gif 00029896.gif 

00029897.gif 00029898.gif 00029899.gif 00029900.gif 

00029901.gif 00029902.gif 00029903.gif 00029904.gif 

Czy lepiej jest jadać pożywienie bogate w witaminę C dużo raz na kilka dni czy mniej ale codziennie?

Witaminy c nie można najeść się na zapas. Gdyż jej nadmiar wydalany jest moczem. Dlatego każdego dnia powinniśmy spożywać witaminą C. 

00029905.gif 

CIEKAWOSTKI - RZĄD W POLSCE

Kto sprawuje władze w Polsce?

  • Głową państwa jest prezydent wybierany przez naród na okres pięciu lat. Prezydent reprezentuje Polskę w kraju i za granicą oraz sprawuje nadzór nad polskim wojskiem.
  • Bezpośrednią władze w Polsce sprawuje rząd. Składa się on z ministrów i premiera stojącego na czele rządu. Każdy minister ma ściśle określone zadania. Jeden zajmuje się zdrowiem, inny rolnictwem, a jeszcze inny jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo kraju.
  • Prawo obowiązujące w naszym kraju ustanawia parlament. skład parlamentu wchodzi 460 posłów tworzących sejm i 100 senatorów zasiadających w senacie. Podczas obrad sejmu i senatu najważniejsze sprawy rozstrzygane są w wyniku glosowania.
  • Najważniejsze urzędy państwowe mają siedziby w Warszawie . 

Jakie jest najważniejsze prawo w Polsce ?

Najważniejszym dokumentem regulującym prawo w Polsce jest Konstytucja RP.[1] z tego dokumentu można dowiedzieć się, jakie są zadania rządu, jakie obowiązki ma prezydent, jakie są barwy narodowe i godło Polski oraz prawa i obowiązki obywateli.

RZECZPOSPOLITA POLSKA -

TO NASZ KRAJ

CIEKAWOSTKI - WODA W PRZYRODZIE

Krążenie wody w przyrodzie.

Woda, która znajduje się w zbiornikach wodnych, w roślinach i glebie, paruje, tworząc chmury. Następnie powraca z chmur na ziemię w postaci deszczu lub śniegu. Część wody opadowej wyparowuje, część spływa rzekami do jezior i mórz, część wsiąka w ziemię i dostaje się do wód podziemnych. Woda ta ponownie wyparowuje i utworzy chmury, następnie znowu powróci na ziemię w postaci opadów. Zatem dzięki możliwość zmiany stanu skupienia woda nie zanika w środowisku, ale stale w nim krąży.

00029906.jpg 

Podział wód 

Wody płynące stale się przemieszczają, w przeciwieństwie do wód stojących.

Do wód płynących zaliczamy np. rzeki i potoki a wody stojące to np. jeziora i morza.

00029907.gif 

Woda w przemyśle

Duże ilości wody wykorzystywane są w przemyśle

np. przy produkcji energii elektrycznej i papieru,.

Zagrożenia i ochrona wód 

Wody są zanieczyszczane przez ścieki pochodzące z fabryk i domów. W ściekach mogą znajdować się niebezpieczne substancje trujące i zarazki. Ratunkiem dla wód są oczyszczalnie ścieków.

CIEKAWOSTKI - ZWIERZĘTA

W jaki sposób zwierzęta opiekują się swoim potomstwem?

Rodzice niektórych zwierząt, np. żab, motyli, ważek czy chrabąszczy w ogóle nie opiekują się potomstwem. Inaczej jest wśród ssaków i ptaków. Młode ssaki nie przeżyłyby bez mleka matki. Również ptaki karmią swoje pisklęta, np. sikorka przylatuje z karmą do gniazda około 350 razy w ciągu doby. Ptaki i ssaki bronią swoich młodych w czasie zagrożenia. Łabędź może być niebezpieczny, gdy są przy nim młode. Bardzo niebezpieczna może być locha - samica dzika, gdy niepokoi się o swoje warchlaki. Ptakiem, który w cale nie opiekuje się potomstwem, jest kukułka.

00029908.gif 00029909.gif 00029910.gif 00029911.gif 00029912.gif 

Dlaczego niektóre młode zwierzęta są inaczej zabarwione niż ich rodzice?

Młode niektórych zwierząt mają charakterystyczne ubarwienie, np. sarniątka mają na sierści białe plamki, pisklęta perkoza i warchlaki dzika mają kolorowe paski. Dzięki takiemu ubarwieniu zwierzęta te są mniej widoczne. Stanowi to skuteczną ochronę przed drapieżnikami.