Z Biblii pochodzi powiedzenie "kolos na glinianych nogach"; miał to być posąg, który przyśnił się królowi Nabuchodonozorowi; przypomina on cztery wielkie królestwa babilońskie; zostały one jednak zgładzone. Tak samo stało się z owym posągiem, którego nogi zrobione były z gliny.

Rodowód biblijny ma również jabłko Adama - według legendy Adamowi, który uległ pokusie Ewy i zjadł jabłko, kęs utkwił w gardle i od tamtej pory mężczyźni mają go w krtani. Jest to również termin medyczny, który nazywa jedną z chrząstek w krtani mężczyzn, którą często wyraźnie widać.

Od czasów biblijnych znana jest kobieca ciekawość, która często prowadzi do nieszczęścia; tak właśnie stało się podczas w historii opisanej w Starym Testamencie - po zniszczeniu Sodomy, gniada rozpusty, aniołowie wyprowadzali stamtąd Lota, który był jedynym prawym człowiekiem oraz jego żonę. Obowiązywał ich jednak zakaz oglądania się za siebie. Kobieta oczywiście go złamała i za karę została zamieniona w słup soli. Od tej właśnie historii pochodzi powiedzenie "zamienić się w słup soli".

Często mówimy dziś, że spadły na nas plagi egipskie, co oznacza, że dotknęły nas bardzo dotkliwe i przykre wydarzenia. Mojżesz, który pragnął wyprowadzić lud izraelski z niewoli egipskiej, poprosił Boga o pomoc. Zrzucił na naród egipski plagi, które miały być karą dla faraona, który nie chciał uwolnić Izraelitów. Plagami tymi były - krew w Nilu zamiast wody; inwazje żab, komarów, much, szarańczy; pomór bydła; wrzody; grad; ciemność, która opanowała Egipt; śmierć wszystkich synów egipskich.

Powiedzenie "miska soczewicy" pochodzi z opowieści o Ezawie, wnuku Abrahama, który za ową miskę soczewicy odstąpił swojemu bratu pierwszeństwo do spadku. Stąd "sprzedać coś za miskę soczewicy" po dzień dzisiejszy oznacza sprzedać coś wartościowego za niewielką cenę.

Rodowód biblijny ma również znane określenie Alfa i Omega, czyli ktoś, kto zna się na wszystkim, czyli jest przygotowany od A do Z. Nazywa się tak uczonych albo też mówi żartobliwie o kujonach. Alfa i Omego są pierwszą i ostatnią literą greckiego alfabetu. Początkiem i końcem całego stworzenia jest Bóg, nazwany tak przez proroka Izajasza: "Ja, Pan, jestem pierwszy i ostatni".

Z Biblii pochodzi wzór idealnego władcy - Dawid. Dzięki niemu Izrael przeżył lata swojej świetności; królował on aż 40 lat. Był on pasterzem, bardzo sprytnym, ponieważ za pomocą zwykłej procy udało mu się pokonać olbrzyma Goliata. Dawid był również lutnistą i poetą; uważa się go za autora pięknych poetyckich psalmów.

Z Biblii pochodzi też piękny opis uczucia miłości:

"Choćbym mówił językami ludzi i aniołów,

a miłości bym nie miał,

stałbym się jak miedź brzęcząca

albo cymbał brzmiący.

(...)

Miłość nigdy nie ustaje,

(...)

z nich zaś największa jest miłość."

Można powiedzieć, że Biblia bardzo często porusza temat miłości. Najpiękniej jest ona opisana w "Pieśni nad Pieśniami" oraz w nowotestamentowym "Hymnie o miłości".