GATUNEK to zbiór osobników podobnych morfologicznie, które różnią się między sobą, co najwyżej pod względem cech drugorzędowych. Gatunek tworzy pojedyncza linia populacji przodków i potomków, która utrzymuje swą tożsamość w stosunku do innych takich linii i posiada własne tendencje ewolucyjne i losy historyczne.

SIEDLISKO to miejsce, w którym bytuje populacja określonego gatunku. Przypadająca na każdego osobnika przestrzeń, na której występują wszystkie jego potrzebne mu do życia elementy nazywamy aerałem.

NISZA EKOLOGICZNA jest to zasób wszystkich czynników środowiska potrzebnych do życia danemu gatunkowi. Często te czynniki staja się głównym powodem konkurencji

EKOLOGIA jest to wielka grupa dyscyplin naukowych zajmujących się wszechstronnymi związkami między różnymi organizmami, grupami organizmów oraz między nimi, a ich środowiskiem żywym i nieożywionym.