1. Spis treści
 2. Strona tytułowa
 3. Streszczenie
 4. Opis inwestycji

4.1. Nazwa i forma prawna

4.2. Przedmiot działalności

4.3. Siedziba

4.4. Charakterystyka właścicieli

 1. Misja firmy
 2. Cel i zakres inwestycji

6.1. Cele krótkoterminowe

6.2. Cele długoterminowe

 1. Plan marketingowy

7.1. Wykaz produkcji

7.2. Strategia cenowa

7.3. Sposoby dystrybucji

7.4. Strategia reklamowa

7.5. Budżet marketingowy

7.6. Kontrola wykonania planu

 1. Analiza Portera

8.1. Siła oddziaływania dostawców

8.2. Siła oddziaływania nabywców

8.3. Konkurencja w sektorze i rywalizacja pomiędzy firmami

8.4. Konkurenci potencjalni - groźba pojawienia się na rynku nowych produktów

8.5. Substytuty

 1. Techniczny plan pracy

9.1. Technologia

9.2. Plan ilościowy produkcji

9.3. Zaopatrzenie

 1. Plan organizacji i zarządzania

10.1. Schemat organizacji

 1. Plan zatrudnienia

11.1. Struktura zatrudnienia

11.2. System motywacji płacowej i pozapłacowej

 1. Plan finansowy

12.1. Plan przychodów

12.2. Plan kosztów

12.3. Plan rachunku wyników

 1. Harmonogram głównych zamierzeń
 2. Analiza SWOT

14.1. Mocne strony

14.2. Słabe strony

14.3. Szanse

14.4. Zagrożenia

Jerzy Kowalski

Toys & Play Sp. z o. o.

ul. Dziecięca 45/3

11 - 234 Nowy Sącz

tel. (0 - 18) 334 - 45 - 22

e - mail:

www.toys.and.play.com.pl

3. Streszczenie

Przedmiotem biznes planu jest przedsięwzięcie inwestycyjne polegające na uruchomieniu przedsiębiorstwa produkującego ekologiczne, drewniane zabawki. Właściciele dostrzegli pewne zapotrzebowanie w tej dziedzinie, zwłaszcza na terenie Polski południowej, gdzie zamierzają ulokować swoją firmę.

Inwestorem przedsięwzięcia będzie firma, która posiada odpowiednio przygotowaną kadrę menedżerską oraz logistyczną. Osoby, które będą odpowiadały za marketing i sprzedaż dały się poznać w swojej dotychczasowej pracy jako osoby kreatywne oraz efektywne w działaniu.

Z naszego rozpoznania wynika, że nasze zabawki znajdą swoich nabywców, jednak jest to branża, w której musimy liczyć się z silną konkurencją.

Plan potwierdził opłacalność inwestycji. Należy prognozować, ze w przypadku wzrostu koniunktury gospodarczej w Polsce zapotrzebowanie na ekologiczne zabawki będzie wzrastało. Przedsięwzięcie ma więc pełną szansę powodzenia.

4. Opis inwestycji

Niniejszy biznes plan przygotowywany jest w celu uruchomienia działalności przedsiębiorstwa produkcyjnego "Toys & Play" Sp. z o. o. Właściciele przygotowują go w celu sprawdzenia opłacalności inwestycji i uruchamianej działalności gospodarczej.

Profil przedsiębiorstwa określać będzie przede wszystkim produkcja bezpiecznych, edukacyjnych i ekologicznych zabawek dla dzieci powyżej lat 3. Chodzi głownie o wyroby drewniane: klocki, puzzle, kolejki itp.

Siedziba firmy mieścić się będzie w Nowym Sączu. Właściciele uznali, że jest to odpowiednie miejsce, charakteryzujące się istnieniem dużych możliwości poprawy konkurencyjności, zwiększenia obrotów (a tym samym zysku) oraz znacznymi zasobami siły roboczej z powodu wysokiego bezrobocia w regionie.

Właścicielem przedsiębiorstwa jest Jerzy Kowalski waz z małżonką, Ireną. Jest on niedawnym absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jego żona również ukończyła studia na tym Wydziale, obecnie kształci się na studiach podyplomowych z zakresu zarządzania personelem.

Na dzień dzisiejszy przedsiębiorstwo nie jest duże, ale planuje stały

i zrównoważony rozwój. W przyszłości ma aspiracje do stanie się dużym przedsiębiorstwem rodzinnym. W najbliższym otoczeniu Nowego Sącza nie ma firmy o podobnej branży, co zdaniem właścicieli, zwiększa szansę powodzenia przedsięwzięcia. Celem "Toys & Play", oprócz oczywistej maksymalizacji zysku, jest produkcja bezpiecznych i edukacyjnych zabawek. Dla właścicieli ważny jest również ciągły rozwój oraz zdobycie stałych i lojalnych klientów.

Działalność produkcyjna rozpocznie się wczesna jesienią 2006 roku. Badania rynkowe dowodzą, iż największy popyt na zabawki rozpoczyna się w początkach grudnia, co ma związek z przypadającymi w tym miesiącu Świętami Bożego Narodzenia. Ponadto okazuje się, że rodzice coraz częściej wybierają dla swych pociech nie tylko zabawki bezpieczne, ale również ekologiczne i takie, które oprócz zabawy również i uczą.

5. Misja firmy

Misją Naszej Firmy jest:

Dążenie do doskonałości, zarówno pod względem produkowanych zabawek, jak i prowadzenia działalności gospodarczej.
 • GWARANCJA BEZPIECZEŃSTWA I WYSOKIEJ JAKOŚCI

Zabawki produkowane przez naszą firmę odznaczać się będę wysoką jakością i równie wysokim poziomem bezpieczeństwa. Odpowiednio zastosowana przez nas technologia sprawi, że będą one mogły być bezpiecznie używane przez najmłodszych powyżej trzeciego roku życia, beż obawy narażenia ich na ryzyko okaleczenia czy innego uszkodzenia ciała. Naszym celem jest również o bezpieczeństwo psychiczne dziecka - zabawki nie będą przekazywać treści, które mogłyby naruszyć nie ukształtowaną jeszcze psychiczno - emocjonalną osobowość małej pociechy.

 • OCHRONA ŚRODOWISKA I EDUKACJIA

Nasze produkty wyróżniać się będą od konkurencji przede wszystkim swoim charakterem edukacyjnym. Nasze zabawki będą nie tylko bawić, ale i rozwijać intelekt i wyobraźnię używających ich dzieci. Bardzo ważne jest dla nas bezpieczeństwo nie tylko maluchów, korzystających z zabawek, ale też

i środowiska. Nasze produkty będą więc wykonywane tylko z naturalnych ekologicznych tworzyw.

 • KADRA I NABYWCY

Oferta "Toys & Play" skierowana jest głównie do najmłodszych i ich rodziców. Z myślą o nich przewidujemy zatrudnienie personelu, którego kwalifikacje odpowiadać będą wymogom kontaktów z dziećmi i rozpoznawaniu ich potrzeb. Oprócz kadry mającej wykształcenie ekonomiczne, techniczne, potrzebne do zarządzania firmą i opracowywania technologii produkcji,

w naszym przedsiębiorstwie znajdą zatrudnienie również absolwenci psychologii i pedagogiki. Wszystko to po to, aby jak najlepiej móc rozpoznać potrzeby dzieci.

 • PRZYSZŁOŚĆ I NOWOCZESNY STYL

Główna siedziba naszej firmy mieści się w Nowym Sączu. W przyszłości planujemy otworzyć kilka lub kilkanaście filii, w tym na rynkach europejskich.

6. Cele przedsiębiorstwa

6. 1. Cele krótkoterminowe

Najbardziej podstawowym celem, który zakładamy jest opanowanie rynku sądeckiego i okolic. Satysfakcjonujący nas zysk powinien utrzymywać się na poziomie 30 %. Będziemy dążyć do tego, aby nasze zabawki były wysokiej jakości, bezpieczne i ekologiczne oraz spełniały edukacyjną rolę.

6.2. Cele długoterminowe

W perspektywie długoterminowej planujemy otwarcie filii naszej firmy

w różnych częściach Polski, jak również w niektórych miastach europejskich. Myślimy również o poszerzeniu oferty asortymentowej przedsiębiorstwa. Oprócz drewnianych mogłoby ono zajmować się także produkcją papierowych modeli do sklejania oraz zabawek produkowanych z naturalnych materiałów (np. bawełniane - szmaciane lalki).

7. Plan marketingowy

7.1. Wykaz produkcji

Firma zleciła wykonanie badań i przeprowadzenie analiz dotyczących produkowanych obecnie w Polsce zabawek. Po otrzymaniu i opracowaniu wyników zadecydujemy ostatecznie, które produkty znajdą się w naszej ofercie,

a z których zrezygnujemy. Już teraz przewidujemy, że naszym celem będzie dostarczanie klientom zabawek stosunkowo tanich, funkcjonalnych

i wytrzymałych, a przy tym ekologicznych i bezpiecznych zarówno dla dziecka, jak i środowiska naturalnego.

Poprzez ciągłe unowocześnianie naszych zabawek oraz dostosowywanie ich do zmieniających się potrzeb i gustów klientów będziemy dążyć do umacniania się naszej pozycji na rynku.

7. 2. Strategia cenowa

Ustalenie poziomu naszych cen uzależnione jest o wielu czynników. Należą do nich przede wszystkim ceny podawane przez dostawców drewna i farb. Firma jednak wykorzystując selekcję dostawców będzie mieć wpływ na ustalenie ceny detalicznej towaru, która ustalana będzie metodą popytową.

7.3. Sposoby dystrybucji

Jeżeli chodzi o dystrybucję najważniejszą kwestią jest taki dobór oferty asortymentowej, aby jak najbardziej odróżniała się ona od towarów proponowanych przez konkurencję. Tylko wtedy będziemy mogli nawiązać owocną współpracę ze sklepami detalicznymi sprzedającymi zabawki na naszym terenie, z kierownikami hurtowni i hipermarketów na terenach o największym zapotrzebowaniu, a w przyszłości również planujemy umieszczać na stałe nasze stoiska w halach centów handlowych.

7.4. Strategia reklamowa

W naszych planach jest przeprowadzenie zakrojonej na szeroką skalę dwuletniej kampanii promocyjno - reklamowej. Będzie ona mieć na celu wykreowanie pozytywnego wizerunku naszego przedsiębiorstwa, jak również dotarcie do szerokiego grona odbiorców.

Wykorzystamy przy tym następujące narzędzia promocyjne:

 • reklamy w miejscu sprzedaży - ulotki reklamowe, plakaty, wystawy sklepowe;
 • nasi przedstawiciele będą odwiedzać kierownictwo sklepów detalicznych
 • i hipermarketów, przekonując o zaletach naszych produktów i potrzebie umieszczenia ich w ofercie tych placówek;
 • umieszczanie sponsorowanych artykułów w wybranych czasopismach;
 • uczestnictwo w targach i wystawach;
 • komercyjna strona internetowa z cennikiem i możliwością zamawiania materiałów;
 • sezonowe promocje;
 • firmowe upominki dla klientów.

7.5. Budżet marketingowy

Tabela 1. Budżet marketingowy

Lp.

Wydatki marketingowe

Kwota

charakterystyka wydatku

w zł.

1.

Reklama w punktach sprzedażowych

1.200,-

2.

Sponsoring artykułów

2.100,-

3.

Targi wystawiennicze

2.800,-

4.

Wydatki na przedst. handlowych

4.400-,

5.

Koszty strony internetowej

1000,-

6.

Opakowania

3.300,-

7.

Analizy i badania marketingowe

6.000,-

Suma

20.800,-

Tabela ta przedstawia wyniki obliczeń dokonanych po oddzielnym oszacowaniu każdego z narzędzi promocji.

7.6. Kontrola wykonania planu

Wykonywanie planu marketingowego poddane będzie stałej i regularnej kontroli. Jej celem będzie wykrywanie i korygowanie odchyleń od realizowanego planu. Przewidujemy zastosowanie dwóch rodzajów kontroli. Pierwszym z nich będzie kontrola bieżąca, która służyć będzie korekcie szczególnie odchyleń od planu powyżej 5 % w bieżącej działalności. Będzie ona sprawdzać wszystkie narzędzia marketingowe. Drugi rodzaj to kontrola podsumowująca, przeprowadzona zostanie dopiero po okresie, w jakim miał obowiązywać ten plan. jej celem będzie ocena osiągnięć rynkowych firmy i ich zgodności z założeniami zawartymi w planie.

Zarówno zmian w planie, jak i jego oceny dokonywać mogą wyłącznie właściciele oraz zarząd firmy.

8. Analiza Portera

Rysunek 1. Analiza środowiska konkurencji metodą "Pięciu sił PORTERA" dla przedsiębiorstwa "Toys & Play"

8.1. Siła oddziaływania dostawców

Drewno (główny składnik wytwarzanych przez naszą firmę zabawek) jest surowcem, który charakteryzuje się dużym stopniem koncentracji jego dostawców. Dzięki temu "Toys & Play" może negocjować warunki jego zakupu, cenę, ilość, a przede wszystkim jakość. Jakoś składników jest kwestią najważniejszą. Ona właśnie decyduje o jakości towaru, dlatego ważne jest, aby była jak najwyższa.

Na siłę oddziaływania dostawców ma wpływ koncentracja przedsiębiorstw przemysłu drzewnego na terenie, gdzie swoją siedzibę ma nasza firma. Dzięki temu przedsiębiorstwa te mogą nawiązywać współpracę z tymi odbiorcami, którzy proponują najlepsze warunki współpracy.

Siła oddziaływania poszczególnych nabywców i dostawców przedstawiona została na powyższym rysunku (stopień oddziaływania wyrażono w skali 1-5).

8.2. Siła oddziaływania nabywców

W sektorze, w jakim działa nasza firma siła oddziaływania nabywców jest bardzo wysoka. O produkcji danego rodzaju towaru decydują głownie klienci. Przedsiębiorstwo nie może produkować wyrobów, które nie cieszą się uznaniem kupujących, gdyż ponosiłoby z tego tytuły tylko i wyłącznie straty. Produkcja zabawek preferowanych przez naszych klientów zapewni nam szybki zbyt i zwrot zainwestowanego w produkcję kapitału.

Z przeprowadzanych badań i naszych obserwacji wynika, iż klienci kupują tylko te towary, które przypadają im do gustu. Jednakże większy niż oni wpływ na poziom zysków ze sprzedaży mają hurtownicy i detaliści. Właściciele dużych hurtowni i sklepów detalicznych mają możliwość negocjowania obniżenia ceny zakupywanego towaru. Biorą pod uwagę ilość zamawianego towaru na dogodnej dla siebie pozycji stoją hipermarkety i wielkie centra handlowe. Dyktują one często bardzo niekorzystne warunki kontraktów, na które właściciel firmy, będąc zainteresowany w zbyciu jak największej ilości towaru, musi się zgodzić.

Najbardziej ograniczoną siłą nabywczą dysponuje indywidualny konsument. Ma to związek z wysokim bezrobociem oraz powolnym wzrostem gospodarczym

w naszym kraju.

Naszym zdaniem, nabywcy zabawek w naszej firmie dysponują pewną siłą przetargową, na co wpływ ma wiele czynników. Należą do nich, m. in.:

 • fakt, że klient dysponuje wolnym wyborem przy zakupie produktu,
 • możliwość negocjowania (głównie przez stałych kontrahentów) warunków dokonania zakupu towaru,
 • istnienie dużej grupy przedsiębiorstw, które produkują wyroby bezpieczne ekologicznie,
 • procedura sprzedaży pewnych wyrobów tylko zaufanym odbiorcom,
 • wysoka jakość oferowanego towaru,
 • duża siła oddziaływania na mniejszych detalistów i hurtowników,
 • niewielka możliwość integracji pionowej, co oznacza, że nabywcom nie opłaca się produkcja zakapowanych przez nich wyrobów. Powoduje to bowiem zwiększenie kosztów i nakładów finansowych,
 • istniejąca możliwość wyeliminowania nie dotrzymujących terminów i nie wywiązujących się z umów nabywców.

8.3. Konkurencja w sektorze i rywalizacja między istniejącymi firmami.

Nasza firma na rynku produkcji zabawek ekologicznych posiada wielu konkurentów. Do najbardziej znanych i prężnie działających można zaliczyć:

  • "Konik na biegunach" - Gdańsk,
  • "Zabawex" - Kostrzyn n. Odrą,
  • "Szmaciaki" - Białystok,
  • "Bajkowy świat" - Krosno,
  • "Children's world" - Oleśnica.

Oprócz wymienionych na polskim rynku działa jeszcze kilkanaście przedsiębiorstw tego typu. Oczywiście wszystkie one dążą do pozyskania jak największej liczby kontrahentów i zaspokojenia potrzeb jak najszerszej rzeszy konsumentów. Pewną trudność stanowi określenie ich udziału

w rynku, gdyż różnią się one między sobą profilem produkcji, obszarem działania, szerokością asortymentu oraz liczbą i odbiorców. Z tego też powodu przedstawione tutaj zostały tylko te, które zdaniem właścicieli stanowią najgroźniejszą konkuruję dla "Toys & Play".

Poniższa tabela prezentuje procentowy udział poszczególnych firm z branży produkcji zabawek, mogących stanowić konkurencję dla naszego przedsiębiorstwa. Obecnie najgroźniejszą konkurencję dla nas stanowi przedsiębiorstwo "Konik na biegunach" . Jej udział w rynku kształtuje się ostatnio na poziomie blisko 20 %. Wiodącą pozycję zajmuje również firma "Szmaciaki", specjalizująca się w produkcji lalek szmacianych.

.

Tabela 2. Procentowy udział w rynku zabawek ekologicznych

Producenci

sektora zabawek ekologicznych

Procentowy udział w rynku

2003

2004

2005

2006

"Konik na biegunach"

12

12

14

20

"ZABAWEX"

9

9

8

7

"Szmaciak"

16

17

15

16

"Bajkowy świat"

4

7

7

7

"Children's world"

22

20

18

15

Inne

37

35

38

35

źródła: oprac. własne

Przedsiębiorstwa te różnią się od siebie pod wieloma względami. Jako przykład można wymienić kilka kryteriów. Należą do nich: jakość, cena, poziom technologiczny, rynek docelowy, rodzaj klientów, asortyment produkowanych wyrobów.

W tym opracowaniu omówimy szerzej asortyment produkowanych wyrobów oraz segmenty obsługiwanego rynku. Są to czynniki, które najsilniej różnicują strategie przedsiębiorstw. Posłużymy się w tym celu mapą grup strategicznych. Udział

w rynku każdej grupy strategicznej przedstawiony jest na rysunku w postaci kolorowych kół.

Rysunek 2. Mapa grup strategicznych

Zaznaczona kolorem czerwonym grupa A oznacza przedsiębiorstwa, których strategia charakteryzuje się obsługą dużej ilości segmentów rynku przy wysokim asortymencie produkowanych produktów. Stosują one nowoczesną technologię produkcji, dzięki temu ich produkty odznaczają się wysoką jakością. Asortyment produktu warunkuje to, jak będzie ostateczne cena towaru. Duże rozmiary produkcji zapewniają koszty rozkładające się na średnim poziomie. Jest to właśnie charakterystyczna cecha strategii tej grupy - wzrost skali produkcji powoduje obniżanie kosztów. Ekspansywna reklama oraz nastawienie na zdobywanie lojalnych klientów sprawia, iż przedsiębiorstwa z tej grupy należą do najaktywniejszych na lokalnym rynku zabawek ekologicznych. o grupy tej należy przedsiębiorstwo "Konik na biegunach".

Małe zielone koło oznacza przedsiębiorstwa należące do grupy strategicznej B. Ich cechą charakterystyczną jest niski asortyment produkowanych wyrobów oraz niewielki udział w obsługiwaniu rynku. Ich produkty mają niskie ceny, ale też nie są one najwyższej jakości. Podobnie jak firmy z grupy A obniżają swoje koszty

poprzez zwiększenie produkcji. Do grupy tej zalicza się pomniejsze firmy należące do tej branży w regionie, gdzie "Toys & Play" będzie mieć swoja siedzibę. W naszym przypadku można za przykład podać przedsiębiorstwo "Bajkowy świat".

Oznaczona niebieskim kołem grupa C symbolizuje firmy, które co prawda nie charakteryzują się dużym asortymentem produktów, ale obsługują wiele segmentów rynku. Ceny towarów są przystępne, są one wysokiej jakości, dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii. Przedsiębiorstwa z grupy C charakteryzują się również ekspansywną strategią reklamową. Tutaj możemy zaliczyć m. in. firmę "Zabawex".

8.4. Konkurenci potencjalni- groźba pojawienia się na rynku nowych produktów.

Dynamika popytu w branży związanej z produkcją zabawek jest raczej średnia. Jest to jednak sektor dość atrakcyjny, groźba więc pojawienia się nowych produktów i tym samym powstania niebezpiecznej konkurencji dla naszej firmy jest dość duża.

W firmach produkujących zabawki istnieje możliwość zarówno ulepszania istniejących produktów, jak i wprowadzania na rynek całkiem nowych. Dzieje się tak dlatego, że wciąż kroczy naprzód postęp naukowo - techniczny, a poziom technologiczny naszej branży ciągle wzrasta.

Groźba pojawienia się większej ilości konkurentów na rynku jest również spowodowana niskimi barierami wejścia na rynek. Jeżeli chodzi o sektor zabawkarski, to jest on na tyle atrakcyjny, że bariery te są dość wysokie. W praktyce więc możliwość pojawienia się jeszcze więcej konkurentów dla "Toys & Play" na polskim rynku jest niewielka.

Bariery wejścia wiążą się z:

 • wysokością nakładów finansowych potrzebnych do rozpoczęcia działalności,
 • spełnieniem wymogów projektowania w zgodności z normami stowarzyszonymi z głównymi wymaganiami Dyrektyw Unii Europejskiej- koszty związane z przyznaniem i zastosowaniem znaku CE,
 • spełnieniem odpowiednich wymagań sanitarnych - normy produkcyjne muszą stać na odpowiednio wysokim poziomie,
 • zasobnością ofert firm już istniejących.

8.5. Groźba pojawienia się dóbr substytucyjnych

Jak już wspomnieliśmy sektor drewnianych zabawek ekologicznych jest niezwykle atrakcyjny. Istnieje wiec realne zagrożenie pojawieniem się produktów substytucyjnych. Mogą do nich należeć zabawki wykonane z materiałów innych niż drewno, czyli z plastiku, papieru, tkanin czy pluszu. Obecnie wiele produktów nie posiada jeszcze substytutów, ale na skutek istnienia dużego zapotrzebowania groźba ich pojawienia się jest całkiem możliwa.

Oczywiście pojawienie się substytutów uwarunkowane jest wysokim poziomem technologicznym, który znacznie obniża koszty produkcji. Pozwala on też na wytwarzanie coraz lepszych i udoskonalonych produktów, które najpełniej zaspokajają potrzeby konsumentów.

9. Technologiczny plan pracy

9.1. Technologia

W produkcji naszych zabawek planujemy wykorzystać najnowocześniejszą technologię produkcyjną. Wykorzystywać będziemy tylko naturalny surowiec, jakim jest drewno. kiedy rozszerzymy już nasz asortyment o inne produkty, wówczas zamierzamy wykorzystywać również tkaniny oraz papier.

Zamierzamy się postarać, aby nasze maszyny i urządzenia spełniały normy europejskie. Oznacza to, iż będziemy używać tylko takiego sprzętu, który jest bezpieczny dla środowiska. W planach mamy także wtórne wykorzystywanie odpadów.

9.2. Plan ilościowy produkcji

Dziennie zamierzamy wyprodukować 250 kompletów zabawek, gotowych

i w pełni zapakowanych. Zamierzamy dziennie wypuszczać 100 kompletów dużych, 100 małych oraz 50 kompletów znaków drogowych. Oznacza to, że miesięcznie będziemy produkować 5000 kompletów.

9.3. Zaopatrzenie

 • Drewno - tartak w Szczawnicy,
 • Farby - "Kolorowanka" w Muszynie,
 • Opakowania + instrukcje - firma "SAMO - PAK" z Krakowa.

10. Plan organizacji i zarządzania

10.1. Schemat organizacyjny

Nasza firma zarządzana będzie poprzez płaska strukturę organizacyjną. Oznacza to, ze kierownikowi podlegać będzie wiele działów, istnieć będzie niewiele szczebli zarządzania. Zaletą tej struktury są szybkie procesy decyzyjne: pracownik zgłasza się bezpośrednio do kierownika działu, a ten bezpośrednio do dyrektora.

11. Plan zatrudnienia

11.1 Struktura zatrudnienia

11.1.1. Struktura zatrudnienia z podziałem na stanowiska

   • Dyrektor
   • Kierownik działu (4 osoby)
   • Pracownik umysłowy (8 osób)
   • Pracownik fizyczny (8 osób)

11.1.2. Struktura zatrudnienia uwzględniająca wykształcenie pracowników

- osoby z wykształceniem wyższym: 6 osób

- osoby z wykształceniem średnim: 9 osób

- osoby z wykształceniem zawodowym: 5 osób

11.2. System motywacji płacowej i pozapłacowej

11.2.1. System motywacji płacowej

Wyróżniamy następujące składniki wynagrodzenia:

1. mające związek z wykonywana pracą. Nalezą do nich:

  • płaca zasadnicza,
  • premie,
  • nagrody.

2. składniki gwarantowane przez Kodeks Pracy:

  • dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej (miedzy 21, a 7 rano),
  • dodatkowe wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych,
  • wynagrodzenie za przestój niezawiniony,
  • odprawa emerytalno-rentowa.

Oczywiście nasze przedsiębiorstwo będzie stosować się do obowiązujących przepisów. Zamierzamy również zastosować sformalizowany system ocen, który pozwoli na przyznawanie zasłużonych nagród i premii dla pracowników.

11.2.2. System motywacji pozapłacowej

Zamierzamy również wykorzystywać system motywacji pozapłacowej. Jednym ze sposobów może być zorganizowanie konkursu na pracownika miesiąca.

12. Plan finansowy

12.1. (Miesięczny) plan przychodów

Komplet klocków (mały) 10,00 zł x 60 szt. = 6000 zł

Komplet klocków (duży) 20,00 zł x 60 szt. = 12000 zł

Puzzle drewniane (małe) 10,00 zł x 60 szt. = 600 zł

Puzzle drewniane (duże) 20,00 zł x 60 szt. = 1200 zł

Klocki - znaki drogowe 30,00 zł x 60 szt. = 1800 zł

12.2. Plan kosztów.

- Zaopatrzenie:

 • Drewno (miesięcznie) 4000 zł 
 • Farby (miesięcznie) 5000 zł
 • Maszyny (koszt jednorazowy)

1. Heblarka wieloczynnościowa (2 sztuki) 14000 zł

2. Piła tarczowa 3500 zł

3. Wiertarka + zestaw narzędzi (2 sztuki) 1000 zł

4. Pistolet do malowania (6 sztuk) 300 zł

 • Opakowanie i instrukcje (miesięcznie) 2500 zł

- Reklama i promocja (miesięcznie) 5000 zł

- Koszt wynagrodzenia pracowników (miesięczny)

- Dyrektor 4500 zł

- Kierownik działu (4 osoby) 3500 zł x 4 = 14000 zł

- Pracownik umysłowy (8 osób) 2500 zł x 8 = 20000 zł

- Pracownik fizyczny (8 osób) 2000 zł x 8 = 16000 zł

- Wynajęcie pomieszczeń (zakład produkcyjny, 3 magazyny, pomieszczenia przeznaczone na , sklep, pomieszczenia socjalne) - miesięcznie 8000 zł

- Amortyzacja środków trwałych (miesięczna kwota amortyzacji)

Heblarka wieloczynnościowa

stawka amortyzacji 20%

20% x 14000 zł = 2800 zł

2800 zł / 12 = 233 zł

Piła tarczowa

Stawka amortyzacji 5%

5% x 3500 zł = 175 zł

175 zł / 12 = 14,6 zł

Wiertarka

Stawka amortyzacji 5%

5% x 1000zł = 50 zł

50 zł / 12 = 4,2 zł

Pistolet

Stawka amortyzacji 10 %

10% x 300 zł = 30 zł

30 zł / 12 = 2,5

Ogólny miesięczny koszt amortyzacji środków trwałych wynosić będzie 254,30 zł

12.3. Plan rachunku wyników

Nasz kapitał początkowy wynosi 50 000 zł. Zamierzamy z niego zakupić maszyny, urządzenia, pokryć pierwsze koszty zaopatrzenia, reklamy i wynajmu pomieszczeń.

Średni koszt wyprodukowania jednego kompletu zabawek składać się będzie:

 • Amortyzacja 254,30 zł
 • Zaopatrzenia 11500, 00 zł
 • Reklama 5000,00 zł
 • Zatrudnienie 54500,00 zł
 • Koszty najmu 8000,00 zł

Razem 79254,30 zł

Średni miesięczny koszt wyprodukowania jednego kompletu zabawek wynosić będzie według naszych ustaleń:

79254,30 zł / 5000 szt. = 15,85 zł

Planowany miesięczny przychód przy założeniu sprzedaży wszystkich wyprodukowanych kompletów zabawek wynosić:

120000 zł

Planowany miesięczny zysk wynosi:

120000 zł - 79254,30 = 40745,70 zł

13. Harmonogram głównych zamierzeń

13.1. Zamierzenia na nadchodzący rok:

 • obserwacja zapotrzebowania i rozwoju rynku,
 • analiza działalności konkurencji,
 • doskonalenie jakości popytu,
 • dążenie do jak największej ilości sprzedanych produktów,
 • powiększenie oferty sprzedaży o sprzedaż internetową.

13.2. Zamierzenia na najbliższe trzy lata:

 • poszukiwanie nowych rynków zbytu poza granicami naszego kraju,
 • wzrost udziału w rynku krajowym,
 • dalsze usprawnianie dystrybucji,
 • rozbudowa infrastruktury,
 • podnoszenie kwalifikacji pracowników,
 • dalsza praca nad kreowaniem pozytywnego wizerunku naszej firmy.

14. Analiza SWOT

14.1. Silne strony

Tabela 3. Mocne strony przedsiębiorstwa "Toys & Play"

Mocne strony

Waga %

Ocena

Średnia ocena ważona

1. Produkty wysokiej jakości

16

4

0,64

2. Duży wybór asortymentu

12

3

0,36

3. Przystępna cena

15

5

0,75

4. Skuteczna reklama

12

3

0,36

5. Wyroby bezpieczne dla środowiska

17

3

0,51

6. Produkcja z rodzimych surowców

17

4

0,68

7. Silna kadra zarządzająca

11

2

0,22

Łącznie

100 %

X

3,52

14.2. Słabe strony

Tabela 4. Słabe strony przedsiębiorstwa "Toys & Play "

Słabe strony

Waga %

Ocena

Średnia ocena ważona

1. Istnienie substytutów

17

3

0,51

2. Możliwość manipulacji ze strony klientów

12

2

0,24

3. Brak rozpoznawalnej marki firmy

15

3

0,45

4. Silna konkurencja

16

3

0,48

5. Słabe zaplecze transportowe

19

5

0,95

6. Niewielka własna powierzchnia użytkowa

21

5

1,05

Łącznie

100%

X

3,68

14.3. Szanse

Tabela 5. Szanse przedsiębiorstwa "Toys & Play"

Szanse

Waga %

Ocena

Średnia ocena ważona

1. Najnowsze technologie w produkcji

14

3

0,42

2. Szeroki asortyment

17

4

0,68

3. Rozszerzenie dystrybucji

16

4

0,64

4. Przedstawicielstwa handlowe

15

3

0,45

5. Poszerzenie własnej powierzchni użytkowej

20

5

1

6. Rynki unijne

18

4

0,72

Łącznie

100%

X

3.91

14.4. Zagrożenia

Tabela 6. Zagrożenia dla przedsiębiorstwa "Toys & Play"

Zagrożenia

Waga %

Ocena

Średnia ocena ważona

1. Silna konkurencja

27

4

1.08

2. Potencjalna konkurencja

20

2

0,4

3. Rynkowy zastój gospodarczy

25

3

0,75

4. Wysoka siła przetargowa nabywców

28

3

0,84

Łącznie

100%

X

3,07

Wybór strategii dla przedsiębiorstwa "Toys & Play"

Tabela 7. Zestawienie strategii

Szanse

maxi - maxi

mini - maxi

Zagrożenia

maxi - mini

mini - mini

Mocne

Strony

Słabe

strony

Z analizy SWOT wynika, że nasza firma powinna zastosować strategię mini - maxi tzn. strategię konkurencyjną. Polega ona na stopniowym eliminowaniu słabych stron przedsiębiorstwa oraz budowaniu jego konkurencyjnej siły przez wykorzystanie szans sprzyjających rozwojowi.

Ocena szans i zagrożeń dla przedsiębiorstwa "Toys & Play"

Tabela 8. Ocena szans i zagrożeń

Szanse

Zagrożenia

duże

małe

małe

Idealne okazje

Interesy ustabilizowane

duże

Interesy

spekulacyjne

Przedsięwzięcia

kłopotliwe

Ocena szans i zagrożeń umożliwia wyróżnienie czterech typowych sytuacji

i odpowiadających im przedsięwzięć. Analiza SWOT wykazała sytuację: idealnych okazji. Jest to sytuacja, gdy dużym szansom wzrostu rynku towarzyszy niewielkie ryzyko pojawienia się zagrożeń.

Relacja pomiędzy silnymi i słabymi stronami przedsiębiorstwa "Toys & Play"

Tabela 9. Relacja pomiędzy silnymi i słabymi stronami przedsiębiorstwa

Silne strony

Słabe strony

duże

małe

małe

Bezwzględna przewaga

Przeciętna

duże

Oparcie przewagi na wybranych atutach

Przewaga słabości

Relacja pomiędzy silnymi i słabymi stronami przedsiębiorstwa umożliwia wyodrębnienie czterech wariantów sytuacyjnych. Według analizy SWOT nasze przedsiębiorstwo znajduje się w sytuacji bezwzględnej przewagi, tzn. sytuacji, gdy silne strony przewyższają słabe, a profil przedsiębiorstwa góruje nad profilem konkurentów.

Macierz obejmująca szczegółowe warianty sytuacyjne.

Tabela 10. Macierz wariantów sytuacyjnych.

Rodzaj przedsięwzięcia ze względu na relacje szans i zagrożeń

Sytuacja konkurencyjna przedsiębiorstwa

Bezwzględna

przewaga

Przewaga oparta na wybranych atutach

Przeciętna

Przewaga

słabości

Idealne

okazje

Inwestować

Inwestować eliminując własne słabości

Inwestować i budować przewagę konkurencyjną

Eliminować słabości i naśladować lidera

Interesy spekulacyjne

Inwestować starając się neutralizować zagrożenia

Skupiać uwagę na okazjach pozwalających zrównoważyć zagrożenia atutami

Wykorzystywać selektywnie starając się zająć ewentualne nisze rynkowe

Wycofywać się

Interesy

ustabilizowane

Podtrzymywać w miarę potrzeb

Podtrzymywać w miarę potrzeb

Podtrzymywać

Eliminować słabości i naśladować lidera

Przedsięwzięcia

kłopotliwe

Wycofywać się

Wycofywać się

Wycofywać się

Wycofywać się

Powyższa macierz jest prezentacją jak potencjalnie mogą się różnicować strategiczne warianty sytuacji "Toys & Play". Wyznaczyliśmy również pewne przykładowe opcje, które mogą dotyczyć dalszych kierunków naszej produkcji.

Spis tabel i rysunków:

 • Tabela 1. Budżet marketingowy
 • Tabela 2. Procentowy udział w rynku zabawek ekologicznych
 • Tabela 3. Mocne strony przedsiębiorstwa "Toys & Play"
 • Tabela 4. Słabe strony przedsiębiorstwa "Toys & Play"
 • Tabela 5. Szanse przedsiębiorstwa "Toys & Play"
 • Tabela 6. Zagrożenia przedsiębiorstwa "Toys & Play"
 • Tabela 7. Zestawienie strategii
 • Tabela 8. Ocena szans i zagrożeń
 • Tabela 9. Relacja pomiędzy silnymi i słabymi stronami przedsiębiorstwa
 • Tabela10. Macierz wariantów sytuacyjnych.

Rysunek 1. Analiza środowiska konkurencji metodą "Pięciu sił PORTERA" dla przedsiębiorstwa "Toys & Play"

Rysunek 2. Mapa grup strategicznych