Historia pieniądza sięga najdawniejszych czasów plemiennych. To właśnie wtedy powstały zręby handlu, który opierał się przede wszystkim na wymianie towarowej. W zamian za mięso i skóry, ofiarowywano cząsteczki bursztynu, prostą broń, owoce, zboże, wreszcie miód, dziegć, czy smołę. Szybko jednak pojawiły się pierwsze problemy, a ich źródłem były, tak trudne do określenia proporcje. Ostatecznie ustalono, że najwyższą cenę będzie miał taki towar, którego wytworzenie wiązało się z dużym nakładem pracy. Niestety, okazało się to być wyjaśnieniem na krótką metę. Nic zatem dziwnego, że ciągle poszukiwano nowego sposobu płatności. Doskonałym przelicznikiem, już wkrótce okazało się bydło. Tu jednak pojawiły się kolejne sprzeczności. Po pierwsze, bardzo trudno było go podzielić a poćwiartowane mięso po prostu się psuło, a zatem traciło na posiadanej wartości. Dlatego już wkrótce, wołu zastąpiono metalami szlachetnymi - złotem i srebrem. Okazało się to być strzałem w dziesiątkę/. Zarówno złoto i srebro były bowiem bardzo drogie, łatwo podzielne na mniejsze części, a poza tym podobnej wartości. Dzieleniem złota, zajmowali się najpierw kapłani (starożytny Rzym), a następnie również i kupcy. Każdy kawałek był oznakowany, aby można było określić skąd pochodzi, posiadał też pieczęć z dokładną wagą i stopniem czystości.

Z czasem, wyspecjalizowani oszuści, nauczyli się osłabiać wartość monety, min. poprzez jej nacinanie, lub łamanie. To właśnie dlatego, zdecydowano się na produkcję monet okrągłych, z wyraźnie odznaczającymi się brzegami i pieczęcią mennicy, z której się wywodziły. Miało to gwarantować ich wartość. Niestety, sprytni złotnicy, niemal zawsze ją zmniejszali, dodając inne, mniej szlachetne metale, między innymi miedź. W ten sposób, we wczesnym średniowieczu, rozpoczął się proces szeroko rozpowszechnionego psucia monety Z czasem, moneta gorsza, wypierała silniejszą. Prawem tym zajmował się między innymi Mikołaj Kopernik, który opisał je w dziele "Optima monete cudendae ratio".

W XVII wieku, narodziła się nowa instytucja, która już niebawem została nazwana bankiem. Złotnicy, którzy do tej pory zajmowali się tylko wytwarzaniem monety, zaczęli otrzymywać teraz na przechowanie wartościowe przedmioty i pieniądze. Aby potwierdzić ich przyjęcie, wydawali właścicielom specjalne kwity, które nazywano banknotami.

W niedługim okresie czasu, pojawiły się też tzw. kwity na okaziciela. Oznaczało to, że każdy kto zgłosi się z nimi w banku, otrzyma cały towar, który jest przez niego gwarantowany. Niebawem kwity te, otrzymały specjalne nominały, stały się też doskonałym materiałem do spłacania długów (np. hazardowych). Zadłużony właściciel depozytu, na odwrocie wypisywał wówczas notatkę, która przekazywała wszystkie jego oszczędności na rzecz okaziciela. Już wkrótce takie pokwitowanie, stało się najpopularniejszą formą płatności.

Pokwitowanie, dało początek pieniądzu papierowemu. W stosunku do poprzednich, nie ścierał się, jego wartości nie można było zmniejszyć, a zużyty po prostu wymieniano na nowy.

Stopniowemu rozwojowi, podlegały też banki, które zaczęły wypuszczać własne banknoty. W ten sposób złoto, przechowywane dotychczas w ciemnych czeluściach skarbca, zaczęło "zarabiać na siebie" i przynosić coraz większe zyski.

W czasach współczesnych, pieniądz może posiadać formę gotówkową, jak i bezgotówkową. Pod tym pierwszym pojęciem, rozumieć należy przede wszystkim złoto oraz wszystkie monety. W okresie międzywojennym, niemal wszystkie państwa na świecie, ( z wyjątkiem Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej), podjęły decyzję, o zahamowaniu dotychczasowej wymiany banknotów na kruszec. W zamian wprowadzono w obieg metalowe monety i papierowe banknoty, które obowiązują do dnia dzisiejszego.

Pieniądzem bezgotówkowym, są natomiast wszystkie depozyty bankowe. Ich właściciel, może wypłacać z posiadanego przez siebie konta fundusze, za pomocą czeku (obecnie wychodzi z użycia), oraz karty kredytowej.

Podstawowe pojęcia, związane z obrotem pieniędzmi.

Pieniądz - powszechnie stosowana i akceptowana forma płatności za towary lub usługi

Depozyt bankowy - pieniądze lub rzeczy (np. biżuteria, antyki), złożone 3w specjalnej skrytce bankowej i tam przechowywane, będące częścią majątku ich właściciela.

Depresja - stan gospodarki, charakteryzujący się brakiem popytu na określone towary i usługi, stale spadającymi cenami, oraz bardzo słabą aktywnością gospodarczą państwa

Inflacja - spadek wartości pieniądza, przy jednoczesnym stałym wzroście cen towarów i usług.

Stabilizacja gospodarcza - zespół działań, zmierzających do osiągnięcia przez gospodarkę stałego poziomu jej rozwoju.

Dewaluacja - dokonane przez rząd, celowe i zaplanowane obniżenie wartości pieniądza, w celu dokonania naprawy gospodarczej w kraju.

Prywatyzacja - sprzedaż posiadanych przez państwo przedsiębiorstw i zakładów prywatnym przedsiębiorcom.

Produkt krajowy brutto (tzw. PKB) - "wartość wszystkich dóbr i usług, jakie wytworzyło społeczeństwo w określonym czasie" (J. Żak, J. Żak, Z biznesem na ty, Kraków 2001.)

Skarb Państwa - "instytucja prawna, posiadająca osobowość prawną, wyodrębniona z tej części majątku państwa, która nie pozostaje pod zarządem innych, państwowych osób prawnych".