Dzieje Rzymu dzielimy na trzy okresy : 

 

  1. Okres Królewski 753-509 p.n.e. W tym czasie Rzym był niewielkim miastem- państwem w Lacjum. Pierwszym królem Rzymu był Romulus.  
  2. Okres Republiki 509 p.n.e. - 27 r. p. n.e. 

W tym czasie Rzym stał się wielkiem imperium. To właśnie w okresie Republiki żyli Juliusz Cezar, albo Scypion Afrykański i Brutus. Do III w. p.n.e. Rzym zdobył cała Italie czyli półwysep Apeniński.  

 3. Okres Cesarstwa 27 p.n.e.- 476 r. n.e. w tym czasie Imperium Rzymskie objeło największy zasięg i zapewniło rozkwit cywilizacji na wielkiech obszarach, Europy, Azji i Afryki płn.