Wśród chrześcijańskich modlitw szczególnym wyznaniem są cztery akty wiary. Odnoszą się one do najważniejszych wartości stanowiących fundamenty religii. W krótkich zwrotkach dotyczących wiary, nadziei, miłości i żalu wierni zwracają się do Boga z prośbą o wstawiennictwo. Wyrażają też pełne zaufanie dla Stwórcy.

Jaką modlitwą jest akt i kiedy należy ją odmawiać?

Akt jest określany, jako wzorcowa modlitwa. Jest prosta, łatwo ją zapamiętać, a jednocześnie zawiera wszystko, co powinno znaleźć się w rozmowie z Bogiem. W każdej z nich znajduje się bezpośredni zwrot do Stwórcy. Wyrażane jest też uwielbienie dla jego mądrości i łask, którymi obdarza wiernych. Człowiek podkreśla swoją kruchość, grzeszność, a na końcu prosi o boskie wstawiennictwo. Akty wiary, nadziei, miłości i żalu można odmawiać jako poranną lub wieczorną modlitwę, a także w każdym momencie w trakcie dnia.

O czym mówią akty wiary?

Każdy z aktów odnośni do najważniejszych cnót boskich. Są to cztery krótkie, rymowane wersy. Wierni odmawiają je z pamięci lub sięgają do tekstów zapisanych w modlitewnikach.

Akt wiary

Wierzę w Ciebie, Boże żywy,

W Trójcy jedyny, prawdziwy.

Wierzę, coś objawił Boże,

Twe słowo mylić nie może.

W tych słowach chrześcijanin wyznaje swoje oddanie Bogu. Podkreśla zaufanie, jakim go obdarza. Jest to akt pełen ufności w boską mądrość i plany Stwórcy wobec każdego człowieka. Oznacza to, że człowiek powinien z pokorą przyjmować wszystko, co przynosi mu los. Każde wydarzenie jest częścią boskiego planu, ma zatem głębszy sens. Nie zawsze jest on zrozumiał dla człowieka, ale należy zaufać Panu.

Całkowite oddanie Bogu jest wzorem postępowania, do którego powinien dążyć każdy katolik. Przykładem takiej postawy jest Abraham, nazywany ojcem wszystkich wierzących. Osobą, która także całkowicie zaufała woli bożej, była Maryja. Dlatego też chrześcijanie często w chwilach zwątpienia proszą o jej wstawiennictwo.

Akt nadziei

Ufam Tobie, boś Ty wierny,

Wszechmocny i miłosierny.

Dasz mi grzechów odpuszczenie,

Łaskę i wieczne zbawienie.

Zaufanie w to, że Bóg jest mądrością i dokładnie wie, co robi, jest kolejnym fundamentem wiary. Taka postawa powinna charakteryzować każdego katolika. Stwórca jest jednocześnie wszechmocny i miłosierny. Do tego darzy ludzi bezgraniczną miłością, a jego dom jest zawsze otwarty. Dopuszcza do niego nawet grzeszników, bo potrafi wybaczać. W akcie nadziei wierni wyrażają swoją ufność w łaskę boską. Liczą też na życie wieczne i zbawienie.

Akt miłości

Boże, choć Cię nie pojmuję,

Jednak nad wszystko miłuję.

Nad wszystko, co jest stworzone,

Boś Ty dobro nieskończone!

W modlitwie tej wierni odkreślają, że wiara jest kwestią zaufania, a nie rozumu. Nie wszystkie boskie plany czy życiowe wydarzenia będą łatwe do zaakceptowania. Jednak doświadczenie miłości Stwórcy pozwala bezgranicznie zaufać, że wszystko, co się dzieje, ma sens. Miłość jest najważniejszą chrześcijańską cnotą i powinna przyświecać wszystkim życiowym wyborom. Fundamentem wiary jest przecież wezwanie do miłowania bliźniego bez względu na okoliczności.

Akt żalu

Ach, żałuję za me złości,

Jedynie dla Twej miłości.

Bądź miłościw mnie grzesznemu,

Do poprawy dążącemu.

Człowiek jest istotną grzeszną. Stan ten towarzyszy mu od chwili narodzin ze względu na grzech pierworodny. Później, w trakcie całego życia każdy wiele razy dokonuje czynów, które nie są zgodne z dogmatem wiary. Jednak akt skruchy i spowiedź pozwalają na powrót na właściwą drogę. Akt żalu jest więc prośbą o wyrozumiałość i łaskę boskiej miłości. Skrucha jest wysoko cenioną cnotą, która powinna charakteryzować każdego chrześcijanina.

Czym są akty strzeliste?

Akty wiary, nadziei, miłości i żalu należą do tzw. aktów strzelistych. Są to krótkie modlitwy, które wierni mogą odmawiać kilka razy w ciągu dnia. Sięgając po nie, człowiek zbliża się do Boga i spełnia swój chrześcijański obowiązek. Akty są odpowiedzią na słowa Jezusa nawołującego do regularnej rozmowy z Bogiem. Ich treść jest wyrazem zaufania do fundamentów wiary, prośbą o wstawiennictwo, a czasami też skruchą grzesznika.

Modlitwa wyrażająca to, co ważne dla każdego katolika

Wiara polega na zaufaniu i miłości do Boga. Jej nieodłączną częścią jest modlitwa. Jest ona potwierdzeniem przynależności do wspólnoty oraz sposobem na żywy kontakt z Bogiem. Akty wiary odnoszą się do głównych boskich cnót. Wierni powołują się na nie w wypowiadanych modlitwach, podkreślając tym samym, że w pełni ufają w prezentowane im zasady życia i religijne fundamenty.

Wiara, nadzieja oraz miłość najmocniej zaakcentowane zostały w liście do Koryntian i słynnym Hymnie o miłości. Jest to swego rodzaju wyznanie dotyczące wiary w Boga, który jest uosobieniem miłości. Zakochanie się oznacza automatycznie zaufanie drugiej osobie lub Stwórcy. Nadzieja zaś jest pomostem spajającym z sobą akt wiary i miłości. Żal jest z kolei skruchą za wszelkie występki wobec obowiązujących zasad.

Odmawianie aktów wiary, nadziei, miłości i żalu jest zatem modlitwą umacniającą każdego chrześcijanina.