Po stawie pływa 150 ptaków. Wśród nich jest 60 kaczek, 18 łabędzi. Reszta to żurawie. Oblicz jaki procent ptaków stanowią poszczególne gatunki

 

150-(60+18)=150-78= 72

Mamy 72 żurawie.

 

Teraz obliczymy procent każdego z ptaków

 

Kaczki

150 to 100%

60 to x

 

 

Łabędzie

150 to 100%

18 to x

 

 

Żurawie

150 to 100%

72 to x

 

 

Pozdrowionka!