Obecnie dużo osób jest bardzo zapracowanych. Celem życia obierają sobie osiągnięcie wielu dóbr materialnych. Taki stan rzeczy często prowadzi, że ludzie zapominają o Bogu oraz o bardzo wonnej roli, jaką ma wiara w życiu każdego człowieka. Dużo z nas żyje chwilą tu i teraz. Problem związany ze śmiercią dzisiejszy świat odkłada na potem. Człowiekowi wydaje się, że jest jeszcze młody, że jeszcze wiele lat życia przed nim. Niekiedy jest tak, że życie człowieka odmienia jedna wiadomość, która może być związana z chorobą nawet i nieuleczalną lub z jakimś innym przykrym wydarzeniem. Często bywa, że jakaś tragedia pozwala na przybliżenie się człowieka do Boga, ponieważ on z każdego zła i cierpienia potrafi wyciągnąć dobro. Tragiczne wydarzenia mogą przyczynić się do całkowitego nawrócenia oraz rozpoczęcia nowego życia. Trudno nie wierzyć w nic, są to słowa często wypowiadane. Stały się one również inspiracją dla wielu artystów. Każdy człowiek w coś wierzy. Jedni podkreślają, że wierzą w dobro inni, że w miłość. Na pytanie czy wierzysz, że Jezus Chrystus zmartwychwstał, jaka by padła Twoja odpowiedź? Dzisiaj świat pokazuje nam, to jak powinno się wierzyć, a przede wszystkim, w co? Wiele osób chcąc znać swoją przyszłość korzysta z usług wróżki lub czyta popularne horoskopy, które oparte są na układzie gwiazd. Horoskop ma nam powiedzieć czy będziemy mieć udany dzień? Jakiego będziemy mieć męża? Czy jaką będziemy mieć żonę? Jednym słowem wszystko się dobrze ułoży. Takie są najczęstsze kwintesencje dla życia człowieka wypowiedziane przez wróżki. Do popularnych form wróżenia należą karty, między innymi, tarot, który stał się bardzo modny i rozreklamowany. Duża część osób nadal wierzy z tak zwane zabobony, które związane są z przesądami ludowymi, takimi jak: zbite lusterko, które skazuje nas na siedem długich lat nieszczęścia. Nie dobrze zapowiada się również przyszłość, jeżeli przez przypadek lub całkiem niechcący otworzy się w domu parasol. Dobrze nie wróży także wstanie z łóżka lewą nogą. Takie przykłady można mnożyć bez końca. Obecnie pojawia się coraz więcej i coraz bardziej interesujących zabobonnych przesądów, które niekiedy nawet śmieszą. Dużym zagrożeniem dla obecnych czasów, a zwłaszcza ludzi młodych, którzy czują się zagubieni są niewątpliwe sekty. Zjawisko rozprzestrzeniania się sekt przybiera coraz bardziej na sile.

Występowanie tych zjawisk, które związane są z przesądami, a co się z tym wiąże to korzystanie z usług wróżek. Poważnym problemem dla dzisiejszego świata stają się sekty. Zjawiska te pokazuję, że człowiek nie ma zaufania względem Boga oraz jego nieskończonego miłosierdzia. Człowiek, który posiada niedojrzałą wiarę lub jest niedowiarkiem napotykając na drodze zjawiska, które nagminnie zaczęły występować a związane są z sektami czy też wróżbiarstwem, niekiedy nie jest w stanie im się oprzeć.

Przyjrzenie się bliższe Jezusowi Chrystusowi i Jego życiu pozwoli nam bardziej zrozumieć pewne problemy. Jezus Chrystus także był kuszony. Zaraz na początku swojej działalności Jezusa Chrystusa kusił szatan, który trzy razy zbliżał się Jezusa Chrystusa. Zamiarem szatana było złamanie Chrystusa, a to wówczas oznaczałoby szatana zwycięstwo. Jezus Chrystus odrzuca z wielką stanowczością podchody diabła, przez, co szatan Go opuścił. Jezus trwał w Bogu, który jest Jego Ojcem. Właśnie przez to wydarzenie Jezus daje przykład zwycięstwa nad szatanem, złym kusicielem. Chrześcijanie również są powołani do takich zwycięstw.

" Potem Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby tam kusił go diabeł. Po czterdziestu dniach i nocach postu odczuwał głód. Wtedy zbliżył się do Niego kusiciel i powiedział:, " Jeśli jesteś Synem Bożym, rozkaż, żeby te kamienie stały się chlebem". Lecz On mu odpowiedział: "Napisano: Nie samym chlebem człowiek żyje, ale tym wszystkim, co pochodzi z ust Boga". Wtedy zabrał Go diabeł do Świętego Miasta, postawił na szczycie świątyni i powiedział:, " Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół…Jezus mu odpowiedział: " Napisano także: Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, twego Boga. Następnie wprowadził go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie królestwa świata z całym ich przepychem i powiedział: " Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz na kolana i oddasz mi hołd. Lecz Jezus mu odpowiedział: " Idź precz szatanie! Bo napisano: Panu, twemu Bogu, będziesz oddawał hołd i tylko Jego będziesz czcił." Mt ( 4, 1 - 10)

Odniesienie zwycięstwa jest realne, gdy wiara w zmartwychwstałego Jezusa jest mocno zakorzeniona.

List do Rzymian wyraźnie stwierdza, że kto wierzy w Jezusa Chrystusa nigdy nie dozna wstydu. Historia ludzkości pokazuje, że są ludzie, którzy całym sercem zaufali Bogu, jak i są ludzie, którym tego zaufania zabrakło. Efektem niewiary oraz braku zaufania staje się zagubienie pośród tego, co oferuje człowiekowi współczesny świat. Stąd nie trudno znaleźć się w świecie przesądów czy też zabobonów. Jeszcze łatwiej jest trafić do sekt, które proponują na nowo znalezienie sensu życia. Kościół musi stanąć na wysokości zadania i pomóc osobom najbardziej zagubionym. Historia dziejów ludzkości pokazuje, że życia człowieka rozpościera się pomiędzy dwoma biegunami, pomiędzy biegunem dobra i zła. Ostatecznie Jezus Chrystus zwyciężył zło przez swoją śmierć męczeńską na krzyżu oraz swoje zmartwychwstanie, a obecnie zbierane są pozostałości po walce, w której szatan ostatecznie już przegrał.

.