1. Gdzie praca, pilność na straży, tam się bieda wejść nie waży.

2. Gdzie się z chęcią zejdzie praca, tam się hojnie trud opłaca.

3. Im większa jest praca, tym są milsze znoje.

4. Jak praca dla chleba, tak modlitwa dla nieba.

5. Praca chroni nas przed potrójnym złem: nudą, występkiem i głodem.

6. Praca daje nam więcej niż wypoczynek. Ona daje nam życie.

7. Praca doskonali cnotę.

8. Praca jest połową zdrowia

9. Praca ludzi wzbogaca

10. Praca sama sobie płaci.

11. Praca to konieczność; jej brak jest cierpieniem, nigdy dobrodziejstwem.

12. Praca z ochotą przerabia słomę w złoto.

13. Ludziom są znane tylko dwa skuteczne sposoby zapomnienia: praca i alkohol, a z tych dwóch praca jest ekonomiczniejsza.

14. Trzeba tak się modlić, jakby cała praca była bezużyteczna i tak pracować, jakby wszystkie modlitwy były na nic.

15. Tylko praca daje okazję odkryć nam nas samych, pokazać to, czym naprawdę jesteśmy, a nie tylko to, na co wyglądamy.

16. Bez pracy nie ma kołaczy

17. Żadna praca nie hańbi

18. Nie ma takiej rzeczy, której nie można osiągnąć pracą. Nic nie leży poza jej zasięgiem.

19. W biznesie nie dostajesz tego na co zasługujesz, dostajesz to co wynegocjujesz.

20. Ten, kto powiedział: żadna praca nie hańbi, na pewno nie znał ani jednego polityka.

21. Ciężka praca nie daje ciężkich pieniędzy.

22. Myślenie to najcięższa praca i pewno dlatego nie cieszy się zbytnią popularnością.

23. Przyjaźń to nie tylko wspaniały prezent, lecz także ustawiczna praca.

24. Człowiek który nie umie się uśmiechać niech nie otwiera interesu

25. Polityka to nie jest praca

26. Jeżeli cię przestrasza praca, wspomnij na nagrodę.

27. Praca jest mniej nudna niż zabawa.

28. Praca natychmiastowa, nawet zła, warta jest więcej niż marzycielstwo.

29. Tylko praca jest gwarancją świeżości uczuć i sił człowieka.

30. Każda praca jest dobra, o ile jest dobrze wykonywana.

31. Pływanie po morzach to praca, w której naprawdę można się zatopić.

32. Z pracą, jak z paralitykiem - jednego dnia idzie, drugiego nie.

33. Gnuśność poniewiera tysiące ludzi, praca nie zabija nikogo.

34. Praca jest sama przez się przyjemnością.

35. Lepsza praca niedołężna jak próżniactwo doskonałe.

36. Nauką i pieniędzmi drudzy Cię wzbogacą, mądrość musisz sam z siebie własną dobyć pracą.

37. Talent jest jak kawałek szlachetnego ale surowego metalu; dopiero silna praca go obrobi i wartość mu wielką nadaje.

38. Praca wszystko przezwycięża

39. Praca uodparnia na ból.