Na samym początku trzeba wyjaśnić co to jest korporacja studencka i czym różni się od innych organizacji akademickich. Encyklopedia Powszechna PWN definiuje je jako "stowarzyszenia studentów wyższych uczelni, stawiające sobie różnorodne zadania, głównie samopomoc, samokształcenie, działalność polityczną i organizowanie życia towarzyskiego". Cechami charakterystycznymi, odróżniającymi je od innych organizacji akademickich są głównie: swoisty ceremoniał i symbolika, prymat celów wychowawczych nad politycznymi, podział i hierarchizacja członków. Posiadają one zazwyczaj swoistą, archaizowaną obyczajowość oraz kodeks honorowy.

Jeśli chodzi o członków, to dzielili się oni na trzy grupy - początkujących, pełnoprawnych członków oraz filistrów. Początkujący członkowie, nazywani fuksy, giermkowie (niem. Fux, czyli kot, żółtodziób). Pełnoprawni, rzeczywiści członkowie to tzw. komilitoni, barwiarze. Nazwa pochodzi od tego, że noszą oni barwy reprezentujące korporację, np. w postaci bandy czy kokardy. Filistrowie, to osoby które ukończyły studia, ale pozostają w korporacji. Zazwyczaj wspierają ją finansowo. Filistrowie, co w języku niemieckim oznacza człowieka nudnego, podstarzałego, o małej wyobraźni i zerowym poczuciu humoru, w Niemczech nazywani są "Alte Heren" ("Starszymi Panami"). Forma "Philister" jest tam również używana, ale zazwyczaj przy oficjalnych nazwach stanowisk, np. "Philistersenior" czy "Ehrenphilister".

Korporacje zaczęły powstawać na początku XIX wieku na wyższych uczelniach, początkowo niemieckich. Pierwsza z nich - Burschenschaft została założona w Jenie w 1815 roku, a dwa lata później powstał Ogólnoniemiecki Związek Korporacji Studenckich. W Niemczech korporacje studenckie występowały z politycznymi postulatami odrodzenia narodowego i jedności państw. Po okresie Wiosny Ludów nawiązywały do nacjonalistycznej i kastowej wizji społeczeństwa. Władze III Rzeszy rozwiązały w 1934 roku wszystkie korporacje. W 1950 roku wznowiły w RFN swoją działalność.

Jeśli chodzi o Polskę, to pierwsza korporacja została założona w 1828 roku przez polskich studentów rosyjskiego uniwersytetu w Dorpacie (obecnie Tartu w Estonii). Założyli korporację "Polonia" na wzór niemieckich organizacji. Z czasem powstały kolejne: "Arkonia" i "Weletia" w Rydze, "Sarmatia"' w Petersburgu, "Jagiellonia" w Wiedniu, "Wisła" w Gdańsku. Po odzyskaniu niepodległości przeniosły się one do Polski - do Warszawy, Poznania, Wilna, Lwowa, Krakowa, Lublina. W 1921 roku powołano Związek Polskich Korporacji Akademickich. W kolejnych latach utworzono Zjednoczenie Korporacji Chrześcijańskich oraz Federację Korporacji Akademickich. Przed II Wojną Światową istniało w naszym kraju około 150 korporacji studenckich. Z powodu wojny przerwały one działalność.