Na początek przyjrzyjmy się budowie Parlamentu europejskiego. W jego skład wchodzi 785 deputowanych (europosłów) którzy są wybierani na 5-letnią kadencję. Z tym że to jest taka pułapka logiczna, ponieważ po regulacjach zawartych w Traktacie Lizbońskim, na okres lat 2009-2014 liczba euro-deputowanych  ma wynosić 751 euro-posłow. Jeśli chodzi o dzielenie mandatów, wszystko opiera się o zasadę degresywnej proporcjonalności. Na czym owa zasada polega? Polega na tym że liczba deputowanych jest wybierana w taki sposób by jak najbardziej w sposób realny mogła odznaczać liczebność ludności danego państwa członkowskiego. Mówiąc prościej – liczba posłów ma odzwierciedlać faktyczny stan liczebny państwa członkowskiego. Polska ma 51 euro-deputowanych, w 2004 roku było ich około 54. Skład Parlamentu Europejskiego określa Rada Europejska (organ powołujący – przecież). Deputowany ma być reprezentantem całej Unii Europejskiej (nie zaś danego państwa lub regionu). Jest osobą niezależną, a co za tym idzie nie może przyjmować instrukcji od władz państwowych albo innych instytucji Unii Europejskiej. Obowiązuje zasada polegająca na tym że poseł nie może piastować dwóch urzędów – np. być posłem zarówno w Sejmie jak i Parlamencie Europejskim. Jeśli zaś chodzi o strukturę Parlamentu Europejskiego od strony organizacyjnej, należy wyszczególnić coś takiego jak podziały na frakcje. Tutaj też wszystko działa w taki sam sposób jak bycie „przedstawicielem wszystkich obywateli Unii Europejskiej.” Frakcje nie mogą być narodowe, nie mogą być tworem polityków z danej partii. Idea frakcji opiera się na przystępowaniu do danego stowarzyszenia w oparciu o swoje poglądy polityczne. Frakcję polityczną może utworzyć co najmniej 20 deputowanych.

            Jeśli zaś chodzi o charakter organu Parlament Europejski jest jednoizbowym organem parlamentarnym na którym spoczywa ciężar legitymacji demokratycznej całej Unii Europejskiej. Jest to organ przedstawicielski (reprezentuje obywateli Unii Europejskiej). Kadencyjny – ponieważ istnieje czasowy mandat deputowanego oraz Ponadnarodowy (bycie głosem ludu europejskiego, podział na frakcje itd.)

            Parlament Europejski dzieli się na dwie struktury polityczne i administracyjne. W skład organów politycznych należy wyszczególnić funkcję Przewodniczącego oraz Prezydium, Konferencji Przewodniczących, Komisji, Delegacji.

  • Przewodniczący – wybierany przez Parlament Europejski na okres 2,5 roku. Do jego funkcji należy reprezentowanie Parlamentu na zewnątrz, podczas oficjalnych uroczystości. Odpowiada również za prawidłowe wykonywanie prac całego Parlamentu oraz przewodniczy obradom.
  • Prezydium – W skład wchodzi Przewodniczący oraz 14 wiceprzewodniczących oraz 5 kwestorów. Prezydium odpowiada głównie za sprawy finansowe w tym za budżet UE.
  • Konferencja Przewodniczących – Członkami są przedstawiciele frakcji oraz Przewodniczący Parlamentu Europejskiego. Ma charakter komunikacyjny pomiędzy frakcjami.
  • Komisje – Ciało parlamentarne, zajmuje się przygotowaniem posiedzenia plenarnych Parlamentu Europejskiego.
  • Konferencje Przewodniczących Komisji – Składa się z przewodniczących wszystkich komisji – również jak Komisja Przewodniczących ma charakter komunikacyjny między pozostałymi Komisjami.
  • Delegacje – Zajmują się utrzymywaniem stosunków międzynarodowych pomiędzy parlamentami z poza Unii Europejskiej.
  • Konferencja Przewodniczących Delegacji – Nie ma sensu się rozpisywać, organ komunikacyjny na linii Parlament Europejski-Parlament państwa nie zrzeszonego.

Jeżeli chodzi o organ administracyjny (powyższe tyczą się organu politycznego) wyszczególniamy następujące organy:

  • Kolegium Kwestorów – W jej skład wchodzi 5 kwestorów, wybieranych na okres 2,5 lat. Odpowiadają za sprawy administracyjne oraz finansowe.

Sekretariat Generalny – Zajmuje się organizowaniem sesji plenarnych Parlamentu Europejskiego, oraz prowadzeniem organizacji innych posiedzeń. Pełni funkcję obsługi administracyjnej oraz odpowiada za tłumaczenia wystąpień, dokumentów oraz przemówień deputowanych.