• temat lekcji → Główne formy ochrony przyrody w Polsce
 • cel ogólny → Zapoznanie się przez uczniów z głównymi formami ochrony przyrody w Polsce
 • cele operacyjne:

1. Uczeń potrafi wymienić przynajmniej pięć form ochrony przyrody (np. parki narodowe, parki krajoznawcze, rezerwaty, pomniki przyrody, ochrona gatunków roślin i zwierząt)

 • zachowanie końcowe → wymieni
 • warunek → brak
 • kryterium jakościowe → prawidłowo
 • kryterium ilościowe → pięć
 • taksonomia → A

2. Uczeń potrafi wymienić przynajmniej pięć parków narodowych w Polsce

 • zachowanie końcowe → wymieni
 • warunek → brak
 • kryterium jakościowe → prawidłowo
 • kryterium ilościowe → pięć
 • taksonomia → A

3. Uczeń potrafi wskazać na mapie przynajmniej pięć parków narodowych w Polsce

 • zachowanie końcowe → wskaże
 • warunek → mapa Polski
 • kryterium jakościowe → prawidłowo
 • kryterium ilościowe → pięć
 • taksonomia → C

4. Uczeń potrafi wymienić przynajmniej pięć gatunków roślin będących pod całkowitą ochroną i pięć gatunków zwierząt będących pod całkowitą ochroną w Polsce

 • zachowanie końcowe → wymieni
 • warunek → brak
 • kryterium jakościowe → prawidłowo
 • kryterium ilościowe → pięć i pięć
 • taksonomia → A

temat lekcji → Budowa i funkcje oka człowieka

cel ogólny → zapoznanie się z budową i funkcją oka człowieka

cele operacyjne:

1. Uczeń potrafi wymienić przynajmniej sześć elementów budowy oka u człowieka

 • zachowanie końcowe →wymieni
 • warunek → brak
 • kryterium jakościowe → prawidłowo
 • kryterium ilościowe → sześć
 • taksonomia → A

2. Uczeń potrafi prawidłowo wskazać na rysunku przynajmniej sześć elementów budowy oka u człowieka

 • zachowanie końcowe → wskaże
 • warunek → rysunek budowy oka człowieka
 • kryterium jakościowe → prawidłowo
 • kryterium ilościowe → sześć
 • taksonomia → C

3. Uczeń potrafi wymienić przynajmniej trzy choroby oka człowieka

 • zachowania końcowe → wymieni
 • warunek → brak
 • kryterium jakościowe → prawidłowo
 • kryterium ilościowe → trzy
 • taksonomia → A