ĆWICZENIA DOSKONALĄCE PODSTAWOWE PROCESY MYŚLOWE

WARIANT ĆWICZENIA

ZAMIERZENIE

ĆWICZENIA

OPIS ĆWICZENIA

MATERIAŁY POMOCNICZE

Wstępny trening ruchowy

Ulepszanie odbioru słuchowego, rytmika

Dziecko słucha piosenki, skupiając się na rytmie, który wyklaskuje

Radiomagnetofon, kaseta wizerunków piosenką wizerunków "kolorowych farbkach"

Malowanie wizerunków zapamiętanych z piosenki

Rozwój rozbioru znajomych łączenia za pomocą wzroku, słuchu znajomych synchronizacji wizualno- audytywnej

Kolejny raz dziecko słucha piosenki, tym razem maluje elementy, które zdołało zapamiętać

Blok rysunkowy, farby

Identyfikacja znajomych figur geometrycznych

Doskonalenie postrzegania wizualnego, stabilności spostrzegania i harmonizacji wzroku i ruchu.

Dziecko odszukuje w narysowanych przedmiotach figury geometryczne i zaznacza odpowiednim kolorem

Praca dziecka

Wyróżnianie zagadnień z tej samej dziedziny

Rozwój postrzegania i skupiania uwagi

Dziecko ze zbioru pomieszanych namalowanych uprzednio farbek wyszukuje pary takich samych i umieszcza je w kolejności od najmniejszej do największej

Schematy z parami różnobarwnych farbek o odmiennej wielkości

Korygowanie pracy według zaleceń

Rozwój stosunków przestrzennych między przedmiotami

Zadaniem dziecka jest umieszczenie na rysunku elementów, o których instruuje nauczyciel

Rysunek budynku, farby

Rozmieszczanie w odpowiedniej sekwencji

Doskonalenie logicznego myślenia oraz synchronizacji wizualno- ruchowej

Przed dzieckiem położone są trzy obrazki, które musi ono ułożyć w prawidłowej kolejności

Kartki z rysunkami

1. farby w opakowaniu i czysta kartka

2. pomieszane farbki i czysta kartka

3. farbki uporządkowane w pudełku i praca na kartce

Zabawa "farbki na balu"

Kształtowanie twórczych działań, twórczego rozumowania, rozwijanie wyobraźni i synchronizacja wzroku i ruchu

Dziecko fantazjuje, że farbki zorganizowały bal. Zadaniem jest narysowanie tego, co po sobie pozostawiły na kartce po jego zakończeniu

Kartka, farby

Układanka z wymieszanych sylab

Ćwiczenia w czytaniu

Dziecko czyta ustawioną z sylab frazę "kolorowe farbki", następnie po wymieszaniu sylab musi je odpowiednio ułożyć i przeczytać powstały twór

Podzielony na sylaby napis "kolorowe farbki"

Malowanie

Relaks, rozwój synchronizacji audytywno- wizualnej, kształtowanie samokontroli ruchowej

Kolorowanie schematu, każde pole zabarwiane jest innym kolorem i odmiennym ruchem dłoni

Wzór do pomalowania

(praca przedstawia opakowanie z wymieszanymi kolorami farbek)

Zakończenie

Opinia na temat własnej pracy, własna ocena połączona z kształtowaniem motywacji

Dziecko opowiada o zajęciach, mówi z czym radziło sobie dobrze, a co nie udawało się mu; opisuje, które czynności sprawiły mu największą radość.