Różnice między płciami dotyczą sylwetki, ubiory, wysokości głosu, sposobu, w jaki się poruszamy, itp.

Sprzeczności także zawierają się we wnętrzu- w psychice i duszy ludzkiej. Inaczej mówimy i odbieramy informacje. Mężczyźni skupiają się bardziej na przekazywaniu wiadomości, natomiast dla kobiet liczy się relacja między nadawca i odbiorcą komunikatu. Kobieta nie rozpatruje procesu komunikacji jedynie jako obiegu informacji, lecz zwraca uwagę na więzy łączące rozmówców, zaś osobnik płci męskiej transmituje tylko suche fakty. Kobiety komunikują się w sposób partnerski, łączący je ze sobą oraz okazują sobie szacunek podczas prowadzonego dialogu. Mężczyzn przyrównać można do "odosobnionych żołnierzy", którzy chcą walczyć, by wygrać i wyjść z opresji "z tarczą, a nie na tarczy". Niewiasty niesamowicie uwrażliwione są na krytyczne słowa kierowane pod ich adresem. Mężczyźni nie przejmują się opiniami innych, kładą nacisk na wydarzenia, liczby i wyniki.

Płeć piękna preferuje rozmowy w życzliwej, przyjaznej atmosferze. Styl, w jakim komunikuje się ona jest powodem częstych zranień, jakich doznają od innych. W rozmowie partnera stawiają na równi ze sobą.

Współcześnie dość duże grono kobiet dąży do przejęcia męskiej formy komunikacji, by ułatwić sobie karierę. Jednak nie jest to odpowiednie działanie, gdyż tego typu kobiety postrzegane są jako niemiłe, srogie i oziębłe.

Proces komunikowania winien być oparty na regułach partnerskich oraz wzajemnym poważaniu osób prowadzących dialog. Język kobiet różni się od słownika mężczyzn. Tym pierwszym chodzi o przedstawienie stanu ducha i wzruszenia- reagują bardzo emocjonalnie.

W procesie wychowywania chłopców próbuje się w nich ukształtować siłę przebicia oraz nieugiętość, natomiast wychowanie dziewcząt wiąże się z ulepszaniem umiejętności słuchania, dostosowywania się i budowania ładu.

Kobiety są bardzo wrażliwe i empatyczne, w związku z czym w rozmowie wykazują takt i zrozumienie dla innych ludzi o odmiennych poglądach. Lepiej radzą sobie z kontaktami interpersonalnymi. Muszą jednak nauczyć się dystansu, odporności na stres i niemiłe słowa- szukać błędów powinny także u innych, a nie wciąż obwiniać siebie.

Dziewczęta od najmłodszych lat przyswajają sobie metody kooperatywnego rozwikłania problemów. Jeśli nie potrafią go opanować przeważnie zrzekają się swoich racji. Wolą iść na kompromis i podporządkować się osobom o silniejszej osobowości. Mężczyźni w przeciwieństwie do nich nie zwracają uwagi na prawidłowość stosunków pomiędzy ludźmi, postępując gwałtownie i przywódczo. Nie posiadają umiejętności przegrywania, nie umieją pogodzić się z niepowodzeniem. Zmagając się z przeżytymi upadkami kobiety tracą pewność i wiarę w siebie, a mężczyźni eksponują swe frustracje na zewnątrz.

Praktycznie każda współczesna niewiasta marzy współczesnych mężczyźnie czułym i uczuciowym, lecz mężczyznę, który po usłyszeniu słów pogardy płacze współczesnych żali się koledze zapewne wyśmiałyby współczesnych zdyskredytowały.

Dzieje się tak, dlatego że idealny obraz mężczyzny w oczach kobiet sam w sobie jest sprzeczny. Z jednej stronie nie powinni grać macho, a z drugiej muszą wyzbyć się słabości. Zdaniem kobiet powinni jednak bezapelacyjnie być niezależni.

Ludzie troszczą się głównie o zaspokojenie podstawowych potrzeb, tzw. potrzeb fizjologicznych. Po ich zaspokojeniu należy zaspokoić potrzebę bezpieczeństwa, dopiero później jesteśmy w stanie prawidłowo realizować potrzeby społeczne. Obecnie na znaczeniu zyskują: prestiż, kariera, satysfakcja z wykonywanej pracy- to pokazuje ciągłe zmierzanie człowieka ku samorealizacji.

Każda z dwóch półkul mózgowych spełnia odmienne funkcje. Lewa półkula działa logiczno- analitycznie, a prawa związana jest z przeczuciami, wyobraźnią, twórczością i uczuciami. Próbując rozwikłać zagadkę mężczyźni używają przeważnie lewej półkuli mózgowej, a kobiety radzą sobie z przeciwnościami dzięki prawej półkuli.

Poprzez tzw. kobiecą intuicję, takt i wyrozumiałość w komunikowaniu się kobiety w szczególności powinny pracować zespołowo. Serdeczność, subtelność i wesoły uśmiech kobiety z pewnością zdziała wiele więcej niż pięść rozwścieczonego samca.