Młodzież od najdawniejszych czasów w najróżniejszy sposób próbowała ukazywać swoją niezależność. Bunt, wymykanie się spod kontroli swoich opiekunów należy do zjawiska znanego w każdym społeczeństwie. Dziecko, które szuka nowych doznań uciekając z domu, izolując się od rodziny rozwija się zazwyczaj prawidłowo i nie ma żadnych zaburzeń biologicznych. Takie zachowania są wynikiem niedojrzałości. Najczęściej okres buntu przypada na okres dojrzewania młodzieży. Charakteryzuje się burzeniem zastanego porządku, konfliktami z rodzicami, które wynikają z uzewnętrzniania swoich poglądów oraz postaw, poprzez zachowania odchodzące od normy. Młody człowiek poszukuje czegoś ciekawego, chce zaznaczyć swoją odrębność poprzez tworzenie czegoś nowego czasami szokującego. W Polsce ponad 21% młodych ludzi należy do subkultur. To właśnie młodzież swoimi zachowaniami, poglądami zmienia i wprowadza do społeczeństwa wiele ciekawych rzeczy, które przez osoby starsze mogą być różnie odbierane. Nie wszystkie działania młodzieży są złe. Poprzez swój charakter bycia wnoszą do polskiej kultury elementy ciekawe i interesujące. Przyczyną powstawania subkultur młodzieżowych jest przede wszystkim sytuacja polityczna i gospodarcza kraju. Poprzez swoje zachowanie, bunt młodzież walczy o godne życie, prawa polityczne czy ekonomiczne. Bunt przeciwko panującym normom nie zawsze bywa czymś złym. W swoich przekazach subkultury zawierają wiele cennych informacji dotyczących środowiska naturalnego, zgodnego życia z naturą i zwierzętami. Obecnie cywilizacja doprowadziła do bezmyślnych czynów ludzi, które negatywnie wpływają na otaczającą nas przyrodę. Bunt może przybrać formę częstych demonstracji lub wycofania się, ucieczki z życia społecznego.

Najczęściej młodzież wiąże się z subkulturami w okresie dojrzewania. Poszukując czegoś nowego, potwierdzenia słuszności swoich wyznawanych wartości poza rodzinnym domem. Jest to okres w życiu młodego człowieka gdzie bardzo wielkie znaczenie ma kontakt z rówieśnikami. Młodzież szuka uznania i aprobaty ze strony swoich kolegów. Chcąc zaimponować innym, czuć się lubianym w towarzystwie młodzi podporządkowują się grupie poprzez identyczny styl ubioru, słuchanie takiej samej muzyki czy głoszenie takich samych poglądów. Najczęściej osoby, które związały się z grupami młodzieżowymi pochodzą z patologicznych rodzin, ale nie jest to regułą. Tradycyjne wartości w rodzinie upadają, zacierają się granice pomiędzy dobrem i złem a w domach coraz częściej widoczna staje się siła i znaczenie pieniądza. Rodzice pochłonięci są pracą, która doprowadza do zerwania kontaktów z dziećmi, przez co niezaspokajane zostają elementarne potrzeby a w konsekwencji tego jest przyłączanie się dzieci do grup nieformalnych. Uciekają w alkohol, narkotyki, przemoc chcąc w jakiś sposób ukazać to, co ich boli. Nie zawsze przyłączenie się do grup rówieśników musi oznaczać popadnięcie w tak zwane złe towarzystwo.

W Polsce tworzą się subkultury, które często zapożyczają elementy subkultur zachodnich. Jednak rzadko zdarza się, że przekazują taką samą treść. Tworzenie się subkultur w różnych państwach jest zjawiskiem związanym z sytuacją społeczną i polityczną. Mimo iż subkultury przybierają podobne nazwy ich podłoże jest zupełnie różne. Przynależność do grupy nieformalnej można określić przez nietypowy strój ubioru. Jednak nie zawsze jest to trafne gdyż przedmioty noszone przez członków subkultur są w dzisiejszych czasach na bazarach czy w sklepach.

W Polsce można wyróżnić kilka widocznych subkultur:

- anarchiści to ruch młodzieży, która walczy przeciwko przemocy do ludzi i zwierząt. Przeciwstawiają się wszelkiej władzy upatrując w niej przyczynę wszelkich nieszczęść ludzi. Walczą o bezprawie.

- punkowcy w swojej ideologii kierują się założeniami anarchistów. Wykazują ogromna niechęć do środowiska rodzinnego, parlamentarnego, edukacyjnego. Można ich rozpoznać poprzez charakterystyczny strój: skórzana kurtka z ćwiekami, spodnie podarte z łatami lub w kratę, kolczykowane ciało, liczne agrafki poprzypinane do ubrania, charakterystyczna kolorowa fryzura tzw. irokez.

- rastafarianie propagują kult muzyki reggae, walczą o pokój i życie bez konfliktów i wojen. Można ich rozpoznać poprzez ubiór w kolorze zielono, żółto, czerwonym oraz dredy na głowie. Są ludźmi spokojnymi.

- skinhead jest grupą młodzieżową, która uznaje narodowy nacjonalizm. Uważają, że jedynie rasa biała jest dobra. Najczęściej pochodzą z rodzin, w których panuje bezrobocie. Są niechętni w stosunku do innych kolorów skóry, oddani ojczyźnie. Noszą czarne bądź zielone kurtki, obcisłe dżinsowe spodnie, golą się na łyso.

- sataniści są w Polsce subkulturą. Charakteryzują się czarnym ubiorem i słuchaniem muzyki metalowej.

- szalikowcy jest to grupa młodych ludzi, którzy interesują się meczami piłki nożnej. Prezentują poprzez swój szalik sympatię do określonego klubu sportowego.

Przeprowadzone badania w lubelskich szkołach pozwoliły na poznanie opinii młodych ludzi o przyczyny wstępowania do subkultur. Większość uczniów stwierdziła, że powodem, dla którego młodzież ucieka w świat subkultur jest ideologia jak i muzyka a także chęć poznania czegoś nowego, przygoda, ucieczka od codzienności. Z badań wynika, że prawie 30% badanej młodzieży należy do jakiejś subkultury. Prawie połowa badanych zna założenia, chociaż jednej grupy nieformalnej. Rodzice uczniów, którzy deklarują przynależność do subkultury, są tolerancyjnie nastawieni, prawie 62% a 37% rodziców przejawia obojętność. Co drugi badany uczeń myślał o przynależności do subkultury. Coraz częściej zauważalny jest i odczuwalny zanik wartości moralnych oraz społecznych. Przede wszystkim wynika to z braku miłości, akceptacji w rodzinie. Młodzież chcąc oderwać się od szarej codzienności, w której nie widzi żadnych perspektyw ucieka w świat, który jest dla nich ciekawszy, ale nie zawsze odpowiedni. Zatrącają się ideały, które kiedyś były znaczące. Inne badania, które przeprowadzane były w środowisku wiejskich chłopców, w wieku 14-17 lat, wykazują, że na 14 badanych chłopców aż 11-stu uważa się za szalikowców w środowisku szkolnym. Tylko 4 osoby nie uczestniczyły w tzw. zadymach na stadionie. Inni uczestniczyli w bójkach nawet kilka razy. Badani chłopcy przyznali się do powodów swoich wyczynów. Stwierdzili, że drzemie w nich energia, która ze względu na miejsce zamieszkania nie może być w żaden sposób rozładowana. Ze względu na niskie zarobki rodziców nie mogą uczęszczać na zajęcia karate czy boksu. Jeśli byłoby to możliwe na pewno ich agresja na boiskach sportowych zmniejszyłaby się. Wyniki, jakie otrzymano w badaniach są szokujące. Można powiedzieć, że młodzież nie ma możliwości i nie potrafi zagospodarować swojego wolnego czasu, co prowadzi do wiązania się z grupami subkultur.

Społeczeństwo spostrzega subkultury młodzieżowe jako coś złego związanego z przemocą, agresją czy narkomanią. Jednak jest to pewien stereotyp, który przetrwał po dzień dzisiejszy. Nie zawsze subkultura musi wiązać się z niedostosowaniem społecznym. Często młodzi ludzie organizują się w grupy nie formalne w celu wymiany swoich poglądów, zainteresowań czy wiadomości. Przykładowo grupa osób związanych z muzyka hip-hopową koncentruje się przede wszystkim na ów muzyce. Często sami staja się ofiara jakiś chuligańskich wybryków, co momentalnie prowadzi do przekonania, że są z marginesu społecznego. W ostatnich latach coraz częściej spotkana jest grupa, hip-hopowców. Cel, jaki został przez nich obrany to tworzenie utworów muzycznych, które maja protestacyjny przekaz. Najczęściej chodzi o warunki, jakie spotykane są w współczesnych rodzinach ludzi żyjący na tzw. blokowiskach. Bokowiskach słowach piosenek poruszane są problemy nie tylko młodych, ale także ich rodzin, które niekiedy żyją w skrajnych warunkach przypominających wegetację. Chcą odmienić życie swoje i swoich bliskich. Łączy ich głównie muzyka i chęć zmian na lepsze życie.

W ostatnich czasach dość widocznym zjawiskiem jest clubbing. Jest to zjawisko bardzo młode i kojarzy się z weekendowymi imprezami w klubach. Osoby uczęszczający do klubów muzycznych są zazwyczaj ludźmi pracującymi, którzy w sobotni wieczór pragną zażyć trochę relaksu. Nie jest to jedynie chęć tańca czy posłuchania muzyki. Coraz częściej słyszy się o klubach, w których sprzedawane są środki odurzające. Najczęściej kończy się to spróbowaniem a następnie systematycznym braniem narkotyków. Takie niebezpieczeństwa czekają tylko w klubach. Jest to zjawisko dostrzegalne w zwykłych subkulturach młodzieżowych.

Wiązanie się z różnymi grupami ma swoje przyczyny przede wszystkim w nudzie. Młodzież nie bardzo potrafi a czasami nie ma możliwości na wykorzystanie swojego wolnego czasu w sposób efektywny. Z przekonaniem, że w subkulturze zawsze będzie coś się działo, coś ciekawego, coś niezgodnego z pożądanymi normami społecznymi, młode pokolenie ucieka w świat, który czasami, ale nie zawsze może sprowadzać ich na złą drogę.