Edukacja opiera się na pewnych filarach. Zakładają one

-określoną ilość etatów pracowniczych,

- pracę w zbiorowości,

-system biurokratyczny,

-nauczanie, przekazywanie pewnego zasobu wiedzy i umiejętności

-propagowanie zasad humanizmu,

-uczłowieczenie instytucji

-rozwój pojedynczych osobowości

-rozwinięcie jej na skalę globalną

-uspołecznienie jednostek

-usprawnienie kształcenia