Projekt obejmuję dwudziestoosobową grupę dzieci. Podczas zajęć istnieje możliwość podzielenia całości na dwie grupy. Całość planu rozciąga się na długość pięciu dni, przy 45-minutowych zajęciach.

W pierwszym dniu dzieci witają się ze sobą (5 minut), po czym wychowawca odbywa z nimi skrótową, dziesięciominutową pogawędkę o tematyce zajęć. Ostatnim punktem jest obejrzenie filmu edukacyjnego o dowolnym tytule (20min.) i dialog wymieniający wrażenia na jego temat (10min.).

Dzień drugi rozpoczyna się od powitania (5 min.) poprzez pogawędkę dotyczącą tematu zajęć (10min.), prowadzącą do pokazu ilustracji i rozmowy na ich temat oraz krótkiego sprawozdania, co przedstawiają (20min.). Ostatnim elementem dnia jest narysowanie przez każde dziecko jednego ze zwierząt przedstawionych na obrazkach.

Tradycyjne pięciominutowe powitanie rozpoczyna trzeci dzień projektu. Tym razem zaznajomienie dzieci z tematem i pogawędka zajmują tylko 7 minut. Po tym czytany jest wybrany wierszyk Jana Brzechwy i zaczyna się dyskusja na jego temat (10min.).Następnie z magnetofonu puszczana jest dowolna piosenka, którą dzieci także muszą zaśpiewać (15 min.). Na zakończenie dzieci relaksują się podczas zabawy (8 min.).

Czwarty dzień po przywitaniu się uczestników projektu (5 min.) i przedłożeniu tematu (5 min.) przynosi podział dzieci na dwie grupy (5 min.). Wpierw należy wyjaśnić członkom grup, czym mają się zająć, a mianowicie pierwsza grupa wycina z papieru zwierzątka, wykleja je papierem kolorowym, szkicuje, lepi z plasteliny lub maluje w zależności od przejawianych chęci uczestników. Członkowie grupy drugiej tworzą modele zwierzaków za pomocą makaronu, kaszy, ryżu, styropianu, itd., układając je na wcześniej przygotowanym schemacie (13 min.). Po wykonaniu zadania dzieci zmieniają grupy i zajmują się odwrotną czynnością (13 min.). Po stworzeniu galerii dzieci wraz z opiekunem wspólnie oglądają prace i myją ręce (4 min.).

W ostatnim dniu zaraz po przywitaniu (5 min.) czeka dzieci dysputa dotycząca ekologii. Wychowawca przedstawia problemy związane z zanieczyszczeniem powietrza, skażeniem lasów oraz opowiada o konieczności segregacji śmieci (15 min.). Po wyłożeniu strony teoretycznej pokazuje jak sortować śmieci i przywołuje dzieci do zabawy w prawidłowe podzielenie śmieci (10 min.). Końcowy punkt programu zakłada zabawę, polegającą na tym, że w worku znajdują się różne przedmioty (butelki, kubeczki, pluszowe maskotki, liście), a każde dziecko po kolei wyjmuje jedną rzecz, wypowiada jej nazwę oraz wypowiada się co do jej pożyteczności lub ewentualnej szkodliwości (15 min).