W swoim życiu kierujemy się różnymi wartościami dzięki którym dokonujemy wyborów. Wartości pełnią funkcję probierza określającego to, co jest dobrem a co jest złe, to co jest właściwe, a co niewłaściwe. Wartości także określają to, co jest piękne i brzydkie, a nawet to, co jest prawdziwe, a co jest fałszywe. Dana wartość zakłada bowiem swoje przeciwieństwo. Oznacza to, że sami dokonując wyborów ustalamy wartości. Nie ma wartości raz ustalonych. Sami dokonując wyborów okazujemy się twórcami wartości - tworząc nowe wartości często łamiemy stare wartości. Takim sposobem dokonujemy przewartościowania wartości.

Co to znaczy przewartościowanie wartości? Przewartościowanie wartości wiąże się ze zmianą poglądów, a w konsekwencji praw i powinności jakimi w życiu się kierujemy. Wytwarzanie nowych wartości często oznacza czyn rewolucyjny. Nieprzypadkowo jeden z myślicieli francuskiego Oświecenia - Wolter uważa, że lepsze jest wrogiem dobrego. Pomiędzy wartościami nie pokoju. Wartości rywalizują między sobą. Po przewartościowaniu wartości to, co niegdyś uchodziło za dobre okazuje się czymś gorszym, poślednim, złym. Nowe wartości tworzą ludzie wyjątkowi, twórcy, wybitne indywidualności, które nie poddają się woli grupy tylko żyją podług własnej woli. Fryderyk Nietzsche nieprzypadkowo uważa, że należy bronić silnych przed słabymi ponieważ ludzie starający się tworzyć nowe wartości narażają się na ostracyzm grupy w której żyją. Twórcy pragną żyć w lepszym świecie - chcą zmieniać siebie i innych. Tworząc nowe wartości ludzie twórczy okazują się czymś powyżej zastanego prawa, zastanego kanonu - twórcy okazują się żyć poza dobrem i złem. Szczególnie jest to widoczne w sztuce, gdzie genialny artysta tworzy nowe kanony i nie przejmuje się krytycznymi opiniami tych, którzy oceniają podług starych kanonów.

Życie człowieka jest bowiem realizacją pewnych wartości. W zależności od sytuacji zmieniają się nasze priorytety: człowiek młody chce stać się dojrzały i dorosły, człowiek biedny dąży do pieniędzy, człowiek niedoceniony pragnie uznania i sławy, ktoś spragniony i głodny pragnie napełnić żołądek. Oznacza to, że w zależności od sytuacji wybieramy określony wartości. Chodzi o to, aby zrozumieć, że sami decydujemy o tym, co jest dla nas wartościowe, a co nie. Nikt za nas tego nie zrobi chociaż często wolimy, aby ktoś za nas podejmował decyzję. Dlatego ulegamy tak zwanym silnym osobowościom, a najczęściej robimy to, co inni. Czyni to samo, co inni, bo tak "się" robi - jak słusznie zauważa Heidegger. Biorąc odpowiedzialność za własne decyzję, godząc się z tym, że sami sobie rozkazujemy, że sami dla siebie jesteśmy szefami dowiadujemy się, że nasze postrzegania świata jest zależne od wartości jakie sobie tworzymy.

Wówczas okazuje się, że filozofia czyli interpretacja rzeczywistości jest sztuką tworzenia nowych wartości. Jeden ze współczesnych filozofów Deleuze odpowiadając na pozornie proste pytanie: "Co to jest filozofia?" mówi, że filozofia jest sztuką tworzenia nowych pojęć, wynajdywania nowych sposobów życia - unikalnych sposobów życia nie podobnych do innych. Bowiem powinnością człowieka jest tworzenie nowych praw - postępowanie zgodnie z samym sobą. "Stań się kim jesteś" - takiej rady udziela ludziom Nietzsche w "Wiedzy radosnej". Stając się sobą zaczynamy interpretować rzeczywistość po swojemu tworząc nowe pojęcia i sposoby życia. Życie zgodne z samym sobą nie należy do zadań łatwych. Wymaga od człowieka siły pozwalającej człowiekowi nie poddawać się wpływowi większości, którą zawsze wybiera stare wartości. Jednak zadanie to należy do powinności. Sami bowiem sobie jesteśmy prawodawcami. W przeciwnym razie rezygnujemy z samych siebie degradując siebie do poziomu stada. Oznacza to, że przewartościowanie wszystkich wartości, które zamierza Nietzsche nie jest zachętą do prostej amoralności, jakiejś współczesnej wersji nihilizmu czy wręcz satanizmu, który przez przekorą bierze zło za dobre nie tworząc w gruncie rzeczy niczego nowego. Trudno też w przewartościowaniu wartości usłyszeć coś innego oprócz wezwania do poszukiwania własnych, oryginalnych wartości. Bycie twórca oznacza bowiem bycie sobą.

.