Destylacja polega na rozdzieleniu mieszaniny cieczy różniących się wartościami temperatury wrzenia w wyniku ich kolejnego odparowywania i skraplania.