"Ulica Krokodyli" jest jednym z piętnastu opowiadań zebranych w debiutanckim tomie "Sklepy cynamonowe", który powstawał w latach 1934-1937. Cykl ten zawiera zbiór wspomnień Brunona Schulza z czasów dzieciństwa, przy czym są one poddane poetyckiemu przetworzeniu, w wyniku którego realizm Realizm nurt w malarstwie i prąd literacki ukształtowany w pełni na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XIX w. Naczelnym zadaniem pisarza stało się obiektywne ... Czytaj dalej Słownik historyczny zszedł na dalszy plan, a najważniejszą rzeczą wydaje się być rzeczywistość odkształcona, zmitologizowana i przetworzona przez wyobraźnię autora. "Sklepy cynamonowe" stanowią doskonały przykład prozy poetyckiej.

Opowiadania te, podobnie jak cała twórczość prozatorska Schulza, wpisują się w nurt modernistyczno-ekspresjonistyczny. Występują w nich liczne odwołania do symboli, mitów i możliwości podświadomości. Można również zauważyć charakterystyczny dla twórczości pisarza barokowy styl języka i bogactwo formy, które przynoszą nam bardzo ciekawy obraz Obraz W najogólniejszym znaczeniu: świat przedstawiony w utworze literackim jako odzwierciedlenie jakiejś rzeczywistości zewnętrznej, np. obraz XIX-wiecznej Warszawy w Lalce B. Prusa. Takie pojmowanie ... Czytaj dalej Słownik terminów literackich świata z pogranicza jawy i snu.

"Ulica Krokodyli" opisuje świat nowoczesnej cywilizacji, w której dominuje komercja, tandeta i kicz. "Duch czasu, mechanizm ekonomiki, nie oszczędził i naszego miasta i zapuścił korzenie na skrawku jego peryferii, gdzie rozwinął się w pasożytniczą dzielnicę. [...] Mało kto, nie uprzedzony, spostrzegał osobliwość tej dzielnicy: brak barw, jak gdyby w tym tandetnym, w pośpiechu wyrosłym mieście nie można było sobie pozwolić na luksus kolorów." W opowiadaniu tym Schulz przedstawia katastroficzną wizję rzeczywistości zdegenerowanej zachodnim wpływem. Dzięki mapie znajdującej się w biurku ojca głównego bohatera przenosimy się wraz z nim w okolice tytułowej ulicy. Narrator Narrator S. Mrożek Wyznania o Zygmusiu, bohater główny i narrator; nauczyciel. Narrator mówi o swoich przeżyciach związanych z Zygmusiem oraz relacjonuje wydarzenia ze szkoły i domu Zygmusia, przytacza ... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - gimnazjum oprowadza nas po tej najbardziej "zepsutej" części jego rodzinnego miasta. Tłumaczy nam, na czym polega osobliwy charakter tego miejsca, które jest "koncesją miasta na rzecz nowoczesności i zepsucia wielkomiejskiego". Jego zepsucie spowodowały przede wszystkim szerzące się tendencje do uprzemysłowienia i amerykanizowania cywilizacji. Powstawanie i rozwój fabryk przyczyniły się do prób naśladowania życia wielkich miast. Mieszkańcy ulicy Krokodyli ciągle są zabiegani, ale ich bieganina tak naprawdę jest bezcelowa. Widzimy dorożki z pasażerami jeżdżące bez dorożkarzy, gdyż oni w tym czasie załatwiają własne sprawy. Papierowe tramwaje nie miały "przedniej ściany". Bardzo dziwna jest tam także kolej. Nigdy nie było wiadomo, kiedy i skąd nadjedzie. Ulica ta była mrocznym i bezbarwnym miejscem z nijakimi mieszkańcami. Stanowiła ona ogromny kontrast dla tradycyjnego otoczenia. Na porządku dziennym odbywał się tam nielegalny handel Handel dział gospodarki narodowej (sektora usług) w którym dobra materialne przechodzą od wytwórcy (producenta) do spożywcy (konsumenta), na zasadzie sprzedaży i kupna.
Czytaj dalej Słownik geograficzny
i nie wywoływał on w nikim ani oburzenia, ani wstydu. Sklepy przypominały wielkie magazyny, a sprzedawcy - transwestytów. W tym świecie panował ogromny chaos. Nic nie funkcjonowało normalnie. Wszystko wyglądało na niedokończone, niezdecydowane i zawisłe w martwym punkcie. W powietrzu unosiła się  atmosfera Atmosfera powłoka gazowa otaczająca planety lub księżyce. Atmosfera ziemska to powłoka gazowa otaczająca Ziemię będąca najbardziej zewnętrzną częścią powłoki ziemskiej. Za dolną granicę ... Czytaj dalej Słownik geograficzny rozwiązłości. Każda kobieta Kobieta Z. Nałkowska Medaliony - Kobieta cmentarna, bohaterka autentyczna; prosta, niewykształcona kobieta, opiekująca się grobami. Niedaleko cmentarza znajduje się getto żydowskie, otoczone murem. ... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum miała w sobie coś z prostytutki. Mieszkańcy żyją tam bez wszelkich emocji i uczuć. Wszędzie panuje atmosfera rozleniwienia, co sprzyja tworzeniu się społeczeństwa zepsutego, bezrefleksyjnego. Ludzie Ludzie J. R. R. Tolkien Hobbit, czyli tam i z powrotem, bohater zbiorowy; ludzie Trzeciej Epoki są zupełnie podobni do ludzi współczesnych. Tak jak dzisiaj zdarzają się wśród nich postacie ... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - gimnazjum szybko tracą zapał do jakiegokolwiek działania, nic im się nie chce. Przypominają puste w środku manekiny, "bez gęstości" - przedmioty, które zaprzedały się komercji.

Rzeczywistość przedstawiona przez Brunona Schulza w "Ulicy Krokodyli" została przetworzona i zdeformowana przez wyobraźnię autora. Ukazuje lęki i obawy tkwiące w nim samym. Opowiadanie Opowiadanie Podstawowa forma wypowiedzi (obok opisu), przedstawiająca przebieg zdarzeń w ich następstwie czasowym. Do głównych wyróżników opowiadania należą: gramatyczna forma czasu przeszłego, ... Czytaj dalej Słownik terminów literackich to realizuje także motyw wędrówki w głąb siebie. Pokazana jest tęsknota pisarza za tym, co jest ustabilizowane, i wartościowe, tęsknotę za ładem i porządkiem. Opis Opis jedna z głównych form wypowiedzi (obok opowiadania) w utworze narracyjnym, w liryce zaś jeden z komponentów monologu lirycznego. Opis prezentuje statyczne elementy świata przedstawionego: ... Czytaj dalej Słownik terminów literackich ulicy Krokodyli przynosi wizję rzeczywistości, która go przeraża, bo wszystko tam jest zepsute, tandetne i tak naprawdę bezwartościowe, a ludzie jawią mu się jako manekiny Manekiny B. Schulz Sklepy cynamonowe, bohater zbiorowy; właściwie nie są to postacie, ale odgrywają ważną rolę w ojcowskiej teorii sztuki, zawartej w Traktacie o manekinach. Są symbolami ... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum - zwykłe lalki pozbawione rozumu i duszy, którymi łatwo można manipulować, gdyż są bierne i podatne na wpływy innych. Owe manekiny stanowią istotę jego obsesyjnego lęku, bowiem redukcja człowieka do manekinu ilustruje przerażającą prawdę o tym, że w dzisiejszych czasach człowieczeństwo przestaje być czymś istotnym w życiu ludzi. Warto wspomnieć, że  tekst Tekst każda wypowiedź, utrwalona na piśmie, ale także ustna, stanowiąca skończoną i zamkniętą, z punktu widzenia treści, całość. Różne rodzaje tekstów bada lingwistyka i poetyka, dążąc ... Czytaj dalej Słownik terminów literackich ten ma charakter profetyczny, gdyż Schulz kreuje wizję postępującego rozwoju cywilizacyjnego w kierunku konsumpcji i pokazuje, do czego może to doprowadzić.