Jan Kochanowski urodził się w 1530 r. w Sycynie pod Zwoleniem w powiecie radomskim. W wieku 14 lat rozpoczął studia na Akademii Krakowskiej. Naukę kontynuował za granicą, m.in. w Królewcu w latach 1551-1552 oraz 1555-1556, a także w Padwie, gdzie przebywał z przerwami od 1555 do 1559 r. W czasie ostatniego powrotu do kraju odwiedził Francję, gdzie spotkał się z Ronsardem, zwiedził też Niemcy. W Polsce rozpoczął służbę dworską, m.in. u Jana Firleja i bpa Filipa Padniewskiego. Od 1564 r. pełnił funkcję sekretarza króla Zygmunta Augusta. Po ok. 10 latach pracy zamieszkał w swoim majątku ziemskim w Czarnolesie i ożenił się z Dorotą Podlodowską. Najbardziej znany jest z Trenów, zbioru 19 wierszy napisanych po śmierci córki, Urszulki. Kochanowski zmarł na atak serca 22. sierpnia 1584 r. w Lublinie, pochowany został w Zwoleniu obok swoich rodziców.

TRZY ETAPY ŻYCIA POETY:

Etap I - łaciński (czas studiów):

  • liryka miłosna, wiersze do Lidii

Etap II - łacińsko-polski (służba dworska):

  • wierszowane poematy o tematyce politycznej: Satyr albo Dziki Mąż, Szachy, Zgoda
  • Pieśni: tematyka patriotyczna, religijna, filozoficzno-refleksyjna
  • Fraszki: różnorodna tonacja, od żartobliwej po poważną
  • Odprawa posłów greckich: dramat humanistyczny
  • Psałterz Dawidów: parafraza biblijnej Księgi Psalmów

Etap III - polski (okres ziemiański)

  • Pieśni: kontynuacja, m.in. Pieśń świętojańska o Sobótce, Pieśń II 24 ["Niezwykłym i nie leda piórem opatrzony..."]
  • Fraszki: kontynuacja
  • Treny
  • przeważa liryka osobista i refleksyjna