Poeta jest wrażliwy i czuły na piękno otaczającego go świata. Dostrzega to, co niedostrzegalne dla innych, patrzy oczami duszy i rozczula się nad pięknem ludzkich słabości. Miłość, piękno i harmonię ma za najwyższe wartości. Szanuje sztukę i docenia minione wieki, czerpiąc z ich dorobku. Poczuwa isę do odpowiedzialności za innych i wsparcia ich słowem.  Dusza delikatna i wrażliwa, szukająca drugiego dna we wszystkim, zagubiona w wielkim świecie, mająca zawsze wiele do powiedzenia , ale jednocześnie milcząca.