Chrześcijaństwo, narodziło się na Bliskim Wschodzie. Rozwija się wokół nauk i życia Jezusa Chrystusa. W początkowo religia ta, rozwijała się w Palestynie, jednak szybko zaczęła rozprzestrzeniać się.

"Podstawową doktryna chrześcijaństwa, która wyróżnia jej wyznawców od innych religii (…) jest przekonanie, że Jezus z Nazaretu jest prawdziwym Synem Boga, prawdziwym Bogiem i człowiekiem, który narodził się z ziemskiej kobiety, aby swoją męczeńską śmiercią na krzyżu ofiarować wszystkim, którzy w Niego wierzą, zbawienie".

Chrześcijanie podzielili się na różne odłamy, jednak jedna doktryna jest niezmienna - wiara w Jezusa Chrystusa.

Świętą księgą dla chrześcijan jest Biblia. Składa się ze Starego i Nowego Testamentu. W niej zawarta jest nauka, której człowiek powinien przestrzegać.

W Starym Testamencie, Bóg przekazał Mojżeszowi jak człowiek powinien postępować. Ustalono dziesięć przykazań bożych, zwanych Dekalogiem. Człowiek powinien ich przestrzegać. Taka jest wola Boga. Postępowanie według zasad, pozwoli stać się lepszym, miłującym dobro człowiekiem. Dzięki tym przykazaniom ludzie nie będą dl siebie wrogami, nie będą sobie zazdrościć i walczyć między sobą. Człowiek często odstępował od tych reguł i nadal odstępuje.

W Nowym Testamencie, Jezus Chrystus przekazał nowe przykazanie "…abyście się wzajemnie miłowali". Uczy też ludzi jak mogą modlić się do Boga, za pomocą modlitwy "Ojcze nasz…".

Chrześcijanie, mają również ustalone święta religijne. Najważniejsze z nich to Boże Narodzenie, narodziny Jezusa i Wielkanoc, związana ze zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa. Przestrzegają także Wielkiego Postu, który poprzedza święto wielkanocne.

Z obrzędów religijnych ważny jest chrzest, komunia święta, bierzmowanie, małżeństwo lub kapłaństwo, a także namaszczenie chorych.

Islam, to religia powstała później od chrześcijaństwa. Zawiera zasady, które musi przestrzegać każdy muzułmanin. Obowiązuje go :

Szahada (wyznanie wiary)

Salat (modlitwa)

Zaka (jałmużna)

Saum (post)

Hadżdż (pielgrzymka do Mekki)

Obowiązki te, zwane są pięcioma filarami. Modlitwa odmawiana jest po uprzednim oczyszczeniu ciała i w miejscu czystym, z reguły na specjalnym dywaniku. Muzułmanin musi być zwrócony w stronę Mekki. Powinien modlić się w języku proroka Mahometa, czyli po arabsku. Modlitwa odmawiana jest:

O świcie

Po południu

O zachodzie słońca

Gdy zapadnie noc

W miesiącu ramadan obowiązuje post całkowity, od świtu do zachodu słońca.

Te dwie religie są różne od siebie. Jedna z nich uczy miłości do bliźniego, druga głosi, że należy pomścić swoich zmarłych. Jednak zarówno u wyznawców jednej i drugiej religii, dochodzi do krzywdzenia innych ludzi i wojen. Te dwie religie łączy także antagonizm związany z wiarą w innego boga. Często dochodzi na świecie do walk, na tle religijnym.