Wykonaj działania i zredukuj wyrazy podobne (-2x+3) (7x-5)    

(-2x+3)(7x-5)= - 14x2+10x+21x-15= 14x2+31x-15

 

Pozdrowionka!