Moja własna wizja utopii to ciekawy temat. Moje państwo idealne ma powierzchnię mniej więcej odpowiadającą Europie. Duża rozciągłość południkowa sprawia, że obejmuje wszystkie strefy klimatyczne ziemi. Oparta jest na najnowocześniejszych technologiach, najbardziej niezawodnych wynalazkach i, oczywiście, na doskonałym systemie społecznym.

W związku z powszechną dostępnością mieszkań, każdy obywatel na prawo wyboru zgodnie ze swoimi upodobaniami i przyzwyczajeniami miejsca, gdzie chce mieszkać. Wysoko rozwinięta i idealnie punktualna sieć komunikacyjna służąca do masowego transportu umożliwia szybkie przemieszczanie w dowolne miejsce w obrębie państwa. Łączność informacyjną pomiędzy mieszkańcami zapewnia sprawna, szybka i darmowa sieć komputerowa i wideotelefoniczna. Wszystkie sprawy administracyjne można dzięki temu załatwiać bez wychodzenia z domu, ułatwione są przez to także kontakty towarzyskie.

W moim idealnym państwie nie istnieje konieczność istnienia pieniędzy. Zostały zlikwidowane, bo są jedną z głównych przyczyn występowania chciwości, zazdrości i innych negatywnych uczuć. Powodują także konflikty, inspirują korupcję i są źródłem przestępczości. Każdy obywatel, któremu udowodniono by o przestępstwo, sianie chaosu i działanie przez to na szkodę państwa, zostałby deportowany poza jego granice. Zakazano by mu powrotu pod groźbą unicestwienia. Kara jest surowa, gdyż zmusza do życia na pustkowiu, bez udogodnień oferowanych przez państwo i bez kontaktów z nim. Pod groźbą takich kar nikt w państwie nie popełnia przestępstw, lecz kary istnieją tylko w teorii - skoro państwo zaspokaja wszelkie potrzeby przestępstwo jest niepotrzebne, a potencjalni przestępcy, których można wykryć już w dzieciństwie, leczeni przez lekarzy i psychologów. Ludzie wolą żyć w zgodzie i szczęściu, niż rozmyślać nad łamaniem prawa.

Prawo mojej utopii opiera się na zasadach równości obywateli, sprawiedliwości, wolności osobistej i honoru. Każdy obywatel może robić to, co chce, jeśli tylko nie przeszkadza to innym ludziom. Nie istnieją osobne normy moralne i obyczajowe, wszystkie ich nakazy zostały włączone do prawa państwowego. Dzieci, które przejawiają skłonności do dewiacji czy nieobyczajności są leczone i doprowadzane do stanu zdrowia. Prawo nie ingeruje jednak zbytnio w życie zwykłego, szarego obywatela.

Dzięki nowoczesnej technologii każdy obywatel może brać udział w głosowaniu, a osobne referendum dotyczące szczegółów prawa i ustaw nie marnuje czasu i nic nie kosztuje. Każdy też, jeśli ma ochotę, może publicznie wypowiadać się na temat prawa i poddawać swoje pomysły pod głosowanie. System sprawowania władzy powierzony został demokratycznie wybranym spośród obywateli przedstawicielom, którzy zajmują się doglądaniem właściwego stosowania prawa. Na straży państwa stoi niewielka, lecz doskonale wyszkolona i wyposażona armia.

Jak w każdym społeczeństwie, o doskonałości państwa decyduje przede wszystkim wychowanie dzieci. Wszelkie odstępstwa od zdrowia psychicznego, jak skłonność do przestępstw, są leczone we wczesnym dzieciństwie. Dzieci wychowywane są w duchu odpowiedzialności i sprawiedliwości. Szkoły istnieją tylko dla szczególnie uzdolnionych, pozostałym wystarczą lekcje domowe. Dzięki temu dzieci nie są zestresowane i chętniej powiększają swoją wiedzę. Szkoły polegają na spotkaniu młodych ludzi i pobieraniu nauki pod kierunkiem i z pomocą najlepszych w danej dziedzinie - genialnych matematyków, wielkich filozofów czy mistrzów sportu. Każdy człowiek otrzymuje zadania do nauczenia (w telewizyjnej szkole) czy wykonania (w pracy) niezależne od czasu. Każdy uczy się lub pracuje w najwygodniejszym dla siebie tempie, nie istnieje pośpiech.

Podsumowując, w moim państwie najważniejszy jest brak jakichkolwiek problemów. Uważam, że to właśnie trudności przeszkadzają w szczęśliwym życiu, ale supernowoczesna technologia może w końcu sprawić, że życie będzie łatwe i przyjemne.