Apokalipsa to objawienie katastroficznej przepowiedni. Najczęściej kojarzy się z osobą św. Jana, którego wyobrażenie dotyczące sądu ostatecznego zostało przedstawione w Biblii. Apokalipsa jest również gatunkiem literackim opisującym tajemnice końca dziejów ludzkości. Artyści od wieków zastanawiali się, jak będzie wyglądał koniec świata, więc powstało wiele obrazów, utworów i filmów, ukazujących różne możliwości. Moim zdaniem autorzy dzieł kultury przedstawiają motywy apokaliptyczne jako zagładę cywilizacji.

Należy zaznaczyc, że do unicestwienia życia na ziemi przyczynią się klęski żywiołowe oraz epidemie głodu i chorób. Dowiodę tego na podstawie tekstu apokalipsy św. Jana. Uczeń Jezusa w swojej wizji ukazuje czterech jeźdźców apokalipsy, którzy zwiastują nieszczęścia. Biały koń symbolizuje zarazę, czarny głód, trupio biały śmierc, a ten w kolorze rdzy wojnę. Autor utworu wspomina również o aniołach z trąbami. Wydobycie dźwięku z instrumentu spowoduje między innymi zniszczenie jednej trzeciej flory ziemskiej, zanieczyszczenie wody pitnej czy trzy dni całkowitej ciemności. Pokazuje to, że przed nastąpieniem końca świata na ludzi spadną problemy, z którymi nie będą w stanie sobie poradzic.

Warto zauważyc, że przed zatraceniem ludzkości będzie miała miejsce III wojna światowa. Opisuje to trzecia tajemnica fatimska spisana przez Łucję dos Santos. Według niej wojnę rozpoczną Chiny, które z lewej stronie widzimy wizję raju, po prawej piekła, a pomiędzy nimi ziemię. Na górze środkowego fragmentu aatakują Rosję. Broń jądrowa, którą zastosują Azjaci spowoduje ogromne zniszczenia i da im początkową przewagę, którą wykorzystają aby podbic Europę, ale ostatecznie doprowadzi do ich klęski. Z kolei klęska Rosjan na froncie wschodnim sprawi, że zajmą się oni podbojami ziem zachodnich niszcząc naród niemiecki. Natomiast w krajach Europy południowo-wschodniej będzie dośc spokojnie, ale pod koniec działań wojennych również ucierpią. Wojnę zakończą kataklizmy, które uratują resztę ludności. Świadczy to o tym, że ludzie mogą doprowadzic do zagłady samych siebie.

Nie wolno zapomniec, że apokalipsa wiąże się również z dniem Sądu Ostatecznego. Udowodnię to na przykładzie obrazu Hieronima Boscha pt. 'Sąd Ostateczny'. Malowidło zostało podzielone na trzy części. Po malarz ukazał Jezusa wraz z aniołami. O zatracie ludzkości świadczy wypalone podłoże, zniszczone budynki, umierający ludzie we fragmencie ukazującym ziemię. Im bliżej do Chrystusa tym bardziej nasza planeta zamienia się w królestwo szatana. Jest coraz ciemniej, nie ma tam już nikogo, a zabudowania płoną podobnie jak w piekle. Dzieło Boscha ma uświadomic, że o końcu świata decyduje przede wszystkim Bóg.

Uważam, że udało mi się dowieśc, że autorzy dzieł kultury przedstawiają motywy apokaliptyczne jako zagładę cywilizacji. W każdym z wymienionych przeze mnie przykładów bezpośredni wpływ na nią ma sam Bóg, ale w przypadku apokalipsy św. Jana przyczyną są również klęski żywiołowe, natomiast w III tajemnicy fatimskiej także sami ludzie. Ludzkośc przez wieki dokonała wielu odkryc, jednak z opisanymi przez mnie formami unicestwienia nie potrafi sobie poradzic.