Liryka

  • świat przedstawiony , wysłania się z moologu lirycznego ,świat wewnętrznych przeżyć , uczuć , refleksji , jest to samodzielna wypowiedź podmiotu lirycznego 
  • środki stylistyczne : rymy , epitety , ożywienia , porównania , metofory pisane wierszem 

gatunki literackie : wiersz , pieśń , piosenka , hymn lub oda . 

Epika 

  • świat przedstawiony ( zdarzenia , bohaterowie ) 
  • narracja ( 1 osobowa i 3 osobowa ) 
  • pisane prozą 

gatunki literackie : opowiadanie , baśń , legenda , mit , powieść , nowela 

Dramat 

  • świat przedstawiony tworzą bohaterowie  wypowiedziami i działaniami . Głównymi składnikami świata jest akcja i dialog 
  • występują DIDASKALIE 

gatunki literackie : tragedia i komedia 

 

«« jeśli są błędy , pszpraszam »»