Wśród rodzajów literackich wyróżniamy trzy:

Epika

Epikę charakteryzują:

 • obecność narratora
 • świat pzedstawiony
 • fabuła
 • zapis prozą (wyjątki – epopeja, powieści poetyckie, ballada)
 • wiele wydarzeń i miejsc akcji

Gatunki epiki:

 • powieść
 • nowela
 • epos (epopeja)
 • opowiadanie
 • baśń
 • legenda
 • anegdota
 • satyra
 • pamiętnik
 • ballada

Liryka

Obejmuje utwory, których głównym przedmiotem przedstawienia są przeżycia wewnętrzne. Jej nazwa wywodzi się od nazwy starogreckiego instrumentu muzycznego – liry. Przy jej wtórze antyczni poeci śpiewali swoje pieśni.

Niektóre gatunki liryczne:

 • anakreontyk
 • ballada
 • elegia
 • epigramat
 • fraszka
 • hymn
 • limeryk
 • oda
 • pieśń
 • psalm
 • sonet
 • tren

Dramat

Dramat obejmuje utwory stworzone w celu wystawiania na scenie.