Rodzaje literackie

Wyróżniamy trzy rodzaje literackie:

Liryka:             

 • hymn
 • oda
 • elegia
 • tren
 • sonet
 • pieśń 
 • fraszka

Epika:

 • bajka
 • ballada
 • baśń 
 • epopeja
 • legenda
 • mit
 • nowela
 • pamiętnik
 • poemat dygresyjny
 • poemat epicki
 • powieść
 • powieść poetycka
 • podanie
 • satyra

Dramat:

 • tragedia
 • komedia
 • dramat właściwy
 • dramat romantyczny